Документы10-синфлар учун кимё фанидан мавзувий режалаштириш (хафтасига 2 соат жами 68 соат ) icon

10-синфлар учун кимё фанидан мавзувий режалаштириш (хафтасига 2 соат жами 68 соат )

Название10-синфлар учун кимё фанидан мавзувий режалаштириш (хафтасига 2 соат жами 68 соат )
Дата24.05.2013
Размер181.11 Kb.
ТипДокументы
скачать10-синфлар учун кимё фанидан мавзувий режалаштириш

(хафтасига 2 соат жами 68 соат )

Дарс


Мавзулар

Соат

Утилган сана

УУТ, ДТС буйича асосий билим, куникма ва малака

Дарснинг

шакли

1

1

Органик ва анорганик моддалар. Бутлеровнинг тузилиши назарияси

1

2.09.06.

Бутлеров назарияси

Анъанавий

2

2

Органик моддаларнинг изомерияси

1

8.09.06

Органик модда, изомерия

Анъанавий

3

3

Атомларда ёларнинг харакатланиши. Органик бирикмалардаги б ва П боглар.

1

9.09.06

Органик бирикмаларда б ва П боглар

Анъанавий

4

4

Ковалент богланишнинг асосий характеристикаси

1

13.09.06

Богланишлар хакида тушунча

Анъанавий

5

5

Амалий иш № 1

1

16.09.06

Органик моддалар таркибида С Н галоген борлигини аниклаш

Амалий машгулот

6

6

Туйинган С/Нларнинг коменклатураси, таркалиши, Метан.

1

18.09.06

Алканлар, метанни тузилиши, алканларнинг изомериялари

Анъанавий

7

7

Туйинган С/Нларни таркалиши, олиниши.

1

20.09.06

Алканларнинг таркалиши, олиниши

Анъанавий

8

8

Туйинган С/Нларни хоссалари

1

25.09.06

Алканларнинг хоссалари

Анъанавий

9

9

Туйинган С/Нларни галогенли хосилалари, ишлатилиши

1

27.09.06

Алканларнинг галогенли хосилалари

Анъанавий

10

10

Циклопарафинлар

1

2.10.06

Циклопарафинлар, изомерлари, хоссалари, ишлатилиши

Хамкорликда укитиш методи

11

11

Этилен молекуласини SP2 гидридланиши

1

4.10.06.

Этиленнинг SP -гибридланиши

Анъанавий

12

12

Этилен катори углеводородлари изомерияси, хоссалари

1

9.10.06.

Этиленнинг гомологлари, изомерлари, олиниши

Хамкорликда укитиш

13

13

Алкенларни хоссалари, ишлатилиши, Марковников коидаси

1

11.10.06

Алкенларни хоссалари, марковников коидаси

Анъанавиий

14

14

Диен С/Нларни гомологик катори, хоссалари

1

16.10.06

Диенлар, изомерлари, хоссалари, олиниши

Анъанавий

15

15

Табиий ва синтетик каучук

1

18.10.06

Табиий, синтетик каучук, хоссалари

Командада укитиш

16

16

Ацетилен молекуласини тузилиши

1

23.10.06.

Ацетиленни тузилиши, изомерия

Анъанавий

17

17

Алкинларни олиниши, хоссалари

1

25.10.06.

Алкинларнинг олиниши, хоссалари

Анъанавий

18

18

Ёзма иш №1

1

30.10.06.

Утилган мавзуларни мустахкамлаш

Ёзма иш


19

19

Ароматик С/Нларни олиниши

1

12.11.06.

Бензал, гомологлари, олиниши

Анъанавий

20

20

Ароматик С/Нлар. Стирал ва нафталин.

1

14.11.06.

Стирол, нафталин

Анъанавий

21

21

Амалий иш №2

1

19.11.06.

Алифатик ва арматик углеводородларни солиштириш

Амалий машгулот

22

22

Табиий ва йулдош газлар. Нефтнинг таркиби

1

21.11.06.

Нефт таркиби, табиий, йулдош газлар

Анъанавий

23

23

Кокс-кимёвий ишлаб чикариш

1

26.11.06.

Кокс – ишлаб чикариш

Анъанавий

24

24

Масалалар ечиш

1

28.11.06.

Билимни мустахкамлаш

Масала ечиш

25

25

Тест топширикларини ечиш

1

1.12.06.

Амалий тажрибаларга доир масалалар

Тест

26

26

Туйинган 1 атомли спиртлар молекуласини тузилиши, гомологик катори

1

7.12.06.

Спиртлар, гомологлари, тузилиши

Анъанавий

27

27

Спиртларни олиниши, хоссалари, ишлатилиши

1

9.12.06.

Спиртларни олиш, хоссалари

Комондада укитиш

28

28

Амалий иш № 3

1

14.12.06.

Этанолдан бромэтан синтези

Амалий машгулот

29

29

Куп атомли спиртлар. Этиленгликол ва глицерин

1

15.12.06.

Куп атомли спиртлар, этиленгликол, глицерин

Анъанавий

30

30


Феноллар, тузилиши, хоссалари

1

21.12.06.

Фенал, гомологлари, тузилиши хоссалари

Анъанавий

31

31

С/Нлар ва спиртлар орасида генетик богланиш

1

22.12.06.

Назарий хисоблашга оид масалалар

Хамкорликда укитиш

32

32

Алдегидлар, изомерияси, номланиши, кетонлар

1

28.12.06.

Альдегид, кетон, изомерлари, номлари

Анъанавий


33

33

Альдегидларнинг хоссалари

1

11.01.07.

Альдегидлар, хоссалари

Анъанавий

34

34

Альдегидларни ишлатилиши. Органик бирикмаларни синфлари билан генетик богланиш

1

12.01.07.

Бирикмаларни генетик богликлиги

Комондада укитиш

35

35

Карбон кислоталар тузилиши, изомерияси, гомологик катори

1

18.01.07.

Карбон к-талар функцияионал гурухлари

Анъанавий

36

36

Карбон кислоталарни хоссалари

1

25.01.07.

Карбон кислоталарни хоссалари

Анъанавий

37

37

Туйинмаган бир асосли кислоталар, икки асосли кислоталар

1

26.01.07.

Туйинмаган к-талар, акрил, линоллар

Анъанавий

38

38

Ароматик кислоталар. Кислородли органик бирикмалар орасидаги генетик богланиш

1

28.01.07.

Ароматик к-талар

Хамкорликда укитиш

39

39

Мураккаб эфирларни хоссалари, ишлатилиши

1

29.01.07.

Мураккаб эфирлар, хоссалари, олиниши

Анъанавий

40

40

Ёгларни тузилиши, таркалиши хоссалари

1

1.02.07.

Ёгинлар, тузилиши, таркалиши, хоссаси

Анъанавий

41

41

Совунлар. Синтетик ювиш воситалари. (Дисохаридлар)

1

2.02.07.

Совунлар, синтетик ювиш воситалари

Хамкорликда укитиш

42

42

Углеводлар. Сахароза тузилиши. Дисахаридлар

1

8.02.07.

Глюкоза, фуруктоза

Анъанавий

43

43

Глюкоза, фуктоза тузилиши

1

9.02.07.

Сахароза, тузилиши

Анъанавий

44

44

Полисахаридлар. Крахмал ва целюлоза хоссалари

1

15.02.07.

Крахмал, целлюлоза

Анъанавий

45

45

Амалий иш №4

1

16.02.07.

Эксперементал масалалар

Амалий иш

46

46

Тест топширикларини ечиш

1

22.02.07.

Утилган мавзулар буйича билимларни текшириш

Тест ечиш

47

47

Нитробиркмалар, уларни олиниши, хоссалари

1

23.02.07.

Нитробирикмалар

Анъанавий

48

48

Аминлар, тузилиши, изомерияси, хоссалари

1

1.03.07.

Аминлар, тузилиши

Анъанавий

49

49

Анилин хоссалари, ишлатилиши

1

2.03.07.

Анилин хоссалари

Анъанавий

50

50

Аминокислоталар, хоссалари, ишлатилиши

1

7.02.07.

Аминокислоталар, хоссаси

Анъанавий

51

51

Оксилар, тузилиши ва таркиби

1

9.03.07.

Оксиллар, 1 ламчи, 2 ламчи, 3 ламчи оксилларни структураси

Анъанавий

52

52

Оксилларни денатурацияси, хоссалари, гидролизи

1

15.03.07.

Декатурация, гидролиз

Анъанавий


53

53

Ёзма иш

1

16.03.07.

Утилган мавзуларни мустахкамлаш

Ёзма иш

54

54

Амалий иш №5

1

6.04.07.

Азотли органик б-маларга доир масалалар

Амалий машгулот

55

55

Тест топширикларини ечиш

1

12.04.07.

Билим мустахкамлаш

Хамкорликда укитиш

56

56

Азотли гетероциклик биркмалар. Фуран, пиррол

1

15.04.07.

Фуран пиррон

Анъанавий

57

57

Пурин ва пиримидин

1

19.04.07.

Пурин, пиримидин, тузилиш

Анъанавий

58

58

Нукленн кислоталар

1

20.04.07.

Нуклеин к-талар, биологик ахамияти

Хамкорликда укитиш

59

59

Элементорганик бирикмалар

1

26.04.07.

Металорганик б-малар, кремоорганик бирикмалар

Анъанавий

60

60

Юкори молекуляр биркмалар хакида тушунча

1

27.04.07.

Юкори молекуляр бирикмалар

Анъанавий

61

61

Юкори молекуляр биркмаларни хоссалари

1

3.05.07.

Каучук хоссалари

Хамкорликда укитиш

62

62

Пластмассалар

1

4.05.07.

Пластмасслар

Камондада укитиш

63

63

Слнтетик каучуклар

1

10.05.07.

Синтетик каучуклар

Хамкорликда укитиш

64

64

Синтетик толалар

1

11.05.07.

Синтетик толалар

Хамкорликда укитиш

65

65

Узбекистонда кимё саноати

1

17.05.07.

Ишлаб чикариш техналогиялари

Хамкорликда укитиш

66

66

Кимёвий эхтиёжларга булган талаблар

1

18.05.07.

Жахон андозалари талаби асосида ишлаб чикариш

Хамкорликда укитиш

67

67

Органик кимё буйича билимларни умумлаштириш

1

21.05.07.

Билимларни умумлаштириш

Ёзма иш

68

68

Якуний ёзма иш

1

22.05.07.

Утганларни мустахкамлаш

АнъанавийПохожие:

10-синфлар учун кимё фанидан мавзувий режалаштириш (хафтасига 2 соат жами 68 соат ) iconТасди қ лайман ” Проректор: Ахмедов Б. Я. Фалсафакафедрас и этика эстетик а фани бўйича 2009-2010 ўқув йили учун ишдастури маъруза 10 соат Амалий машғулот 12 соат Жами: 22 соат
Мавзу: Этиканинг предмети, тадқиқот доираси ва вазифалари. Унинг асосий тушунчалари, ахлоқий тамойиллар, меъёрлар
10-синфлар учун кимё фанидан мавзувий режалаштириш (хафтасига 2 соат жами 68 соат ) iconЖами 10 соат ҳажмдаги 10 та мавзу оптималлаштирилди
Гимнастика бўлимидан 1 соат ҳажмда 1 та мавзу (йиллик юкламанинг ) ўқувчиларнинг жисмоний тайёргарлик даражасига мос бўлмаганлиги...
10-синфлар учун кимё фанидан мавзувий режалаштириш (хафтасига 2 соат жами 68 соат ) iconБарча фан ўқитувчилари учун) (4 соат назарий, 8 соат амалий) Маърузачи: М.Ҳ. Раҳмонова
Психологиянинг долзарб масалалари” модули бўйича тузилган ўқув методик мажмуа модул бўйича малака ошириш курси тингловчиларининг...
10-синфлар учун кимё фанидан мавзувий режалаштириш (хафтасига 2 соат жами 68 соат ) iconЗамонавий педагогик технология асосида немис тили фанидан 6-,7- синфлар учун дарс ишланмалари тошкент -2011
Замонавий педагогик технология асосида немис тили фанидан 6-,7- синфлар учун дарс ишланмалари
10-синфлар учун кимё фанидан мавзувий режалаштириш (хафтасига 2 соат жами 68 соат ) iconТестлар Механика
Автобус йўлнинг биринчи ярмини 4кмни ўртача 20км/соат тезлик билан, кейинги 12кмни ўртача 40км/соат тезлик билан босиб ўтди. Автобус...
10-синфлар учун кимё фанидан мавзувий режалаштириш (хафтасига 2 соат жами 68 соат ) iconФармация йўналиши 3 босқич талабалари учун Фармацевтик кимё фанидан Якуний назорат саволлари
Фармацевтик кимё фани, вазифалари, муаммолари, бошқа фанлар билан алоқаси, мтҳ, вфм, фм уларни тузулишлари
10-синфлар учун кимё фанидан мавзувий режалаштириш (хафтасига 2 соат жами 68 соат ) iconСаноат фармация, Космецевтика йўналиши 3 босқич талабалари учун Фармацевтик кимё фанидан Якуний назорат саволлари
Фармацевтик кимё фани, вазифалари, муаммолари, бошқа фанлар билан алоқаси, мтҳ, вфм, фм уларни тузулишлари
10-синфлар учун кимё фанидан мавзувий режалаштириш (хафтасига 2 соат жами 68 соат ) iconФранцуз тили фанидан 6-синфлар учун
Бунда ўқувчиларнинг сўзбойлиги ошади, оғзаки нутқи ривожланади, билим, кўникма ва малака ҳосил бўлади
10-синфлар учун кимё фанидан мавзувий режалаштириш (хафтасига 2 соат жами 68 соат ) icon1-маъруза 2 соат Меҳнат бозори тушунчаси ва унинг ижтимоий-иқтисодий моҳияти
Бунинг учун, аввало, ижтимоий ва иқтисодий тизимлар ривожланишининг объектив қонунларидан саводли фойдаланиш зарур
10-синфлар учун кимё фанидан мавзувий режалаштириш (хафтасига 2 соат жами 68 соат ) icon2010 йилнинг 24 ноябрь куни соат 10
Татунинг укитувчи ходимларидан иборат инструкторлар томонидан Халк таълими вазирлигининг шахар, тумандаги мактаб рахбар ходимларининг...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации