ДокументыМухаммадиева Ойниса Мустафакуловна Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ҳуқуқшунослик факультети “Миллий ғоя ва ҳуқуқ таълими” кафедраси доценти, фалсафа фанлари номзоди icon

Мухаммадиева Ойниса Мустафакуловна Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ҳуқуқшунослик факультети “Миллий ғоя ва ҳуқуқ таълими” кафедраси доценти, фалсафа фанлари номзоди

НазваниеМухаммадиева Ойниса Мустафакуловна Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ҳуқуқшунослик факультети “Миллий ғоя ва ҳуқуқ таълими” кафедраси доценти, фалсафа фанлари номзоди
Дата20.02.2014
Размер445 b.
ТипДокументы
скачать


Мухаммадиева Ойниса Мустафакуловна Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ҳуқуқшунослик факультети “Миллий ғоя ва ҳуқуқ таълими” кафедраси доценти, фалсафа фанлари номзоди.

 • Мавзу: Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий маърифий ишлар самарадорлигини оширишда Касаба уюшмаларининг роли

 • РЕЖА:

 • 1.Миллий ғоя, миллий мафкура, мафкуравий хавфсизлик ва маънавият тушунчаларининг мазмун-моҳияти.

 • 2.Миллий ғоя ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигиниошириш - давлат сиёсатининг устувор вазифаси. .

 • 3. Миллий ғоя тарғиботида жамоат ташкилотлари ва касаба уюшмаларининг роли.

 • 4. Касаба уюшмалари фаолиятида маънавий- маърифий ишлар самарадорлигини оширишга қараилган чора-тадбирлар.


Миллий ғоя – милатнинг ўтмиши, бугуни ва истиқболини ўзида мужассамлаштирган, унинг туб манфаатларини ифодалаб, тараққиётга хизмат қиладиган ижтимоий ғоя шакли.

 • Миллий ғоя – милатнинг ўтмиши, бугуни ва истиқболини ўзида мужассамлаштирган, унинг туб манфаатларини ифодалаб, тараққиётга хизмат қиладиган ижтимоий ғоя шакли.

 • Миллий ғоя давлатимиз, жамиятимиз, халқимизнинг юксалиши йўлида, буюк келажак барпо этишдек эзгу мақсадга эришиш ва жаҳон ҳамжамиятида ўзимизга муносиб обрў-эътибор топишимизда бирлаштирувчи куч-қанот бўлиши шарт.

 • Миллий ғоя бўлса мақсад ойдинлашади. Эзгу мақсад эса ҳар бир кишини сафарбарликка даъват этади, жамиятни янада бирлаштиради. Ўз миллий ғояси, миллий мафкурасига эга бўлган давлат мустаҳкам, қудратли ва обод бўлади.Миллий истиқлол ғоясининг мазмун-моҳияти, мақсад ва вазифлари И.Каримов асарларида асосланган таълимот. Унинг мазмуни қуйидагилардан иборат:

 • Миллий истиқлол ғоясининг мазмун-моҳияти, мақсад ва вазифлари И.Каримов асарларида асосланган таълимот. Унинг мазмуни қуйидагилардан иборат:

 • - тарихий хотирани уйғотиш, ўтмишдан сабоқ чиқариш ва ўзликни англаш мезони бўлиш;

 • - халқимизни туб мақсадлари ифодаси ва жамият аъзоларини бирлаштирувчи ғоявий байроқ вазифасини ўташ;

 • - инсон қалби ва онгига ижобий таъсир этадиган тушунча ва туйғулар, гўзал ва ҳаётий ғоялар тизимини ўзида мужассам этиш;

 • - ҳар бир фуқаронинг эзгу ниятларини рўёбга чиқаришга имкон берадиган энг мақбул йўлни кўрсата олиш.-Ўбекистонда яшовчи барча халқ, миллат, элат, ижтимоий қатлам ва дин вакилларига бирдай таалуқли бўлиш;

 • -Ўбекистонда яшовчи барча халқ, миллат, элат, ижтимоий қатлам ва дин вакилларига бирдай таалуқли бўлиш;

 • Мамлакатимиз аҳолиси онги ва қалбида «Ўбекистон-ягона Ватан» деган туйғуни юксак даражада шакллантиришга хизмат қилиш;

 • - турли миллат, қатлам, дин вакиллари, сиёсий партия ва ижтимоий гуруҳлар мафкурасидан устун турадиган социал феномен-ижтимоий ҳодиса мазмунига эга бўлиш;

 • ҳар қандай илғор ғояни ўзига сингдириш ва ҳар қандай ёвуз ғояга қарши жавоб бера олиш;

 • Миллий истиқлол ғояси ана шу қайд этилган сифатларга эга бўлган тақдирдагина жамият ҳаётида етакчи маънавий-маърифий омилга айланиши ва кутилаётган вазифаларни бажара олиши мумкин.^ Миллий мафкур – миллатнинг этносоциал бирлик сифатида мавжудлиги ва ривожланиши, эркин ва озод тараққиётини асослаш, таъминлашга қаратилган ғоявий-назарий қарашлар тизими.

 • Миллий мафкура – миллатнинг этносоциал бирлик сифатида мавжудлиги ва ривожланиши, эркин ва озод тараққиётини асослаш, таъминлашга қаратилган ғоявий-назарий қарашлар тизими.

 • Бу мафкура халқни – халқ, миллатни – миллат этадиган, унинг шаъни-шарафи, ор-номуси, ишонч эътиқодини ифодалайдиган жамиятимизнинг ўзига хос тараққиёт йўли, турмуш тарзи, туб манфаатларига таянган ҳолда мутасил ривожланиб, такомиллашиб борадиган ғоялар тизимидир”

 • Мустақил тараққиёт йўлида аниқ марраларни кўзлаб яшашимизда, пировард мақсадимиз бўлган озод ва обод ватан, эркин ва фаровон ҳаёт қуриш борасидаги интилишларимизда биз учун руҳий-маънавий куч-қувват манбаи, илмий асос – бу миллий ғоя, миллий мафкура, дейди Юртбошимиз.Миллий истиқлол мафкурасининг асосий ғоялари

 • Миллий истиқлол мафкурасининг асосий ғоялари

 • Ватан равнақи

 • Юрт тинчлиги

 • Халқ фаровонлиги

 • Комил инсон

 • Ижтимоий ҳамкорлик

 • Миллатлараро тотувлик

 • Диний бағрикенглик (тотерантлик)

 • Асосий мақсад - озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт барпо этишМафкуравий хавфсизлик – шахс, миллат, давлатнинг хилма-хил шаклларда намоён бўладиган мафкуравий тажоввузлар турли мафкуравий марказларнинг бузғунчилик таъсиридан ҳимояланганлик даражасини ифодаловчи тушунча.

 • Мафкуравий хавфсизлик – шахс, миллат, давлатнинг хилма-хил шаклларда намоён бўладиган мафкуравий тажоввузлар турли мафкуравий марказларнинг бузғунчилик таъсиридан ҳимояланганлик даражасини ифодаловчи тушунча.

 • Мафкуравий хавфсизликни таъминлаш бу - жамият маънавий ҳаётида бўшлиқ пайдо бўлишининг олдини олиш, ўзининг пировард мақсадларига мос ва унга хизмат қиладиган ғоялар тизимини шакллантириш, уни муттасил мустаҳкамлаб бориш, фуқаролар мафкуравий иммунитетини шакллантириш жараёнлари.

 • Миллий ғоя ва мафкура - маънавиятнинг таркибий қисми, унинг ўзагидир.Маънавият - инсоннинг руҳияти, ўз-ўзини англаши, дид-фаросати, адолатни разилликдан, яхшиликни ёмонликдан, гўзалликни хунукликдан, оқилликни жоҳилликдан ажрата билиш қобилияти, ақл-заковати, уларни амалга ошириш йўлида онгли фаолият кўрсатиш ва интилиши.

 • Маънавият - инсоннинг руҳияти, ўз-ўзини англаши, дид-фаросати, адолатни разилликдан, яхшиликни ёмонликдан, гўзалликни хунукликдан, оқилликни жоҳилликдан ажрата билиш қобилияти, ақл-заковати, уларни амалга ошириш йўлида онгли фаолият кўрсатиш ва интилиши.

 • Маънавият — инсонни руҳан покланиш, қалбан улғайишга чорлайдиган, одамнинг ички дунёси, иродасини бақувват, иймон-эътиқодини бутун қиладиган, виждонини уйғотадиган беқиёс куч, унинг барча қарашларининг мезонидир.

 • И.А. Каримов.

 • “Маънавият” тушунчаси жамият ҳаётидаги:

 • ғоявий,

 • мафкуравий,

 • маърифий,

 • маданий,

 • диний ва

 • ахлоқий қарашларни ўзида тўла мужассам этади«Бугунги кунда жамиятни маънавий янгилашдан кўзланган бош мақсад - юрт тинчлиги, Ватан равнақи, халқ эркинлги ва фаровонлигига эришиш, комил инсонни тарбиялаш, ижтимоий ҳамкорлик ва миллатлараро тотувлик, диний бағрикенглик каби кўп-кўп муҳим масалалардан иборат, дейди Юртбошимиз И.Каримов.

 • «Бугунги кунда жамиятни маънавий янгилашдан кўзланган бош мақсад - юрт тинчлиги, Ватан равнақи, халқ эркинлги ва фаровонлигига эришиш, комил инсонни тарбиялаш, ижтимоий ҳамкорлик ва миллатлараро тотувлик, диний бағрикенглик каби кўп-кўп муҳим масалалардан иборат, дейди Юртбошимиз И.Каримов.

 • Маънавият, қадрият ва миллий ғоя – халқнинг бугунги ҳаёти учун ҳам эртанги истиқболи учун ҳам беқиёс аҳамиятга эга бўлган маънавий-ижтимоий соҳалардир.

 • Миллий-маънавий қадриятлар кучли ва бой булсаю, уни тарғибот қилиш, миллат онги ва қалбига сингдириш борасида етарлича амалий фаолият кўрсатилмас экан, самара бўлмайди. Айникса, глобаллашув шароитида миллий маънавий салоҳиятни ички маънавий мерос, маънавий ахлоқий кадриятлар ҳисобига туйинтириб бориш катта аҳамият касб этади.АҚШ ҳукумати ўз фаолияти тарғиботига йилига 2,5 млрд. Доллор, Франция ҳам ўз сиёсатини тушунтиришга 100 млн. Франкни сарфлайди) (Мафкура тарғиботи. Н.Умарова. с.ф.н. тафаккур.№3 2001 13 б.)

 • АҚШ ҳукумати ўз фаолияти тарғиботига йилига 2,5 млрд. Доллор, Франция ҳам ўз сиёсатини тушунтиришга 100 млн. Франкни сарфлайди) (Мафкура тарғиботи. Н.Умарова. с.ф.н. тафаккур.№3 2001 13 б.)

 • 1994 йил 23 апрелда Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони билан Республика «Маънавият ва маърифат» жамоатчилик маркази ташкил этилди.

 • 1998 йил 28 октябрда Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг махсус Фармони эълон қилинди. Унга мувофиқ, давлат ва жамоат ташкилотларига миллатимиз, халқимиз табиатига ёт хунук ҳолатларга зарба бериш, уларни вужудга келиши ва ривожланишига чек қўйиш чора-тадбирларни ишлаб чиқиш тавсия этилди.1999 йил сентябрда Ўзбекистон Рсепубликаси Президентининг «Республика Маънавият ва маърифат Кенгашини қўллаб-қуватлаш тўғрисида»ги Фармони эълон қилинди.

 • 1999 йил сентябрда Ўзбекистон Рсепубликаси Президентининг «Республика Маънавият ва маърифат Кенгашини қўллаб-қуватлаш тўғрисида»ги Фармони эълон қилинди.

 • Фармоннинг 1 бандида, «Маънавий-маърифий ислоҳотлар давлат сиёсатининг устувор йўналиши, деб ҳисоблансин» деб кўрсатилган.

 • Ушбу фармонда мамлакат ҳаётининг барча соҳаларини эркинлаштириш жараёнида аҳолининг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириб боришда юксак маънавият ва маърифатл, миллий ва умуминсоний қадриятларни чуқур эгаллаган, демократик тамойиллар ҳамда фуқаролик жамияти асосларини ҳар томонлама ўзлаштирган, шахсий ва умуммиллий манфаатларни ўзаро уйғун кўра оладиган эркин шахс ва онгли авлодни тарбиялаш асосий вазифа қилиб белгиланган.

ЖАМОАТ БИРЛАШМАЛАРИ

 • Ўзбекистон Республикасида қонунда белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган касаба уюшмалари, сиёсий партиялар, олимларнинг жамиятлари, хотин-қизлар, фахрийлар ва ёшлар ташкилотлари, ижодий уюшмалар, оммавий ҳаракатлар ва фуқароларнинг бошқа уюшмалари жамоат бирлашмалари сифатида эътироф этилади.Похожие:

Мухаммадиева Ойниса Мустафакуловна Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ҳуқуқшунослик факультети “Миллий ғоя ва ҳуқуқ таълими” кафедраси доценти, фалсафа фанлари номзоди iconҚарши -2011 Ўзбекистон республикаси халқ таълими вазирлиги
Тақризчи: С. Тошев миллий ғоя ва маънавият асослари кафедраси мудири, фалсафа фанлари номзоди, доцент.Ўзбекистон Республикасида хизмат...
Мухаммадиева Ойниса Мустафакуловна Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ҳуқуқшунослик факультети “Миллий ғоя ва ҳуқуқ таълими” кафедраси доценти, фалсафа фанлари номзоди iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги олий таълим муассасалари деканатларида иш юритиш тизимини такомиллаштириш юзасидан й ў р и қ нома тошкент 2011
Йўриқнома Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ўқув-услубий Кенгашининг 2010 йилдаги мажлисида муҳокама қилинган...
Мухаммадиева Ойниса Мустафакуловна Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ҳуқуқшунослик факультети “Миллий ғоя ва ҳуқуқ таълими” кафедраси доценти, фалсафа фанлари номзоди iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги олий таълим муассасалари кафедраларида иш юритиш тизимини такомиллаштириш юзасидан й ў р и қ нома тошкент 2011
Йўриқнома Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ўқув-услубий Кенгашининг 2010 йилдаги мажлисида муҳокама қилинган...
Мухаммадиева Ойниса Мустафакуловна Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ҳуқуқшунослик факультети “Миллий ғоя ва ҳуқуқ таълими” кафедраси доценти, фалсафа фанлари номзоди iconМавзу: Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий маърифий ишлар самарадорлигини оширишда Касаба уюшмаларининг роли режа
Миллий ғоя, миллий мафкура, мафкуравий хавфсизлик ва маънавият тушунчаларининг мазмун-моҳияти
Мухаммадиева Ойниса Мустафакуловна Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ҳуқуқшунослик факультети “Миллий ғоя ва ҳуқуқ таълими” кафедраси доценти, фалсафа фанлари номзоди iconБухду фалсафа кафедраси
Миллий эстетик тарбияни ривожлантириш – жамият маънавий тараққиётнинг устивор вазифаларидан биридир
Мухаммадиева Ойниса Мустафакуловна Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ҳуқуқшунослик факультети “Миллий ғоя ва ҳуқуқ таълими” кафедраси доценти, фалсафа фанлари номзоди iconЎзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти фармацевтик кимё кафедраси тошкент 2012 Бош муҳаррир
Фармацевтик кимё кафедраси 1939 йилда ташкил этилган бўлиб унинг биринчи мудири этиб кимё фанлари номзоди, доцент Зиновий Эммануилович...
Мухаммадиева Ойниса Мустафакуловна Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ҳуқуқшунослик факультети “Миллий ғоя ва ҳуқуқ таълими” кафедраси доценти, фалсафа фанлари номзоди iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таьлим вазирлиги ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети француз филологияси факультети
Бми француз тили фонетика ва фонологияси кафедраси мажлисида муҳокама қилинди ва ҳимояга тавсия этилди
Мухаммадиева Ойниса Мустафакуловна Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ҳуқуқшунослик факультети “Миллий ғоя ва ҳуқуқ таълими” кафедраси доценти, фалсафа фанлари номзоди iconЖамоа шартномалари ва келишувлари исаев М. Н. Ўзбекистон куфк меҳнаткашлар ижтимоий-иқтисодий манфаатларини ҳимоя қилиш бўлими мудири, техника фанлари номзоди
Исаев М. Н. Ўзбекистон куфк меҳнаткашлар ижтимоий-иқтисодий манфаатларини ҳимоя қилиш бўлими мудири, техника фанлари номзоди
Мухаммадиева Ойниса Мустафакуловна Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ҳуқуқшунослик факультети “Миллий ғоя ва ҳуқуқ таълими” кафедраси доценти, фалсафа фанлари номзоди iconСергели туман халқ таълими бўлимининг низоми
Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги, «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури тўғрисида»ги қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими...
Мухаммадиева Ойниса Мустафакуловна Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ҳуқуқшунослик факультети “Миллий ғоя ва ҳуқуқ таълими” кафедраси доценти, фалсафа фанлари номзоди iconЎзбекистон республикаси вазирлар маҳкамасининг қарори 05. 07. 2011 й. №198 электрон кутубхона
Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Маданият ва спорт ишлари вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации