ДокументыЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори icon

Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори

НазваниеЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Дата04.06.2013
Размер17.43 Kb.
ТипДокументы
скачать

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ВАЗИРЛАР МАІКАМАСИНИНГ

ЄАРОРИ

21.11.2007 й.

N 242


АХБОРОТНИНГ КРИПТОГРАФИК ІИМОЯ

ВОСИТАЛАРИНИ ЛОЙИІАЛАШТИРИШ,

ТАЙЁРЛАШ, ИШЛАБ ЧИЄАРИШ, РЕАЛИЗАЦИЯ

ЄИЛИШ, ТАЪМИРЛАШ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

ФАОЛИЯТИНИ ЛИЦЕНЗИЯЛАШ ТЎЈРИСИДАГИ

НИЗОМНИ ТАСДИЄЛАШ ІАЄИДА


"Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 2001 йил 12 майда єабул єилинган "Амалга оширилиши учун лицензиялар талаб єилинадиган фаолият турларининг рўйхати тўјрисида"ги 222-II-сонли Єарорининг 1-иловасига ўзгартириш ва єўшимчалар киритиш іаєида" Ўзбекистон Республикасининг ЎРЄ-102-сон Єонунига іамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикасида ахборотнинг криптографик іимоясини ташкил этиш чора-тадбирлари тўјрисида" 2007 йил 3 апрелдаги ПЄ-614-сон єарорига мувофиє Вазирлар Маікамаси ЄАРОР ЄИЛАДИ:


1. Ахборотнинг криптографик іимоя воситаларини лойиіалаштириш, тайёрлаш, ишлаб чиєариш, реализация єилиш, таъмирлаш ва улардан фойдаланиш фаолиятини лицензиялаш тўјрисидаги низом иловага мувофиє тасдиєлансин.


2. Вазирлар Маікамасининг "Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тўјрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Єонунини амалга ошириш чора-тадбирлари іаєида" 2002 йил 28 июндаги 236-сон єарорига 1-иловага єуйидаги ўзгартириш ва єўшимчалар киритилсин:

"Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси" бўлимининг еттинчи хат боши чиєариб ташлансин;

"Ўзбекистон Республикаси Марказий банки" бўлимидан кейин єуйидаги мазмундаги бўлим єўшилсин:

"Ўзбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати

Ахборотнинг криптографик іимоя воситаларини лойиіалаштириш, тайёрлаш, ишлаб чиєариш, реализация єилиш, таъмирлаш ва улардан фойдаланиш".


3. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари А.Н. Арипов ва Миллий хавфсизлик хизмати раиси Р.Р. Иноятов зиммасига юклансин.


Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири Ш. Мирзиёев


"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами", 2007 йил, 46-47-сон, 471-модда.Похожие:

Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 07. 04. 2010 й. N 66
Республикаси Вазирлар Маікамасининг "Электр ва иссиєлик энергиясидан фойдаланиш єоидаларини тасдиєлаш тўјрисида" 2009 йил 22 августдаги...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 25. 08. 2003 й. N 367 вазирлар маікамасининг
Ахборот-комуникация технологияларини ривожлантириш жамјармаси маблајларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш маєсадида Вазирлар...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тўјрисида ги Ўзбекистон Республикаси Єонунининг 5-моддасига мувофиє Вазирлар Маікамаси єарор...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Вазирлар Маікамасининг 1998 йил 7 сентябрдаги 382-сон єарорига мувофиє республика халє хўжалигини ва аіолисини нефть маісулотлари...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 10. 2001 й. N 429
Радиочастота спектри тўјрисида ги Ўзбекистон Республикаси Єонунининг 11-моддасига мувофиє ва республика радиочастота ресурсидан оєилона...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 09. 2007 й. N 204
Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси Ахборот тизимлари ва телекоммуникациялар масалалари ахборот-таілил...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган іолда интерактив давлат хизматлари тўјрисидаги низом 1-иловага мувофиє
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Автотранспорт воситалари учун нефть маісулотлари, суюлтирилган ва сиєилган газ сотиш тизимини тартибга солиш ва ёнилји таєсимлашнинг...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Ахборот фаолияти ва маълумотлар узатишни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш бўйича идоралараро мувофиєлаштириш комиссияси...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 16. 08. 2005 й. N 200
Телерадиоэшиттириш соіасида радиочастота спектридан самарали фойдаланишни таъминлаш чора-тадбирлари тўјрисида 2004 йил 20 декабрдаги...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации