ДокументыO’zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi farg’ona viloyati pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti icon

O’zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi farg’ona viloyati pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti

НазваниеO’zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi farg’ona viloyati pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti
Дата19.02.2014
Размер36.86 Kb.
ТипДокументы
скачатьO’ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA’LIMI VAZIRLIGI

FARG’ONA VILOYATI PEDAGOG KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI

ANIQ VA TABIIY FANLAR TA’LIMI” KAFEDRASI


FARG’ONA VILOYATI BUVAYDA TUMANI

2 – VIDUMI MATEMATIKA FANI O’QITUVCHISI

MANAZAROVA BARNOning


OCHIQ DARS ISHLANMASI


FARG’ONA – 2011

Mavzu: SIMMETRIYA O`QIGA EGA BO`LGAN SHAKLLAR

Maqsad:

 • 1 .Ta`limiy maqsad - O`quvchilarga simmetriya o`qiga ega bo`lgan shakllar haqida tushuncha berish

 • Tarbiyaviy maqsad - O`quvchilarga simmetriya o`qiga ega bolgan shakllarni ko`rsatish va chizmalarni chizishda aniq hamda xatosiz chizishni o`rgatish bilan nafosat tarbiyasini shakllantirish

 • Rivojlantiruvchi maqsad - O`quvchilarga simmetriya o`qiga ega bo`lgan shakllarni o`rgatish yordamida izchil va mustaqil fikrlash, mantiqiy tafakkurini rivojlantirishdan iboratdir,

Dars jihozi:

Kompyuter,video proyektor,darslik,chizg`ich, qalam,testlar banki, savollar to`plami

Reja

 • Matematika fanidan optimallashtirilgan DTS va o`quv dasturlari asosida o`quvchilarga simmetriya o`qiga ega bo`lgan shakllar haqida tushuncha berish.

 • Amaliy mashg`ulotlar jarayunida ilg`or pedagogik texnalogiya usullarini qo`llash.

 • O`quvchilar o`zlashtirishida hosil bo`ladigan bo`shliqlarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo`llarini ishlab chiqish.

 • Xulosa.

^ TEXNOLOGIK XARITA


Mavzu

“Giyometiriya bo’limi bo’yicha 8 sinflar uchun “Simmetirya o’qiga ega bo’lgan shakllar mavzusini o’rgatish

Maqsad vazifalar

Matematika fanidan optimallashtirilgan DTS dan o’quv dasturlari asosida o’quvchilarga simmetirya o’qiga ega bo’lgan shakllar haqida tushuncha berish va ularni qo’llay olish usullarini o’rgatish Amaliy mashg’ulatlar jarayonida ilg’or pedagogik tehnalogiya usullarini qo’llash

O’quvchilar o’zlashtieishidagi hosil bo’ladigan bo’shliqlarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo’llarini ishlab chiqish

O’quv jarayonining mazmuni

O’quvchilar shaklning simmetiriya o’qi haqida tushunchaga ega bo’lishi.Nechta smmeteriya o’qiga ega bo’lishini bilishi va uni chizmalarda qo’llay olish usullarini o’rgatish

O’quvchilar o’zlashtirishida hosil bo’ladigan bo’shliqlarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo’llari

O’quv jarayonini amalga oshirish tehnalogiyasi

Metodlar: “Aqliy hujum”, “BBB” tehnologiyasi, usuli

Shakl: Amaliy ish

Vositalar:Doska, marker, qog’oz, plamaster, kompyuter, video preoktor, darslik, chizg’ich , qalam, testlar banki, savollar to’plami

Usullar: savol-javob, guruhlarda ishlash

Nazorat: kuzatish, ichki nazorat, og’zaki savol-javob

Baholash: rag’batlantirish, taqqoslash, baholash

Yangi mavzuni bayoni

Kundalikhayotda simmetiryaga juda ko’plab duch kelamiz. Daraxt barglari shakli, kapalak qanotlarining uning tanasiga nisbatan joylashuvi va inson azolarining tanaga nisbatan joylashuvi va hokozolar simmetiryaga yorqin misol bo’ladi. Boshqa ko’pgina matematik tushunchalr singari shakllarning simmetiryasi tushunchasi ham atrofni o’rab turgan dunyo obektlarini kuzatish natijasida paydo bo’lgan. Simmetriya san’atda, tehnikada, turmushda ko’plab uchraydi. Masalan, ko’pgina binolarning oldi tomonlari va ustidan ko’rinishlari simmetrik bo’ladi. Gilamdagi naqshlar, gullar, mehanizmlarning ko’pgina turlari, masalan, g’ildiraklar yoki shesternalar simmetrik bo’ladi. Agar biz qadimiy memorchilik obidalarini ko’zdan kechirsak, ularning chiroyi undagi naqshlarning uyg’unligi hamda ma’lum qonuniyat asosida takrorlanishida nomoyon bo’lishini sezamiz. Vatanimizda bunday obidalar behisob. Bulardan biri Buhorodagi Mir Arab madrassasidir, zamonaviy binolardan biri esa Amur Temur muzeyidir. Bunday simmetriyaga ega bo’lgan shakllar simmetrik shakllar deb ataladi. Bu simmetriyani hosil qiluvchi qonun esa simmetriya deb ataladi. Biz simmetriyaning boshlang’ich tushunchalari bo’lgan “O’qqa nisbatan simmetriya va markaziy simmetriya bilan tanishamiz ”


^ O’qqa nisbatan simmetriya

Ta’rif: Agar Q1 shaklning har bior nuqtasi biror L to’g’ri chiziqga nisbatan Q shaklning nuqtalariga simmeterik bo’ls a bunday shakllar l to’g’ri chiziqga nisbatan simmeterik shakllar deb ataladi, l esa simmeteriya o’qi deyiladi.

Teorema


 • Shakl o’qga nisbatan simmeterik akislantirilganda uning nuqtalari orasidagi masofa o’zgarmaydi, yani saqlanadi.


Isbot. F shaklining L o’qga nisbatan simmetetik aksi F 1 bo’ladi f shaklining ihtiyoriy A va B nuqtalarini olaylik . Ularga simmeterik bo’lgan A 1 va B1 nuqtalarini belgilaymiz AB=A1B1 ekanini isbotlaymiz A A1 kesmani L o’qi bilan S bilan B B1 ning L o’qi bilan kesishgan nuqtasini d builan belgilaymiz .So’ngra s nuqtani B B1 bilan tutashtiruvchi C B va CB1 kesmalarni o’tkazamiz. Hosil bo’lgan

Masalalar yechish


 • 1-masala ABC uchburchak va L to’g’ri chiziq tasvirlangan L to’g’ri chiziqha nisbatan ABC uchburchakga simmeterik bo’lgan A1B1C1uchburchakning yasang

Guruhlarda ishlash


 • Aqliy hujum orqali o’quvchilar bir birlari bilan savol javob o’tkaziladi

 • 1-guruh

 • Simmeteriya deganda nimani tushunamiz?

 • 2-guruh

 • Simmeterik shakllarga misollar keltiring?

 • 3-guruh

 • O’qqa nisbatan simmetriya qanday bo’ladi?
 • Dars davomida BBB usulidan foydalanish

 • O’quvchilarni uch guruhga bno’lamiz. Har bir guruhga amaliy topshiriq beriladi. Bunda guruhlar o’zlariga berilgan chizmalarni simmeteriya o’qlarini aniqlaydilar. Har bir guruh tomonidan bajarilgan ishlar tahlil qilinadi.BBB” metodi
Mustahkamlash

 • Simmetrik shakllarga misollar keltiring?

 • Qanday nuqtalar berilgan to’g’ri chiziqga nisbatan simmetrik nuqtalar deyiladi?

 • Simmetriya deb nimaga aytiladi?

 • O’qqa nisbatan simmetriya deb nimaga aytiladi?


Testlar • Har qanday kesma nechta simmetriya o’qiga ega ?

 • A) O B)1 C)2 D) cheksiz

 • Har qanday burchakning nechta simmetrik o’qi bor?

 • A)0 B) 1C)2 D) cheksiz

 • B(5;-3) B1-Oy o’qiga nisbatan B nuqtaga simmetrik nuqta B2 esa Ox o’qiga nisbatan B1 nuqtaga simmetrik nuqta B2 nuqtaning kordinatalarini toping?

 • A) 5;3 B)(-5;-3) C)(-5;3) D)(5;-3)


O’quvchilarni baholash


 • Dars davomida aktiv qatnashgan o’quvchilar berilgan savollarga to’g’ri javob berganlar beshballik reyting asosida baholanadi va rag’batlantiriladi.Uyga vazifa berish

 • 164-masala

 • Tekislikda A(4;3) B(3;-2) C(-2;2) va D(-1;-1) nuqtalar berilgan bu nuqtalarga kordinata o’qlariga nisbatan simmetrik nuqtalarini yasang va kordinatalarini yozing.

Похожие:

O’zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi farg’ona viloyati pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti iconO’zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi farg’ona viloyati pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti

O’zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi farg’ona viloyati pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti iconO’zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi farg’ona viloyati pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti
«Geоmetriya» bo’limi bo’yicha 8-sinflar uchun «Simmetriya o’qiga ega bo’lgan shakllar» mavzusini o’rganish
O’zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi farg’ona viloyati pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti iconXorazm viloyati xalq ta’limi pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti

O’zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi farg’ona viloyati pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti iconO’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi Toshkent shahar pedagog kaqrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti
Мning qarorlari, хtv ning mе’yoriy hujjatlari. Ta’lim tizimiga yangi aktning kirib kеlish istiqbollari haqida ma’lumot. Кompyutеr...
O’zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi farg’ona viloyati pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti iconToshkent shahar pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti

O’zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi farg’ona viloyati pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti iconJizzax viloyat pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti tabiiy va aniq fanlar ta’limi kafedrasi o’qituvchisi Gadayev Qamaraddinning 7-sinf Zoologiya fanidan tayyorlagan bir soatlik dars ishlanmasi

O’zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi farg’ona viloyati pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti iconXalq ta’limi pedagog xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish institutlari tinglovсhilarining malaka oshirganlik to’g‘risidagi diplom va sertifikatlarini ro‘yxatga olish tizimidan foydalanish bo‘yicha

O’zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi farg’ona viloyati pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti iconДокументы
1. /Rahbar va pedagog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash hamda malakasini oshirishda ijodiy...
O’zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi farg’ona viloyati pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti iconO’zbekiston xalq ta’limi vazirligi respublika ta’lim markazi toshkent shahar pedagog kadrlarni

O’zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi farg’ona viloyati pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti iconO’zbekiston respublikasi xalq ta'limi vazirligi namangan viloyati Xalq ta'limi boshqarmasi

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации