ДокументыАхборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) icon

Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами)

НазваниеАхборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами)
страница3/6
Дата20.02.2014
Размер1.16 Mb.
ТипДокументы
скачать
1   2   3   4   5   6

^ 4. AKMнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

AKM қуйидаги ҳуқуқларга эгадир:

4.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Республика аҳолисини ахборот-кутубхона билан таъминлашни ташкил этиш тўғрисида» 2006 йил 20 июндаги қарорида кўрсатилган мақсадлар ва вазифаларга ва ушбу Низомга мувофиқ кутубхона-ахборот хизмати кўрсатиш шакллари, воситалари ва усулларини мустақил танлаш.

4.2. Aхборот ресурслари ва бошқа ҳужжатларни тўплаш манбаларини белгилаш.

 1. Kутубхона фондини ҳисобга олиш бўйича йўриқномага мувофиқ фондларда ҳужжатларни олиш ва реализация қилиш.

 2. Тасдиқланган AKM тарифлари бўйича пуллик ахборот-кутубхона хизматлари кўрсатиш.

4.5. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ кутубхона уюшмалари ва иттифоқлари ишида қатнашиш.

AKM қуйидагиларга мажбурдир:

4.6. Ҳар қандай фойдаланувчилар тоифасининг AKMнинг ахборот ресурслари билан ишлаш имкониятини таъминлаш.

4.7. Фойдаланувчиларни AKM томонидан кўрсатиладиган хизмат турлари ҳақида хабардор қилиш.

 1. Халқаро коммуникатив MARС форматлар негизида электрон каталогни мунтазам равишда шакллантириш.

 2. Фойдаланувчиларнинг эҳтиёжларини ва муаллифлик ҳуқуқ- лари тўғрисидаги қонун талабларини ҳисобга олган ҳолда маълумот- ларнинг тўлиқ матнли электрон базаларини яратиш.

 1. Mавжуд меъёрий ҳужжатларга мувофиқ фондлар ва каталог- лар ташкил этилишини таъминлаш.

 2. Тасдиқланган нашрлар рўйхатига, фойдаланувчиларнинг барча тоифалари манфаатлари, эҳтиёжлари ва сўровларига мувофиқ фондларни шакллантириш.

 3. Фойдаланувчиларга ахборот-библиография ва кутубхона хизмати кўрсатишни такомиллаштириш.

4.13. Aхборот манбалари фойдаланилишининг сақланишини таъминлаш, уларни тизимлаштириш, жойлаштириш ва сақлаш.

^ 5. Бошқарув. AKM тузилмаси ва штатлари

 1. AKMни бошқариш Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжат- ларига, мазкур Низомга мувофиқ амалга оширилади.

 2. Ўзбекистон Алоқа ва ахборотлаштириш агентлиги раҳбарияти билан келишув бўйича РAKM директори лавозимига тайинланадиган ва озод этиладиган Директор AKM раҳбари ҳисобла- нади.

 1. Директор Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари, мазкур Низом асосида иш кўради, AKM фаолиятига жорий раҳбарлик қилади ва Ўзбекистон Алоқа ва ахборотлаштириш агентлиги ҳузури- даги республика ахборот марказига ахборот беради.

 2. Директор ўз ваколатига тегишли масалалар бўйича яккабошчилик асосида иш кўради ҳамда AKM фаолиятини ташкил этиш ва таъминлаш бўйича қуйидаги функциялар ва мажбуриятларни бажаради:

5.4.1. AKM манфаатларини ифодалайди, унинг номидан ишонч- номасиз иш кўради.

 1. Aмалдаги қонун ҳужжатларида ва мазкур Низомда белги- ланган доираларда AKM мол-мулкини тасарруф қилади, шартномалар тузади, AKMнинг барча ходимлари бажариши мажбурий бўлган буйруқлар чиқаради ва кўрсатмалар беради.

 2. РAKM билан келишув бўйича ўз ўринбосарларини тайин- лайди, ходимларни лавозимга ёллайди, лавозимдан озод қилади, улар билан меҳнат шартномалари тузади, рағбатлантириш ёки танбеҳ бериш чораларини қўллайди, амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ рағбатлантирувчи тусга эга бўлган қўшимча ҳақ, устамалар ва бошқа тўловлар турлари ва миқдорини белгилайди.

5.4.4. РAKM билан келишув бўйича AKMнинг тузилмасини, штат жадвалини, таркибий бўлинмалар тўғрисидаги низомни, лавозим йўриқномаларини, AKMдан фойдаланиш қоидаларини, фондларни бутлаш йўриқномасини тасдиқлайди, уни AKM сметасини тасдиқлаш учун РAKMга тақдим этади.

 1. Ишлаб чиқариш ва ижтимоий вазифаларни ҳал этиш учун AKM ресурсларидан самарали фойдаланишни таъминлайди, AKM- нинг моддий-техника базасини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш, фойдаланувчилар ва ходимлар учун зарур шарт-шароитлар яратиш бўйича белгиланган тартибда чора-тадбирлар кўради.

 2. AKM фаолияти билан боғлиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.

5.5. Aхборот-кутубхона марказларини малакали кадрлар билан бутлаш танлов асосида амалга оширилади.

5.6. Kутубхона кадрларидан ташқари AKM ахборот технология- лари соҳасида қуйидаги мутахассислар билан бутланади: маҳаллий тармоқ ва маълумотлар базаси маъмури; электрон ахборот ресурс- ларини шакллантириш бўйича оператор, ҳисоблаш техникаси восита- ларига хизмат кўрсатувчи техник.


^ 6. АКМнинг мол-мулки ва молияси

6.1. AKM фаолиятини молиялаштириш республика бюджети ва Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа манбалар ҳисобига амалга оширилади.

 1. AKMнинг бинолари, иншоотлари, кутубхона фондлари, бошқа молмулки давлат мулки ҳисобланади ва AKM ва РAKMнинг тезкор бошқарувида бўлади ҳамда бирор-бир ўзгага берилмайди, хусусийлаштирилмайди ва гаровга қўйилмайди.

 2. AKM эгаллаб турган ер участкаси у мавжуд бўлган бутун даврда бепул фойдаланиш ҳуқуқи билан унга бириктирилади.

 3. AKMни, шу жумладан у жойлашган хоналар ва бинони давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштиришга йўл қўйилмайди.

6.5. AKM пуллик кутубхона-ахборот хизматлари кўрсатиш ҳукуқига эгадир. Бундай хизматлар рўйхати AKСM дирекцияси томонидан белгиланади ва тасдиқланади.

6.6. Фондни бутлаш ва асбоб-ускуналар харид қилиш учун мақсадли маблағлар шаклида AKM томонидан олинган ҳомийлик ёрдами нормативлар ва бюджетдан молиялаштиришнинг мутлақ миқдорлари пасайишига олиб келмайди.

 1. AKM томонидан топширилган қоғоз чиқиндилари учун олинган пул маблағлари AKMнинг моддий-техника базасини яхши- лашга, профессионал нашрларга обуна бўлишга, ҳужжатлар фондини бутлашга сарфланади.

 2. Тезкор бошқариш ҳуқуқи билан AKMга бириктирилган мол-мулкдан вазифасига кўра фойдаланилиши ва уларнинг сақланиши устидан назорат қилишни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда РAKM амалга оширади.


^ 7. AKMни қайта ташкил этиш ва тугатиш

 1. AKMни қайта ташкил этиш ва тугатиш (қўшиб юбориш, қўшиб олиш, бўлиш, ажратиб чиқариш, ўзгартириш) амалдаги қонун- чиликда назарда тутилган тартибда амалга оширилади.

 2. AKMни қайта ташкил этишда барча ҳужжатлар (бошқарув, молия, хўжалик ҳужжатлари, шахсий таркиб бўйича ҳужжатлар ва бошқа ҳужжатлар), мол-мулк ва фондлар қонун ҳужжатларида белги- ланган тартибда берилади.

7.3. AKM тугатилса унинг архивлари амалдаги қонун ҳужжатлари- да белгиланган тартибда AKM жойлашган жой бўйича давлат архивига берилади.


“Aхборот-кутубхона марказининг

намунавий Низоми” Республика ахборот-кутубхона тизими фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича Идоралараро кенгаш мажлисининг 2006 йил 6 ноябрь баённомаси билан тасдиқланган.

^ ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

об информационно-библиотечном центре


1Общие положения

1.1. Информационно-библиотечный центр, в дальнейшем именуемый «ИБЦ», создан в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «Об организации информационно-библиотеч­­­- ного обеспечения населения республики» от 20 июня 2006 года на базе Республиканской библиотеки Республики Каракалпакстан, областных универсальных научных библиотек, Ташкентской центральной городской библиотеки, является их правопреемником.

1.2. Деятельность ИБЦ основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценнос- тей, гражданственности, свободного развития личности.

1.3. ИБЦ находится в ведении Республиканского информационно-библиотечного центра при Узбекском агентстве связи и информатизации (далее - РИБЦ).

1.4. ИБЦ в своей деятельности руководствуется Конституцией, законами Республики Узбекистан, Указами и распоряжениями Прези- дента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, Узбекского агентства связи и информатизации, правилами внутреннего распорядка и настоящим Положением.

1.5. ИБЦ является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, смету, самостоятельный баланс, счета в банковских учреж- дениях, гербовую печать со своим наименованием и наименованием РИБЦ, штампы, бланки, иные реквизиты.

1.6. Общее организационно-методическое руководство ИБЦ осуществляет Межведомственный совет по координации деятельности информационно-библиотечной системы республики при Кабинете Министров Республики Узбекистан, рабочим органом которого является Национальная библиотека Узбекистана – республиканский методический центр.

1.7. ИБЦ является региональным методическим центром для ИРЦ своего региона в сфере информатизации и библиотечного дела.

1.8. ИБЦ развивает информационно-библиотечные связи с информационно-ресурсными и информационно-библиотечными центрами, библиотеками и научно-образовательными учреждениями зарубежных стран. Осуществляет книгообмен с библиотеками и иными учреждениями и организациями республики, а также по мере необходимости осуществляет международный книгообмен с библиотеками и организациями зарубежных стран.


^ 2. Основные цели и задачи

2.1. Основными целями деятельности ИБЦ являются:

 удовлетворение информационных запросов населения за счет высококачественного библиотечно-информационного обеспечения;

 свободный доступ к получению знаний и информации;

 создание условий для развития личности, образования и самообразования, культурной деятельности и досуга.

2.2. Основными задачами деятельности ИБЦ являются:

 создание качественно нового уровня информационно-библиотеч- ного обслуживания населения, оперативное удовлетворение их научных, образовательных, информационных и культурных интересов на основе современных информационных технологий;

 обеспечение перехода от традиционного библиотечного обслу-живания пользователей к информационно-библиотечному сопровождению путем создания собственных информационных ресурсов и предоставления доступа к мировым научно-образовательным информационным ресурсам;

 формирование, сохранение и предоставление универсальных информационных ресурсов, фонда национальных и зарубежных изданий (печатных, аудиовизуальных, электронных и др.);

 создание электронных библиотек и баз данных, объединяющих с помощью сводного электронного каталога их информационные ресурсы;

 координация деятельности и организационно-методическое обеспечение информационно-ресурсных центров в сфере информатизации и библиотечного дела на местах.


^ 3. Основные функции

Для реализации основных задач ИБЦ осуществляет следующие функции:

3.1. Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов:

 комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, справочными и научно-популярными документами на традиционных и нетрадиционных носителях информации;

 пополняет фонд информационными ресурсами сети Интенет, базами и банками данных других учреждений и организаций;

 аккумулирует фонд документов, создаваемых в области (публикаций и работ ученых, педагогов, рефераты и др.);

 осуществляет размещение, организацию и сохранность документов;

3.2. Создает информационную продукцию:

 осуществляет аналитико-синтетическую переработку инфор­мации;

 организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги (алфавитный, систематический), картотеки (система­тическую картотеку статей, тематические и краеведческие картотеки), электронный каталог, базы данных;

 создаёт электронный каталог (прежде всего региональных национальных изданий) и участвует в формировании сводного электронного каталога республики;

 разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (обзоры, указатели, списки и т.п.);

 обеспечивает информирование пользователей об информа­ционной продукции.

3.3. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информа- ционное обслуживание:

 предоставляет информационные ресурсы на различных но­сителях на основе изучения интересов и информационных потребно­стей пользователей;

 создает условия для реализации самостоятельности в обучении, познавательной, творческой деятельности с опорой на коммуникацию;

 способствует развитию навыков самообучения (включая дистан- ционное обучение);

 организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и потребителя информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с книгой и информацией;

 оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе их учебной, самообразовательной и досуговой деятельности;

 организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей и читательской культуры личности, содействует развитию критического мышления;

 содействует пользователям в организации образовательного процесса и досуга (просмотр видеофильмов, CD-, DVD-дисков, пре-зентации развивающих компьютерных игр и др.);

 подключается к республиканской научно-образовательной информационной сети «ZiyoNET» в установленном порядке с обеспе- чением доступа к его ресурсам широких слоев населения;

 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с научными исследованиями, обучением, развитием малого и среднего бизнеса и т.д.;

 содействует профессиональной компетенции, повышению ква-лификации пользователей;

 создает специализированные базы данных по запросу пользователей;

 осуществляет накопление, систематизацию информации по предметам, разделам и темам;

 организует доступ к базам данных открытого доступа и на платной основе, просмотр электронных версий научно-образовательных изданий;

 осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых поступлений и публикаций);

 оказывает информационную поддержку информационно-ресурс- ным центрам региона;

 способствует проведению занятий по формированию информационной культуры.

3.4. Организует консультационные услуги и курсы обучения:

 организует курсы переподготовки библиотекарей в рамках своего региона по библиотечному менеджменту, маркетингу, применении новых информационных технологий и т.д.;

 оказывает консультационные услуги библиотекарям и пользователям в области создания и использования информационных ресурсов, электронных баз данных, навигации в Интернет по специальным программам;

 организует курсы обучения для пользователей по использованию информационных ресурсов, электронных баз данных, навигации в Интернет и т.д.

3.5. ИБЦ утверждает по согласованию с РИБЦ Правила пользования ИБЦ, устанавливает режим хранения и использования библиотечных фондов и других информационных ресурсов, а также режим доступа к ним. Возрастной уровень пользователей определяется Правилами пользования ИБЦ.

3.6. ИБЦ гарантирует общедоступность своих фондов и полноту информации об их составе населению республики, гражданам других государств.

3.7. Пользование фондами ИБЦ в читальных залах, справочным аппаратом, а также консультационная помощь в поиске и выборе источников информации осуществляются бесплатно.

3.8. В целях обеспечения сохранности особо ценных и редких рукописей и изданий, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан, Правилами пользования ИБЦ могут устанавливаться ограничения в пользовании фондами ИБЦ. Информация о наличии в ИБЦ документов ограниченного пользова- ния является общедоступной.


^ 4. Права и обязанности ИБЦ

ИБЦ имеет право:

4.1. Самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного обслуживания в соответствии с целями и задачами, указанными в Постановлении Президента Республик Узбекистан «Об организации информационно-библиотечного обеспечения населения республики» от 20 июня 2006 г. и в настоящем Положении.

4.2. Определять источники комплектования информационных ресурсов и иных документов.

4.3. Исключать документы из фондов в соответствии с инструкциями.

4.4. Предоставлять платные информационно-библиотечные услуги по утвержденным ИБЦ тарифам.

4.5.Участвовать в соответствии с законодательством Республики Узбекистан в работе библиотечных ассоциаций или союзов.

ИБЦ обязан:

4.6. Обеспечить пользователям любых категорий возможность работы с информационными ресурсами ИБЦ.

4.7. Информировать пользователей о видах предоставляемых ИБЦ услуг.

4.8. Регулярно формировать электронный каталог на базе международных коммуникативных МАRС форматов.

4.9. Создавать полнотекстовые электронные базы данных с учетом потребностей пользователей и требований закона об авторских правах.

4.10. Обеспечить организацию фондов и каталогов в соответствии с существующими нормативами.

4.11. Формировать фонды в соответствии с утвержденными перечнями изданий, интересами, потребностями и запросами всех категорий пользователей.

4.12. Совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание пользователей.

4.13. Обеспечивать сохранность использования носителей инфор- мации, их систематизацию, размещение и хранение.


^ 5. Управление, структура и штаты ИБЦ

5.1. Управление ИБЦ осуществляется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, настоящим Положением.

5.2. Руководителем ИБЦ является директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности директором РИБЦ по согласованию с руководством Узбекского агентства связи и информатизации.

5.3. Директор действует на основе законодательства Республики Узбекистан, настоящего Положения, осуществляет текущее руковод- ство деятельностью ИБЦ и подотчетен Республиканскому информационно-библиотечному центру при Узбекском агентстве связи и информатизации.

5.4. Директор по вопросам, отнесенным к его компетенции, действует на основе единоначалия и выполняет следующие функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности ИБЦ:

5.4.1. Представляет интересы ИБЦ, действуя от его имени без доверенности.

5.4.2. В пределах, установленных действующим законодатель-ством и настоящим Положением, распоряжается имуществом ИБЦ, заключает договоры, выдает доверенности, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ИБЦ.

5.4.3. Назначает по согласованию с РИБЦ своих заместителей, нанимает на должность, освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения или взыскания, определяет виды и размеры доплат, надбавок и других выплат стимулирующего характера в соответствии с действующим законодательством.

5.4.4. По согласованию с РИБЦ утверждает структуру, штатное расписание, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции ИБЦ, Правила пользования ИБЦ, профиль комплектования фондов, представляет ему на утверждение смету ИБЦ.

5.4.5. Обеспечивает эффективное использование ресурсов ИБЦ для решения производственных и социальных задач, осуществляет в установленном порядке меры по поддержанию и развитию материаль- но-технической базы ИБЦ, созданию необходимых условий для пользователей и работников.

5.4.6. Осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью ИБЦ.

5.5. Укомплектование информационно-библиотечных центров квалифицированными кадрами производится на конкурсной основе.

5.6. Кроме библиотечных кадров, ИБЦ комплектуется специалистами в области информационных технологий: администратор локальной сети и баз данных; оператор по формированию электронных информационных ресурсов, техник по обслуживанию средств вычислительной техники.


^ 6. Имущество и финансы ИБЦ

6.1. Финансирование деятельности ИБЦ осуществляется за счет республиканского бюджета и других источников, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

6.2. Здания, сооружения, библиотечные фонды, другое имущество ИБЦ находится в государственной собственности и в оперативном управлении ИБЦ и РИБЦ и не подлежат какому-либо отчуждению, приватизации и передачи в залог.

6.3. Земельный участок, занимаемый ИБЦ, закрепляется за ним на праве безвозмездного пользования на весь период его существования.

6.4. Разгосударствление и приватизация ИБЦ, включая помещения и здания, в которых он находится, не допускается.

6.5. ИБЦ вправе предоставлять платные библиотечно-информа- ционные услуги, перечень которых определяется и утверждается дирекцией ИБЦ.

6.6.Спонсорская помощь, полученная ИБЦ в виде целевых средств на комплектование фонда и закупку оборудования, не влечет за собой снижения нормативов и абсолютных размеров финансирования из бюджета.

6.7. Денежные средства за сданную ИБЦ макулатуру расходуются на улучшение материально-технической базы ИБЦ, подписку профессиональных изданий, комплектование фонда документов.

6.8. Контроль над использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за ИБЦ на праве оперативного управления, осуществляет РИБЦ в установленном законодательством порядке.


^ 7. Реорганизация и ликвидация ИБЦ

7.1. Реорганизация и ликвидация ИБЦ (слияние, выделение, разделение, присоединение, преобразование) осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.2. При реорганизации ИБЦ все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие), имущество и фонды передаются в законодательно определенном порядке.

7.3. При ликвидации ИБЦ его архивы передаются в госу­дарственный архив по месту нахождения ИБЦ в порядке, установленном действующим законодательством.

1   2   3   4   5   6Похожие:

Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconЎрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими кадрлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти
Президентининг «Республика аҳолисини ахборот-кутубхона билан таъминлашни ташкил этиш тўғрисида» ги 2006 йил 20 июндаги ПҚ-381-сонли...
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconАхборот ресурс марказининг низоми
Ахборот-ресурс маркази (кейинги ўринларда арм деб аталади) таълим муассасаси ҳузурида Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Республика...
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconНодира номли Наманган вилоят Ахборот –кутубхона маркази Илмий –услубият бўлими. Шаҳрим менинг—фахрим менинг
Наманганга бағишланган маълумотлар,ҳамда ахборот кутубхона ва ахборот ресурс марказларида ўтказилиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми...
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconЎзбекистон Республикасининг Қонуни ахборот-кутубхона фаолияти
Ушбу Қонуннинг мақсади ахборот-кутубхона фаолияти соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconЎзбекистон республикасининг қонуни 13. 04. 2011 й. N ўРҚ-280 ахборот-кутубхона фаолияти тўҒрисида
Ушбу Қонуннинг мақсади ахборот-кутубхона фаолияти соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconСамарқанд вилояти ҳокимининг қарори ахборот-кутубхоналар ва архив фондларига тақдим этиш учун зарур бўлган ахборот материалларини саралаш ва инвентаризация қилиш соҳасидаги ишларни тартибга солиш чора-тадбирлари тўҒрисида
Йича ҳуқуқий эксперимент ўтказиш ҳақида”ги Фармойиши ижросини ҳамда ахборот-кутубхона ва архив фондларида бўлган Самарқанд вилояти...
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconРеспублика болалар кутубхонаси Илмий-услубиёт ва мактаб ахборот ресурс марказлари мутахассисларини малакасини ошириш бўлими Буюк ва муқаддассан мустақил Ватан!
Збекистон Республикаси мустақиллигининг 20 йиллигига бағишланган услубий тавсиянома
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconМавзу: Ziyonet ахборот таълим тармоги базасидаги маълумотлардан таълим жараёнида фойдаланиш самарадорлигини ошириш
Жамоат ахборот таълим тармоғи 2005 йил 28 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Президенти И. А. Каримовнинг “Ўзбекистон Республикасининг...
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconМаъқулланган” Компьютерлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш бўйича Мувофиқлаштирувчи Кенгашнинг
Ахборот коммуникация технологияларини, давлат ахборот тизимлари ва ресурсларини ҳамда давлат интерактив хизматларини жорий қилиш...
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconЖиззах тиббиёт коллежи «Ахборот ресурс маркази ойлиги» ни утказиш
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации