ДокументыБахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва қадимги чорвачилик тошкент –2008 хоразм маъмун академияси бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва icon

Бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва қадимги чорвачилик тошкент –2008 хоразм маъмун академияси бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва

НазваниеБахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва қадимги чорвачилик тошкент –2008 хоразм маъмун академияси бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва
страница6/6
Дата31.08.2013
Размер1.49 Mb.
ТипДокументы
скачать
1   2   3   4   5   6
1. /1. Авесто ва чорвачилик.docБахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва қадимги чорвачилик тошкент –2008 хоразм маъмун академияси бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва
ХОТИМА

Бундан 2700 йил олдин Хоразмда яратилиб, кейинчалик Озарбойжон, Эрон ва Ҳиндистонга тарқалган маздапарастлик эътиқоди ва унинг муқаддас китоби “Авесто” инсониятнинг ижтимоий – :сиёсий тараққиётида жуда муҳим ўринни эгаллайди. Дархақиқат, милоддан аввалги минг йилликлар орасида Хоразмда пайдо бўлиб, сўнгра бошқа ҳудудларга тарқалган зардуштийликнинг Хоразмдан бошланиши учун зарур маданий – маънавий шароит мавжуд эди. Чунки Хоразм ўлкасида яшовчи аҳоли ўртасида олов эътиқоди билан боғлиқ урф – одатлар, удум ва маросимлар қадимдан мавжуд эди. Қолаверса, бу даврда Хоразмда чорвачилик деҳқончилик ривожланиб, ҳунармандлик, маданият ва санъат ҳам тараққий этди.

Хоразмда Ахурамазда таълимотини кенг ёйган пайғамбар Зардуштнинг хизмати шундаки, у маздапараст ва донишманд сифатида мажусийлик яъни кўп худоликка барҳам бериш, кишиларда ягона худога эътиқод туйғусини уйғотишга ҳаракат қилди, халқ орасида эътибор қозонди.

Ўз исми эътибори билан “Нор туя соҳиби” бўлган Зардуштнинг Хоразм заминидан етишиб чиқиши ҳам тасодифий эмас, албатта, Зеро, Ўрта Осиё халқлари орасида туя ва от эътиқоди бундан 3000 йиллар муқаддам кенг тарқалган. Хоразмликлар туяни муқаддас ҳисоблаб уни уриш, сўкиш, жуни ёки сутини ҳар қандай жойга ташлаш мумкин эмас, деб ҳисоблаганлар. Худди шунингдек от, ҳўкиз, сигир ва қўй эътиқодлари ҳам Хоразмда чуқур илдиз отган.

Қадимги Хоразмда ҳаётий эҳтиёжлар учун зарур бўлган ёввойи ҳайвонларни қўлга ўргатиш ва хонакилаштириш жуда, қадим замонлардан бошланганлиги тарихий – археологик тадқиқотлар натижасида тасдиқланган. Профессор С.П.Толстов раҳбарлигида фаолият кўрсатган Хоразм археологик – этнографик экспедицияси қарийб 50 йил давомида (1930 –1976) муҳим археологик тадкиқотлар олиб борди ва, қадимги Хоразмнинг жаҳондаги ривожланган маданият ўчоқларидан бири бўлганлигини илмий жиҳатдан исбот қилди.

Археологик қазишмалар натижасида топилган ҳайвон суяклари чуқур текширилиб, қайси тур ёки зотга алоқадор эканлиги аниқланди. Улар орасида туя, от, эшак, йирик шохли қорамол, қўй ва эчкилар каби инсоният учун фойда келтирувчи ҳайвонлар бўлган.

Бизга маълумки, чорвачилик тарихи ҳозиргача илмий адабиётда етарли ёритилган эмас. Шу сабабли биз “Авесто” яратилган даврда яқин мамлакатлар – Ҳитой, Ҳиндистон, Арабистон, Вавилония, Шумерия ва бошқалардаги чорвачиликнинг аҳволи тўғрисида қисқача маълумотлар бериб ўтишни лозим топдик Агар муҳтарам китобхонларимиз ушбу муҳтасар қайдлардан бироз манфаат топсалар, ўзимизни ғоятда бахтиёр ҳисоблаймиз.

“Авесто” чорвадорлик, молларни асраш, экология масалаларига жиддий эътибор бериш, умуман қишлоқ хўжалигининг инсоният турмуши учун ниҳоятда аҳамияти муҳим эканлиги ҳақида кўплаб маълумотлар беради. Деҳқончилик қилиш, сув ва ер заҳираларини асраб – авайлаб фойдаланиш, ғалла етиштириш, мол зотларини яхшилаш, чорвадорларни рағбатлантириш хусусида ҳам сўз юритилади. Айниқса, Хоразм диёрида қорамоллар, от ва туя эътиқодлари, уларга алоқадор ирим ва удумлар, диний маросимлар жуда кўплаб учрайди. Рисолада шулар тўғрисида ҳам тўхтаб ўтилган, баъзи қизиқарли маълумот ва ривоятлар келтирилган.

Ота – боболаримизнинг инсонни боқувчи молларга бўлган ғамҳўрлигини, уларни асраш – авайлаш, мўл – кўл, хилма – хил озуқалар билан таъминлаш, наслчилик ишини йўлга қўйиш, чорвадорларга ҳурмат ва эҳтиром қилишига биз тасанно айтиб, келгуси авлодга ҳам етказишимиз лозим деб ҳисоблаймиз.

Ушбу рисола муҳтарам китобхонларга айнан “Авето” давридаги жамият ва Хоразмнинг қадимги чорвачилиги тарихига оид муҳим тасаввурлар беради, деб умид қиламиз.


Китобда келтирилган сўзларнинг айрим маъноси


АвестоЗардуштийлик (зороастризм) динининг муқаддас китоби.

Ассирия
Ҳозирги Эрон ҳудудида вужудга келган қадимги давлат

Атвья
Ажи – Дахакни енгган, девлар билан курашган паҳлавоннинг отаси

Ангро

Майнью (Ахриман)
Ёвузлик, зулмат ва ўлим кучларининг раҳнамоси, одамзотнинг руҳий ниятларининг салбий рамзи

Ардвисура

– Анахита“Ардви бақувват ва пок”, сув ва ҳосилдорлмк маъбудаси

Ахура –

Мазда
“Донишманд худо”, зороастризмнинг олий худоси.

АшвамедхаҚадимги ҳинд афсоналаридаги отни қурбонлик қилиш диний маросими.

БерберларАфрика қитъасининг шимолида яшаган қадимги қабилалар

БундашихнОташпарастларнинг диний китоби

ВавилонияМесопатамиянинг (ҳозирги Ироқ ҳудуди) жанубий қисмидаги қадимги давлат (милоддан олдинги II минг йилликнинг бошларида барпо этилган). Бобил

Виштасп
Хиёнийлар сулоласининг подшоҳи, тақводор соҳибқирон.

Гайомарт“Тирик банда”, одамзотнинг асосчиси.

Дуруж

(Друдж)“Ёлғон”, ёвузлик руҳи.

Девлар

(Дайва)Эзгулик руҳлар – ахураларга қарама-қарши ёвузлик руҳлар

Заратуштра (Зороастр, Зардушт)Пайғамбар ва зороастризм динининг асосчиси.

Митра“Шартнома”, “келишув”, шартнома ғояси билан боғлиқ афсонавий шахс, қуёш худоси.

ПерсеполисҚадимги Эрондаги шаҳар, аҳамонийларнинг бирдан-бир пойтахти (милоддан олдинги VI асрининг охирида барпо этилган). Тахти Жамшид.

Риг – Веда (Мадҳиялар китоби)Орий қабилаларининг Ҳиндистонга кўчиш даврида вужудга келган диний мадҳиялар тўплами.

ФиникияЎрта ер денгизининг шарқий қирғоғидги (ҳозирги Ливан ва Суриянинг денгиз қирғоғи) қадимги давлат

ХалдейларФорс бўғозининг шимолий – ғарб қирғоғида милоддан олдинги I – минг йилликнинг 1-ярмида яшаган сомий чорвачилик қабилалари.

ХаомаЭфедра ўсимлиги ва сутдан тайёрланадиган ичимлик.

ШумерДажла ва Ефрат дарёлари водийсида таркиб топган қадимги давлат (милоддан олдинги IV минг йилликда барпо этилган).ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТ


1. Абдолниёзов Б. О. Хоразм чорвачилиги – қадим замонлардан ҳозиргача, Урганч, 1993.

2. “Авесто”, 2 жилдлик Теҳрон, “Марварид” нашриёти, 1998, форсийдан А. Ахмедов таржимаси.

3. “Авесто”, “Вендидод” Гулистон ж–ли, №1–6, 1999, №1, 2, 3, 2000 й

4. Адамец Л. Умумий зоотехника, М , 1936, 23, 59 бб

5. Амальрик АС., Монгайт А.Л. В поисках исчезнувших цивилизаций, 1959, 275, 289 бб

6. Абдурасулов А Хива, Тошкент, 1997, 9 б

7. Бартольд В. В. Сведения об Аральском море и низовьях Амударьи с древнейших времён до XVIII столетия. Из-во “Наука”, М. , 1985, 17, 135 б

8. Белоногов М.И. Ахал–текинская порода лошадей, её морфологические особенности и пути улучшения. Автореф. докт. диссертации, М. , 1957, 5 б

9. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах обитавших в Средней Азии в древние времена, П.,

1953, 260, 280, 283 бб

10.Богданов Е.А. Происхождение домашних животных, М., 1937, 20, 314 с

11.Боголюбский С.Н. Примечание к книге Е.А.Богданова

“Происхождение домашних животных”, М., 1937, 39,

45 б.

12.Букинич Д.Д. История первобытного орошаемого земледелия в Закаспийской области в связи с вопросом о происхождении земледелия и скотоводства, // “Хлопковое дело”, №3 – 4, 1924, 115б

13.Буниятов 3. М. Сведения об истории Хорезмшахов, М., 1987, 125 б

14.Быковский С.Н. К вопросу о одомашнении животных,// “Советская этнография”, №3, Ленинград, 15, 19, 22 с .

15.Васин Б. И. , Васина- Попова Е.Г., Грабовский И;Н., Крымская Э.К, Петров Б.А. Руководство :по каракулеводству, М. , 1972 12 с.

16.Виноградов А. В. Неолитические памятники Хорезма, М, “Наука”, 1968, 17 с

17.Гафуров Б.Г. История таджикского народа, 3 – издание, М. , 1 –г. 1955, 179-181 с

18.Геродот “История”, в девяти книгах Перевод Ф.Т. Мищенко, т. 2, М. , 1988, 115 с,

19.Громова В.И. Материалы к изучению древнейших домашних животных Средней Азии, Ташкент, 1940, 10, 30, 49 с.

20.Гуламов Я.Г. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших дней, Т, Фан, 1957, 54, 56 бб

21.Демидов С. О пережитках верований, связанных с водной стихией и рыболовством у туркмен. Труды Института истории, археологии и этнографии АН Туркменской ССР, Т. XII, Ашхабад, 1956; 278 с

22.Долгих И.А. Культура крупного рогатого скота, вып. II, Рига, 1911, 3, 24, 46 с.

23.Древний Восток под ред. акад. В.В.Струве, М. , 1951, 196-198 с.

24.Дьяконов И.М. История Мидии, М., 1959.

25.Дьяконов М.М. Народы Азии и Африки. // Вестник древней истории, № 3, 1967, 26 с.

26.Донченко В.В. Верблюды Кара–калпакии // “Советское востоковедение”, № 1, М. , 1936, 241 с.

27.Дюрст У. Основы разведения крупного рогатого скота, Селъхозгиз. , М. , 1936, 9, 13 с.

28.Ерофеев М.Г. Некоторые особенности в строении скелета и горба у хоросанского скота. //Известия

Туркменского межведомственного комитета по охране природы и развитию природных богатств, №1,1934,267с.

29.3аднепровский Ю.А. Древнеземледельческая культура Ферганы, М. -Л. , 1962, 77, 78, 80, 93 с,.

30.Иностранцев К.А. Материалы из арабских источников для культурной истории сасанидской Персии. Приметы и поверья. Зап. Восточн. отд. рус. археол. об-ва, т. XVIII, вып. II-III, Спб, 1907, 146, 203 с, 7 прим.

31.Иностранцев К.А. О домусульманской культуре Хивинского оазиса, Спб, 1911, 203 – 204 с.

32. Иностранцев К.А. К истории домусульманской культуры Средней Азии, П. , 1917, 146 с.

33.История народов Узбекистана, II, Ташкент, 1947.

34.Катон, Варрон, Колумелла, Плиний –О сельском хозястве. Русский перевод, М, 1957.

35.Книга о лошади, М. , 1947, 8с.

36.Камолов У. Чорвачиликни ривожлантириш резервлари, Тошкент 1972, 35, 37 с.

37. Келлер К. Происхождение домашних животных СПБ, 1913, 120, 123 с.

38.Ковалевская В.Б. Конь и всадник М. , 1977, 129 б. 39..Косбергенов Р. Положение каракалпакского населения в Хивинском ханстве в қонце XIX – начале XX в., Москва, 1958.

40.Краткий очерк Амударьинской области, составленный персидским принцем Риза – Кули – Мирза, СпБ, 1875.

41.Лундин А.Б. С чего начинается цивилизация, // “Знание-сила”, № 1, 1972, 22 с.

42.Лус Я.Я, Колесник Н.Н. Крупный рогатый скот кочевого населения Киргизии. Домашные животные Киргизии ч, 1. Материалы комиссии экспедиционных исследований АНСССР, вып. 21, Л., 1930, 123 с.

43.Мавлянов Н.О. Қорамолчилик “Ўқитувчи”, Тошкент, 1984, 19 б

44.Ал–Муқаддасий “Аҳсан ат–тақосим фи –маърифат ал-ақолим” МИТТ, 1957, 30, 305 бб

45.Массон В.М. Южнотуркменстанский центр раннеземледельческих культур, т. X, Ашхабад 1961, 186 с.

46. Материалы по обследованию кочевого и оседлого туземного хозяйства и землепользования в Аму-дарьинском отделе Сыр–дарьинской области, вып I, Ташкент, 1915.

47.Михайлов П.М. Ословодство Каракалпакской АССР, Труды Туркменского СХИ, 1, IV, 1940, 173 с

48.Мифы народов мира, Т. I-II, М. , 1980, т, 1, 58 с

49.Очерки истории Каракалпакской АССР, 1–том, Ташкент, 1964, 70, 76, 131, 148, 155 с

50.Пиотровский Б.Б. С чего начинается цивилизация, // “Знание-сила”, № 1, 1972, 19, 21 бб.

51.Полкошников И.Г. Каракулеводство Каракалпакии. Труды Среднеазиатского госуниверситета, серия X, вып. 2, 1930, 23 с.

52.Потапов Л.П. О сущности патриархально – феодальных отношений у кочевых народов Средней

Азии и Казахстана, Ташкент, 1955, 18, 19 с.

53.Рахимов А.А. Одомашнение животных “Фан ва турмуш” // № 12, 1970, 18, 19 с.

54.Рахимов И., Худайберганов К Хазрати Полвон пир, Хива, 1999, 5-7 с.

55.Саковский К.К О лошадях ослах крупном рогатом скоте и козах Каракалпакской АССР, Т. IV, 1940, 160-166 с.

56.Сарианиди В.И. Тайны исчезнувшего искуства Каракумов. М, , 1967, 48 с.

57. Сивчик Б. С. Зебувидский скот в СССР. М, 1948, 5, 7с.

58.Снесарёв Г.Н. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма, М. , 1969, 307-310 с.

59.Снесарёв Г.П, Под небом Хорезма, “Москва”, М, 1973, 116, -117с.

60.Стояновская В.И. Разведение серых каракульских овец, Ташкент, 1966, 9с.

61.Страбон. География, кн. 17, М, 1958, 135 с.

62.Толстов С.П. Общественный строй древней Средней Азии по Авесте, М. , 1939, I –II часть, 35 с.

63.Толстов С.П. Древний Хорезм, М. , 1948, 205, 291, 294, 341 с.

64.Толстов С.П. По следам древнехорезмской цивилизации М., – Л.г 1948, 203 с.

65.Толстов С.П. Пережитки тотемизма и дуальной организации у туркмен, М. , 1956, 5 –8 с.

66.Тревер ҚВ. Гопатшах – пастух и царь. Труды отдела Востока Гос. Эрмитажа, Т, II. Л, 1960, 81 с.

67.Тюменев А.И. Государственное хозяйство древнего Шумера, М. 1956, 270 с.

68.Хайтун Д.Е. Пережитки тотемизма у народов Средней Азии и Казахстана. Ученые записки Таджикского Госуниверситета, Душанбе, Т. XIV,1956, 120 с.

69.Ибн – Хаукал “Китоб ал–месалик вал –мёмалик”, МИТТ, 1957.

70.Фрезер Д. “Золотая ветвь” вып. 1-Ш, М. , 1925, 1928, 63-171-173с.

71.Фармозов А.А. Об отқоытии кельтиминарской культуры в Казахстане Вестник Казахского филиала АНСССР, № 2, 1945, 6-8 с.

72. Ходжаназаров М, Чайковский А.П. Родина народов арийской расы, где она была и отчего покинута. Материалы к историко–географическому исследованию арийской проблемы, Москва. 1914, 95, 103, 246, 391 с.

73.Цалкин В.И. Фауна античного и раннесредне – вековского Хорезма. Труды Хорезмкой археологе – этнографической экспедиции, т. 1, М. , 1952, 244 с.

74.Цалкин В.И. Древнейшее животноводство племен Восточной Европы и Средней Азии, М., 1966, 119, 122, 123, 138, 141 с. 75.Элиан История животных Русский перевод, М., 1937, 175с

76.Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства, М, 1970, 135 с.

77.Энциклопедический словарь, под редакцией проф.

И.Е.Андреевского, XII, С.Петербург, 1894, 35 – 36 с.

78.Diodor B Hitoir Universette de Diodor de sesil. Traduit par Terrason, Paris, I, 184 б Diodor, I, 36.

79.Jepsius P., Denkmiler P. Cham pollion т. I, 1885,

80.Maspero A. Oriq de ZE qyptte, 1885, 340 p.

Мундарижа

I. “Авесто”жаҳон маданияти дурдонаси.

Муқаддима..............................................................................................3

1 .Хоразм – “Авесто” яратилган диёр. ........ ........................................6

2. “Авесто” – китоб демакдир. .............................................................8

П. Молларнинг илк қўлга ўргатилиши ва хонакилаштириш. Хоразмнинг қадимги чорвачилигининг ривожланиш босқичлари .12

III. Хоразмнинг қадимги чорвачилигидаги моллар тавсифи ............................................................................................................... 34

1. Қорамол. ...........................................................................................44

2. Майда шохли мол. ...........................................................................53

3. Хоразм отлари. .................................................................................62

4. Хоразм туялари. ...............................................................................67

IV. “Авесто” даврида яшаган халкларнинг

чорвачилиги ................................................................................................................70

1. Қадимги Вавилониянинг қорамолчилиги. .....................................70

2. Яхудийлар қорамолчилиги. ............................................................72

3. Финикияликлар қорамолчилиги. ....................................................75

4. Араблар қорамолчилиги. .................................................................76

5. Ҳиндистон чорвачилиги. .................................................................77

6. Хитой қорамолчилиги. ....................................................................78

7. Қадимги Мисрдаги қорамолчилик .................................................80

8. Скифлар чорвачилиги. ....................................................................84

9. Қадимги Шумер давлатидаги чорвачилик.....................................84

V. “Авесто” саҳифаларида деҳқончилик ва чорвачилик муаммолари. .........................................................................................85

VI. “Авесто” ва чорвачиликка оид Хоразмдаги диний эътиқодлар. ..............................................................................................................115

VII. Хотима. .......................................................................................128

Китобда келтирилган айрим сўзларнинг маъноси ..........................131

Фойдаланилган адабиёт. ...................................................................1331 Дуруж Авестода “Ёлғон ”деган маънодаги аҳлоққа зил фалсафий тушунчанинг умумлашма номи. Друж Артага (ҳақиқатга) қарама-қарши қўйилади. Ҳақ (Ахурамазда) йўлини танлаганлар артабонлар – имонлилар дуруж (дуруғ) – ёлғон йўлида қолиб Мазда динини қабул қилмаганлар дуруғбандлар дейилади.1   2   3   4   5   6Похожие:

Бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва қадимги чорвачилик тошкент –2008 хоразм маъмун академияси бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва iconУстоз-мураббий Б. Сафаров
Тошкент молия институти “Бюджет ҳисоби ва ғазначилик” факультети уи-60,64 академгуруҳ мураббийси Бахтиёр Сафаровнинг 2009-2010 ўқув...
Бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва қадимги чорвачилик тошкент –2008 хоразм маъмун академияси бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва iconДокументы
1. /Бахтиёр.doc
Бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва қадимги чорвачилик тошкент –2008 хоразм маъмун академияси бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва iconДокументы
1. /АВТОРЕФЕРАТ БАХТИЁР-13.01.pdf
Бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва қадимги чорвачилик тошкент –2008 хоразм маъмун академияси бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва iconДокументы
1. /Бахтиёр Абду шукуров.doc
Бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва қадимги чорвачилик тошкент –2008 хоразм маъмун академияси бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва iconДокументы
1. /Бахтиёр Абду шукуров.doc
Бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва қадимги чорвачилик тошкент –2008 хоразм маъмун академияси бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва iconПмг гэф краткая Информация о проекте
Шерматов Бахтиёр Эшболтаевич, председатель Сурхандарьинского областного филиала Ассоциации фермерских хозяйств Узбекистана
Бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва қадимги чорвачилик тошкент –2008 хоразм маъмун академияси бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва iconПресс-релиз 2011 йил 23 июль куни Хоразм вилояти Гурлан туманида Ўзбекистон "Адолат" сдп сиёсий Кенгаши Ижроия Қўмитаси ташаббуси билан Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилояти партия фаоллари учун
Манзил: 100043, Тошкент шахри, Новза кўчаси, 14-уй. Телефон: 245-77-12, 230-56-07
Бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва қадимги чорвачилик тошкент –2008 хоразм маъмун академияси бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва iconУрганч- 2006 Маруза матни факультет терапия фанидан Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали марказий услубий хайъати томонидан мухокама килиниб (баённома № ) ва Тошкент тибиёт Академияси Урганч филиали илмий Кенгаши томонидан тасдикланди (баённома № ) мух раиси,
Маруза матни факультет терапия фанидан Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали марказий услубий хайъати томонидан мухокама килиниб...
Бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва қадимги чорвачилик тошкент –2008 хоразм маъмун академияси бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва iconТошкент Тиббиёт Академияси 2010-2011 йил қабул режаси

Бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва қадимги чорвачилик тошкент –2008 хоразм маъмун академияси бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва iconТошкент тиббиёт академияси Урганч филиали 2010-2011 йил қабул режаси

Бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва қадимги чорвачилик тошкент –2008 хоразм маъмун академияси бахтиёр абдолниёзов мирсодиқ исҳОҚов авеста ва iconЎзбекистон Республикаси фанлар академияси
Тадқиқот Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университетининг Ҳозирги ўзбек адабиёти кафедрасида бажарилган
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации