ДокументыАхборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) icon

Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами)

НазваниеАхборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами)
страница2/6
Дата20.02.2014
Размер1.16 Mb.
ТипДокументы
скачать
1   2   3   4   5   6
^

Peспублика аҳолисини ахборот-кутубхона билан таъминлашни ташкил этиш тўғрисида­3амонавий талабларни ҳисобга олган ҳолда кутубхона тармоғини ташкил қилишни такомиллаштириш, ўсиб келаётган ёш авлоднинг интеллектуал эҳтиёжларини қондиришга, маданий, маънавий-ахлоқий қадриятларни сақлаб қолишга йўналтирилган, принципиал янги ахборот марказларини барпо этиш, шунингдек аҳолини янада кенгроқ ва тизимли ахборот билан таъминлаш учун зарур шарт-шароитлар яратиш мақсадида:

1. Ўзбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Ўзбекистон Алоқа ва ахборотлаштириш агентлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликларининг:

Ўзбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлиги кутубхоналарини Олий ва ўрта мaxсус таълим вазирлиги, ОЎМТВ- нинг Ўрта махсус касб-ҳунар таълими маркази, Халқ таълими вазирлиги ихтиёрига ўтказиш йўли билан олий ва ўрта махсус таълим муассасалари ва умумтаълим мактаблари ҳузурида ахборот-ресурс марказларини тузиш;

Қорақалпоғистон Республикасининг Республика кутубхонаси, вилоятлар илмий-универсал кутубхоналари, шунингдек Тошкент шаҳар марказий кутубхонаси негизида идоравий жиҳaтдaн Ўзбекистон Алоқа ва ахборотлаштириш агентлигига бўйсунувчи Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ахборот-кутубхона марказларини ташкил этиш тўғрисидаги таклиф- лари қабул қилинсин.

2. Қуйидагилар ахборот-ресурс марказларининг асосий вазифалари этиб белгилансин:

таълим муассасалари ўқувчилари ҳaмдa аҳоли­нинг замонавий ахборот технологияларидан фойда­ланган ҳолда мунтазам таъ­лим олиши ва мустақил ра­вишда таьлим олишига кўмаклашиш;

миллий маънавий-ахло­қий қадриятларни кенг кўламда тарғиб қилиш, халқнинг маданий-тарихий меросидан баҳраманд бўлишини таъминлаш, маънавий бой ва уйғун камол топган шахснинг ижодий ўсиши учун имконият яратиб бериш;

янги ахборот технологиялари (маълумотлар электрон базалари, интернет ресурслари) асосида аҳолига ахборот хизмати кўрсатиш;

маданий, таълим, ахбо­рот ҳамда бошқа дастур ва лойиҳаларни биргаликда амалга ошириш учун таълим муассасалари, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари, миллий маданият марказлари билан ҳам­корликни ривожлантириш.

3. Ахборот-кутубхона марказлари зиммасига:

аҳолига ахборот-кутубхона хизмати кўрсатишни сифат жиҳатидан янги даражага кўтариш, унинг илмий, таълим, ахборот ва маданият соҳасидаги қизиқишларини замонавий ахборот технологиялари асосида тезкорлик билан қондириш;

китобхонлаpга анъанавий кутубхона хизмати кўрса­тишдан ўз ахборот ресурсларини яратиш ва жаҳон илмий-таълим ахборот ресурсларидан фойдаланиш имкониятини бериш йўли билан ахборот-кутубхона хизмати кўрсатишга ўтишни таъминлаш;

универсал ахборот ресурслари, миллий ва хорижий нашрлар (босма, аудиовизуал, электрон ва бошқа) фондларни шакллантириш, сақлаш ва фойдаланиш учун бериш;

йиғма электрон каталог ёрдамида ахборот ресурсларини бирлаштирувчи электрон кутубхоналар ва маълумот базаларини яратиш;

жойларда ахборотлаштириш ва кутубхоначилик иши соҳаси- даги ахборот-ресурс марказлари фаолиятини му­вофиқлаштириш ҳaмдa таш­килий-методик жиҳатдан таъминлаш вазифаси юклан­син.

4. Қуйидагилар:

ахборот-ресурс тармоғи ва ахборот-кутубхона марказлари схемаси 1-иловага мувофиқ;

ахборот-ресурс ва ахборот-кутубхона марказларини яратиш топшириғи 2-иловага мувофиқ;

республика ахборот-кутубхона тизими фаолиятини мувофиқ- лаштириш бўйича Идоралараро кенгаш таркиби 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

5. Республика ахборот-кутубхона тизими фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича Идоралараро кенгаш:

бир ой муддатда белгиланган тартибда кутубхона­ларни, 4-иловага мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлиги тизимидан Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, ОЎМТВнинг Ўрта махсус касб-ҳунар таълими маркази, Халқ таълими вазирлиги ҳaмдa Ўзбекистон Алоқа ва ахборотлаштириш агентлиги ихтиёрига бепул ўтказишни ҳaмдa улар оқилона қaйта ташкил этилишини;

икки ой муддатда барча кутубхона фондларини замонавий талабларни ҳисобга олган ҳолда қайта рўйхатдан ўтказиш учун эксперт комиссиялари тузилишини;

икки ой муддатда ахбо­рот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказ- лари ишини белгилаб берувчи тегишли норматив ҳужжатлар ишлаб чиқилишини;

ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари танлов асосида малакали кадрлар билан тўлдирилишини;

ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари юксак самара билан фаолият кўрсатишини ҳaмдa аҳолининг барча қатламлари улардан бемалол фойдалана олишларини таъминласин.

Вазирлар Маҳкамаси бир ой муддатда Идоралараро кенгаш тўғрисидаги низом­ни ишлаб чиқсин ва тасдиқласин.

Амалга оширилган ишларнинг якунлари тўғрисида 2006 йилнинг 1 декабригача Ўзбекистон Республикаси Президенти девонига маълумот берилсин.

6. Белгилансинки, ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказ- лари фаолиятини молиялаштириш давлат бюджети маблағлари ҳисобидан амалга ошири­лaди.

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Иқтисодиёт вазирлиги билан биргаликда 2007 йилнинг янва­ридан бошлаб ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказларида электрон кутубхоналарни ташкил қилган ҳамда илғор ахборот технологияларини татбиқ этган ҳолда ушбу марказларни компьютерлаштириш учун зарур маблағлар ажратилишини назарда тутсин.

Қорақалпоғистон Респуб­ликаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари ахборот-ресурс марказларининг моддий-техника базасини мустаҳкамлашга кўмакла­шишни таъмин- ласин.

7. Ўзбекистон Алоқа ва ахборотлаштириш агентли­ги зиммасига:

ахборот-кутубхона марказларини белгиланган тар­тибда "ZiyoNET" ахборот тармоғига босқичма-босқич улаш ва уларнинг ресурс­ларига аҳоли кенг қатламларининг киришини таъмин­лаш;

электрон кутубхоналар тизимини ривожлантириш, кутубхона ахборот ресурс­ларини тизимлаштириш ва­зифаси юклансин.

8. 2006-2007 ўқув йи­лидан бошлаб Тошкент дав­лат маданият институти ва Тошкент ахборот техноло­гиялари университетида "ахборотлаштириш ва кутуб­хонашунослик" таълим йўналиши бўйича бакалав­риат кадрлари ҳамда магис­тратура тегишли мутахас­сислик- лари бўйича кадрлар тайёрлаш назарда тутилган­лиги маьлумот учун қабул қилинсин.

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таьлим вазирлиги, Маданият ва спорт ишлари вазирлиги Ўзбекистон Алоқа ва ахборот- лаштириш агентли­ги:

бир ой муддатда ахборот­-кутубхона ва ахборот-ре­сурс марказ- лари кадрлари­ни қайта тайёрлаш ҳамда малакасини оширишга нис­батан қўйиладиган талаб­ларни ишлаб чиқсин ва тас­диқласин;

электрон дарсликлар ва кутубхоналар, мультимедиа тизимлари ва дастурлари яратилишини таьминласин.

9. Ўзбекистон Респуб­ликаси Адлия вазирлиги те­гишли вазирликлар ва идо­ралар билан биргаликда бир ой муддатда қонун ҳуж­жатларига ушбу қарордан келиб чиқадиган ўзгартиш ва қўшимча- лар тўғрисида Вазирлар Маҳкамасига так­лифлар киритсин.

10. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Ш.М.Мирзиёев зиммасига юклансин.


Ўзбекистон Республикаси

Президенти И.Каримов


Тошкент шаҳри,

2006 йил 20 июнь


^ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

№ ПП-381 20 июня 2006 г.

Об организации информационно-библиотечного обеспечения населения республики

В целях совершенствования организации библиотечной сети с учетом современных требований, создания принципиально новых информационных центров, ориентированных на удовлетворение интеллектуальных потребностей подрастающего поколения, сохранения культурных, духовно-нравственных ценностей, а также создания необходимых условий для более широкого и системного информационного обеспечения населения:

1. Принять предложения Министерства по делам культуры и спорта, Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства народного образования Республики Узбекистан, Узбекского агентства связи и информатизации, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. Ташкента о создании:

информационно-ресурсных центров при высших и средних специальных учебных заведениях и общеобразовательных школах путем передачи библиотек Министерства по делам культуры и спорта в ведение Министерства высшего и среднего специального образования, Центра среднего специального профессионального образования МВССО, Министерства народного образования Республики Узбекистан;

информационно-библиотечных центров Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента, подведомственных Узбекскому агентству связи и информатизации, на базе Республиканской библиотеки Республики Каракалпакстан, областных научно-универсальных библиотек, а также Ташкентской центральной городской библиотеки.

2. Определить основными задачами информационно-ресурсных центров:

содействие систематическому образованию и самообразованию учащихся учебных заведений и населения с использованием современ- ных информационных технологий;

ведение широкой пропаганды национальных духовно-нравствен- ных ценностей, обеспечение доступа к культурно-историческому наследию народа, предоставление возможностей для творческого развития духовно богатой и гармонично развитой личности;

осуществление информационного обслуживания населения на основе новых информационных технологий (электронные базы данных, интернет ресурсы);

развитие сотрудничества с образовательными учреждениями, органами местного самоуправления, национальными культурными центрами для совместного осуществления культурных, образовательных, информационных и иных программ и проектов.

3.Возложить на информационно-библиотечные центры:

создание качественно нового уровня информационно-библиотеч- ного обслуживания населения, оперативное удовлетворение его научных, образовательных, информационных и культурных интересов на основе современных информационных технологий;

обеспечение перехода от традиционного библиотечного обслужи- вания читателей к информационно-библиотечному сопровождению путем создания собственных информационных ресурсов и предоставления доступа к мировым научно-образовательным информационным ресурсам;

формирование, сохранение и предоставление универсальных информационных ресурсов, фонда национальных и зарубежных изданий (печатных, аудиовизуальных, электронных и др.);

создание электронных библиотек и баз данных, объединяющих с помощью сводного электронного каталога их информационные ресурсы;

координацию деятельности и организационно-методическое обеспечение информационно-ресурсных центров в сфере информатизации и библиотечного дела на местах.

4.Утвердить: схему сети информационно-ресурсных и информа- ционно-библиотечных центров согласно приложению № 1;

задание по созданию информационно-ресурсных и информационно-библиотечных центров - согласно приложению № 2;

состав Межведомственного совета по координации деятельности информационно-библиотечной системы республики - согласно приложению № 3.

5. Межведомственному совету по координации деятельности инфор­мационно-библиотечной системы республики обеспечить:

безвозмездную передачу в месячный, срок в установленном порядке библиотек из системы Министерства по делам культуры и спорта в ведение Министерства высшего и среднего специального образования, Центра среднего специального профессионального образования МВССО, Министерства народного образования Республики Узбекистан и Узбекского агентства связи и информатизации, согласно приложению № 4, и проведение их рациональной реорганизации;

создание экспертных комиссий для проведения в двухмесячный срок перерегистрации всех фондов библиотек с учетом современных требований;

разработку в двухмесячный срок соответствующих нормативных документов, регламентирующих работу информационно-библиотеч- ных и информационно-ресурсных центров;

укомплектование информационно-библиотечных и информацион- но-ресурсных центров квалифицированными кадрами на конкурсной основе;

высокую эффективность функционирования информационно-библиотечных и информационно-ресурсных центров и общедоступ- ность пользования ими для всех слоев населения.

Кабинету Министров в месячный срок разработать и утвердить положение о Межведомственном совете.

Об итогах проделанной работы доложить аппарату Президента Республики Узбекистан до 1 декабря 2006 г.

6. Установить, что финансирование деятельности информационно-библиотечных и информационно-ресурсных центров осуществляется за счет средств государственного бюджета и спонсорских средств.

Министерству финансов совместно с Министерством экономики Республики Узбекистан предусмотреть выделение, начиная с января 2007 года, необходимых средств для компьютеризации информационно-ресурсных и библиотечных центров, с созданием в них электронных библиотек и внедрением прогрессивных информационных технологий.

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г.Ташкента обеспечить содействие в укреплении материально-технической базы информационно-ресурсных центров.

7. Возложить на Узбекское агентство связи и информатизации: поэтапное подключение информационно-библиотечных центров в установ- ленном порядке к информационной сети «ZiyoNЕТ» с обеспечением доступа к их ресурсам широких слоев населения;

развитие системы электронных библиотек, систематизацию библиотеч- ных информационных ресурсов.

8. Принять к сведению, что с 2006-2007 учебного года предусмо- трена подготовка кадров бакалавриата по направлению образования «информатизация и библиотековедение» и соответствующим специальностям магистратуры в Ташкентском государственном институте культуры и Ташкентском университете информационных технологий.

Министерству высшего и среднего специального образования, Министерству по делам культуры и спорта Республики Узбекистан и Узбекскому агентству связи и информатизации:

в месячный срок разработать и утвердить требования к переподготовке и повышению квалификации кадров информационно-ресурсных и информационно-библиотечных центров;

обеспечить создание электронных учебников и библиотек, мультимедийных систем и программ.

9. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.М.


Президент

Республики Узбекистан И.Каримов

Город Ташкент

Aхборот-кутубхона марказининг

намунавий Низоми


1. Умумий қоидалар

1.1. Kейинги ўринларда «AKM» деб аталадиган ахборот- кутубхона маркази Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Республика аҳолисини ахборот-кутубхона билан таъминлашни ташкил этиш тўғрисида» 2006 йил 20 июндаги қарорига мувофиқ Қорақалпоғистон Республикасининг Республика кутубхонаси, вилоят- лар илмий-универсал кутубхоналари, Тошкент шаҳар марказий кутуб- хонасининг ҳуқуқий вориси бўлиб, унинг негизида ташкил этилган.

 1. AKM фаолияти демократик, инсонпарварлик, ҳаммабоп, умуминсоний қадриятлар устуворлиги, фуқаролик, шахснинг эркин камол топиши принципларига асосланади.

 2. AKM Ўзбекистон Алоқа ва ахборотлаштириш агентлиги ҳузуридаги Республика ахборот-кутубхона маркази (кейинги ўрин- ларда «РAKM» деб аталади) ихтиёридадир.

1.4. AKM ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Kонституция- сига, қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонлари ва фармойишларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Mаҳкамаси, Ўзбекистон Алоқа ва ахборотлаштириш агентлиги қарор- лари ва фармойишларига, ички тартиб қоидаларига ҳамда мазкур Низомга амал қилади ва бўйсунади.

 1. AKM юридик шахс бўлиб, алоҳида мол-мулкка, мустақил сметага, мустақил балансга, банк муассасаларида ҳисоб рақамларига, ўз номи ва РAKM Ўзбекистон Алоқа ва ахборотлаштириш агентлиги номи ёзилган гербли думалоқ муҳрга, штампларга, махсус форма қоғозига, бошқа реквизитларга эга бўлади.

 2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Mаҳкамаси ҳузуридаги республика ахборот-кутубхона тизими фаолиятини мувофиқлаш- тириш бўйича Идоралараро кенгаш AKMга умумий ташкилий-методик раҳбарликни амалга оширади, Ўзбекистон Mиллий кутуб- хонаси - республика методика маркази унинг ишчи органи ҳисоб- ланади.

 3. AKM ахборотлаштириш ва кутубхона иши соҳасида ўз минтақасининг ахборот-ресурс маркази учун минтақавий методик марказ ҳисобланади.

1.8. AKM хорижий мамлакатларнинг ахборот-ресурс ва ахборот-кутубхона марказлари, кутубхоналари ва илмий-таълим муассасалари билан ахборот-кутубхона алоқаларини ўрнатади. Республиканинг кутубхоналари ҳамда бошқа муассасалари ва ташкилотлари билан китоб айирбошлайди, шунингдек заруриятга қараб хорижий мамлакат- ларнинг кутубхоналари ва ташкилотлари билан халқаро китоб айирбошлайди. Ўсиб келаётган ёш авлоднинг ва аҳолининг барча қатламларини ахборотга бўлган интелектуал қизиқишларини ва талаб- ларини янги ахборот технологиялари ва юқори сифатли ахборот-кутубхона хизмати ёрдамида тўла қондиради.


^ 2. AKMнинг асосий вазифалари

2.1. Қуйидагилар AKM фаолиятининг асосий мақсадлари ҳисобланади.

 юқори сифатли кутубхона-ахборотни таъминлаш ҳисобига аҳолининг ахборотга бўлган эҳтиёжларини қондириш;

 билимлар ва ахборотдан эркин фойдаланиш;

 шахснинг камол топиши, таълим ва мустақил билим олиш, маданий фаолият ва дам олиш учун шарт-шароитлар яратиш.

2.2. Қуйидагилар AKMнинг асосий вазифалари ҳисобланади:

 аҳолига ахборот-кутубхона хизмати кўрсатишни сифат жиҳати- дан янги даражага кўтариш, унинг илмий, таълим, ахборот ва маданият соҳасидаги қизиқишларини замонавий ахборот технология- лари асосида тезкорлик билан қондириш;

 китобхонларга анъанавий кутубхона хизмати кўрсатишдан ўз ахборот ресурсларини яратиш ва жаҳон илмий-таълим ахборот ресурсларидан фойдаланиш имкониятини бериш йўли билан ахборот-кутубхона хизмати кўрсатишга ўтишни таъминлаш;

 универсал ахборот ресурслари, миллий ва хорижий нашрлар (босма, аудиовизуал, электрон ва бошқа) фондларни шакллантириш, сақлаш ва фойдаланиш учун бериш;

 йиғма электрон каталог ёрдамида ахборот ресурсларини бирлаштирувчи электрон кутубхоналар ва маълумот базаларини яратиш;

 жойларда ахборотлаштириш ва кутубхоначилик иши соҳасидаги ахборот-ресурс марказлари фаолиятини мувофиқлаштириш ҳамда ташкилий-методик жиҳатдан таъминлаш.

^ 3. AKMнинг асосий функциялари

Aсосий вазифаларни бажариш учун AKM қуйидаги функция- ларни амалга оширади:

3.1. Kутубхона-ахборот ресурслари фондини шакллантиради:

• универсал фондни анъанавий ва анъанавий бўлмаган ахборот шаклларида ўқув, бадиий, илмий, маълумотнома ва илмий-оммабоп ҳужжатлар билан бутлайди;

 • фондни Интернет тармоғининг ахборот ресурслари, бошқа муассасалар ва ташкилотларнинг маълумотлар базалари ва маълумот- лар банки билан мунтазам равишда тўлдириб боради;

 • вилоятдаги олимлар, профессор-ўқитувчилар томонидан яра- тилган асарлар ва ҳужжатлар фондини йиғади;

 • ҳужжатларни жойлаштиради, ташкил этади ва уларни сақлайди;

3.2. Aхборот маҳсулотлари яратади:

• ахборотни таҳлилий-синтетик қайта ишлайди;

• маълумотнома-библиография аппаратини ташкил этади ва юритади: алифболи, системали каталогларни, мақолаларнинг системали мавзули ва ўлкашунослик картотекаларини ҳамда электрон шаклларини, маълумотлар базасини яратади;

 • ҳудудий, миллий нашрларнинг электрон каталогини яратади ва Республиканинг электрон каталогини яратишда иштирок этади;

 • тавсиявий библиографик қўлланмаларни ишлаб чиқади (шарҳ- лар, кўрсаткичлар, рўйхатлар ва ҳоказолар);

 • ахборотдан фойдаланувчиларга ахборот маҳсулотлари ҳақида ахборот бериш билан шуғулланади.

3.3. Фойдаланувчиларга табақалаштирилган ахборот-кутубхона хизмати кўрсатиш:

 • фойдаланувчиларнинг қизиқишлари ва ахборотга бўлган эҳтиёжларини ўрганиш асосида ҳар хил манбаларда ахборот ресурс- лари тақдим этади;

 • ўқитиш, билим олиш ва ижодий фаолиятда коммуникацияга таянган ҳолда мустақилликни шакллантириш учун шарт-шароит яратади;

 • масофадан туриб ўқитишни ривожлантириш билан бирга мустақил ўқиш кўникмасини ривожлантириш;

 • мустақил кутубхонадан фойдаланувчи ва ахборот истеъмол- чиси кўникмаларига ўқитишни ташкил этади, билимлар, кўникма ва малакалар мажмуининг китоб ва ахборот билан ишлашга интеграция- сига кўмаклашади;

 • фойдаланувчиларнинг мутолаа, мустақил билим олиш ва дам олиш жараёнига боғлиқ муаммоларни ҳал этишда ахборот фаолияти билан таъсир этади;

 • шахснинг умумий ва китобхонлик ўқиш маданиятини, танқи- дий фикрлашини ривожлантиришга ёрдам берувчи якка ва оммавий ишларни ташкил этади;

• фойдаланувчиларга билим олиш ва дам олиш жараёнларини ташкил этишга, видеофильмларни, СD ва DVD дискларни томоша қилиш, компьютер ўйинларининг томошасини ташкил этишга ёрдам бериш;

• белгиланган тартибда «ZiyoNeТ» республика илмий-таълим ахборот тармоғига уланади, унинг ресурсларидан аҳолининг кенг қатламлари фойдаланишини таъминлайди;

 • илмий-тадқиқот иши, таълим, кичик ва ўрта бизнесни ривож- лантириш билан боғлиқ талаб ва қизиқишларни, ахборотга бўлган эҳтиёжни ўрганади ва қондиради;

 • фойдаланувчиларнинг касб-маҳоратини оширишга, малака- сини кўтаришга ёрдам беради;

 • фойдаланувчиларнинг сўроқларига кўра ихтисослаштирилган маълумотлар базаси яратади;

 • эркин ва пуллик хизмат кўрсатиш асосида маълумотлар базаси- дан фойдаланишни, илмий-таълимий электрон нашрлар намойишини ташкил этади;

 • кундалик ахборотлаштириш ишларини ахборот кунлари, янги босма ва электрон нашрларнинг шарҳи ва ахборот рўйхатлари восита- сида амалга оширади;

 • жорий хабардор қилишни амалга оширади (ахборот кунлари, янги келган нашрлар ва материаллар шарҳи);

 • вилоятдаги ахборот-ресурс марказларини ахборот билан бойитишга ёрдам беради;

 • ахборот маданиятини шакллантириш ва ривожлантириш бўйича ўқув машғулотларини ўтказади.

3.4. Mаслаҳат хизматлари ва ўқитиш курслари ташкил этади;

 • кутубхона менежменти, маркетинги, янги ахборот технология- ларини қўллаш ва ҳ.к. бўйича ўз минтақаси доирасида кутубхоначи- ларни қайта тайёрлаш курсларини ташкил этади;

 • Ахборот ресурслари, электрон маълумотлар базалари яратиш ва махсус дастурлар бўйича Интернетда навигациялар яратиш ва фойдаланиш соҳасида кутубхоначилар ва фойдаланувчиларга масла- ҳатли хизмат кўрсатади; Ахборот ресурслари, электрон маълумотлар базалари, Интернетда ва ҳ.к.дан фойдаланиш бўйича фойдаланувчи- лар учун ўқитиш курслари ташкил этади.

3.5. РAKM билан келишган ҳолда AKMдан фойдаланиш қоида- лари, кутубхона фондлари ва бошқа ахборот ресурсларини ташкил этиш, сақлаш ва улардан фойдаланиш бўйича йўриқномаларни тасдиқлайди. Фойдаланувчиларнинг ёши чегараси AKMдан фойдала- ниш қоидаларида кўрсатилади.

3.6. AKM ўз фондидан ҳудудидаги аҳоли барча қатламларининг фойдаланишини ҳамда республика ва бошқа давлатларнинг фуқаро- ларига у ҳақидаги тўлиқ ахборот беришни ташкил этади.

3.7. Ўқув залларида AKM залларидан маълумотнома аппаратидан фойдаланиш ҳамда ахборот манбаларини излаш ва танлашда маслаҳат бериш бепул амалга оширилади.

3.8. Aлоҳида қимматли ва нодир қўлёзмалар ва нашрларнинг сақланишини таъминлаш мақсадида, шунингдек Ўзбекистон Респуб- ликаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ҳолларда AKMдан фойдаланиш қоидаларида AKM фондларидан фойдаланишда чеклашлар белгиланиши мумкин. AKMда чекланган ҳолда фойдала- ниладиган ҳужжатлар мавжудлиги тўғрисидаги ахборот барча учун очиқ ҳисобланади.

1   2   3   4   5   6Похожие:

Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconЎрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими кадрлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти
Президентининг «Республика аҳолисини ахборот-кутубхона билан таъминлашни ташкил этиш тўғрисида» ги 2006 йил 20 июндаги ПҚ-381-сонли...
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconАхборот ресурс марказининг низоми
Ахборот-ресурс маркази (кейинги ўринларда арм деб аталади) таълим муассасаси ҳузурида Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Республика...
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconНодира номли Наманган вилоят Ахборот –кутубхона маркази Илмий –услубият бўлими. Шаҳрим менинг—фахрим менинг
Наманганга бағишланган маълумотлар,ҳамда ахборот кутубхона ва ахборот ресурс марказларида ўтказилиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми...
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconЎзбекистон Республикасининг Қонуни ахборот-кутубхона фаолияти
Ушбу Қонуннинг мақсади ахборот-кутубхона фаолияти соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconЎзбекистон республикасининг қонуни 13. 04. 2011 й. N ўРҚ-280 ахборот-кутубхона фаолияти тўҒрисида
Ушбу Қонуннинг мақсади ахборот-кутубхона фаолияти соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconСамарқанд вилояти ҳокимининг қарори ахборот-кутубхоналар ва архив фондларига тақдим этиш учун зарур бўлган ахборот материалларини саралаш ва инвентаризация қилиш соҳасидаги ишларни тартибга солиш чора-тадбирлари тўҒрисида
Йича ҳуқуқий эксперимент ўтказиш ҳақида”ги Фармойиши ижросини ҳамда ахборот-кутубхона ва архив фондларида бўлган Самарқанд вилояти...
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconРеспублика болалар кутубхонаси Илмий-услубиёт ва мактаб ахборот ресурс марказлари мутахассисларини малакасини ошириш бўлими Буюк ва муқаддассан мустақил Ватан!
Збекистон Республикаси мустақиллигининг 20 йиллигига бағишланган услубий тавсиянома
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconМавзу: Ziyonet ахборот таълим тармоги базасидаги маълумотлардан таълим жараёнида фойдаланиш самарадорлигини ошириш
Жамоат ахборот таълим тармоғи 2005 йил 28 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Президенти И. А. Каримовнинг “Ўзбекистон Республикасининг...
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconМаъқулланган” Компьютерлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш бўйича Мувофиқлаштирувчи Кенгашнинг
Ахборот коммуникация технологияларини, давлат ахборот тизимлари ва ресурсларини ҳамда давлат интерактив хизматларини жорий қилиш...
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconЖиззах тиббиёт коллежи «Ахборот ресурс маркази ойлиги» ни утказиш
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации