ДокументыЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 09. 2007 й. N 204 icon

Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 09. 2007 й. N 204

НазваниеЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 09. 2007 й. N 204
Дата04.06.2013
Размер13.65 Kb.
ТипДокументы
скачать

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ВАЗИРЛАР МАІКАМАСИНИНГ

ЄАРОРИ

26.09.2007 й.

N 204


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР

МАІКАМАСИНИНГ АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИ

ВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАР МАСАЛАЛАРИ

АХБОРОТ-ТАІЛИЛ ДЕПАРТАМЕНТИ ТЎЈРИСИДАГИ

НИЗОМНИ ТАСДИЄЛАШ ІАЄИДА


Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси Ахборот тизимлари ва телекоммуникациялар масалалари ахборот-таілил департаментининг тузилмасини тасдиєлаш тўјрисида" 2007 йил 21 сентябрдаги Ф-2836-сон фармойишига мувофиє Вазирлар Маікамаси ЄАРОР ЄИЛАДИ:


1. Ахборот тизимлари ва телекоммуникациялар масалалари ахборот-таілил департаменти (кейинги ўринларда Департамент деб аталади) тўјрисидаги Низом иловага мувофиє тасдиєлансин.


2. Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари А.Н. Арипов бир іафта муддатда Департамент ходимларининг функционал вазифаларини єайта кўриб чиєсин ва тасдиєласин.


3. Вазирлар Маікамасининг "Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг Ахборот-таілил департаментлари тўјрисидаги низомларни тасдиєлаш іаєида" 2004 йил 1 декабрдаги 561-сон єарори 1-бандининг еттинчи хатбоши, шунингдек ушбу єарорга 6-илова ўз кучини йўєотган деб іисоблансин.


4. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари А.Н. Арипов іамда Вазирлар Маікамаси Аппаратининг Раібари Р.В. Абдуєодиров зиммасига юклансин.


Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири Ш.МирзиёевПохожие:

Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 09. 2007 й. N 204 iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 07. 04. 2010 й. N 66
Республикаси Вазирлар Маікамасининг "Электр ва иссиєлик энергиясидан фойдаланиш єоидаларини тасдиєлаш тўјрисида" 2009 йил 22 августдаги...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 09. 2007 й. N 204 iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 25. 08. 2003 й. N 367 вазирлар маікамасининг
Ахборот-комуникация технологияларини ривожлантириш жамјармаси маблајларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш маєсадида Вазирлар...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 09. 2007 й. N 204 iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Республикасининг Ўрє-102-сон Єонунига іамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикасида ахборотнинг криптографик...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 09. 2007 й. N 204 iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тўјрисида ги Ўзбекистон Республикаси Єонунининг 5-моддасига мувофиє Вазирлар Маікамаси єарор...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 09. 2007 й. N 204 iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Вазирлар Маікамасининг 1998 йил 7 сентябрдаги 382-сон єарорига мувофиє республика халє хўжалигини ва аіолисини нефть маісулотлари...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 09. 2007 й. N 204 iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 10. 2001 й. N 429
Радиочастота спектри тўјрисида ги Ўзбекистон Республикаси Єонунининг 11-моддасига мувофиє ва республика радиочастота ресурсидан оєилона...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 09. 2007 й. N 204 iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 17. 12. 2007 й. N 259 интернет тармојида
Ахборот-коммуникация технологияларини янада ривожлантиришга оид єўшимча чора-тадбирлар тўјрисида 2005 йил 8 июлдаги пє-117-сон єарорини...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 09. 2007 й. N 204 iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган іолда интерактив давлат хизматлари тўјрисидаги низом 1-иловага мувофиє
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 09. 2007 й. N 204 iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Автотранспорт воситалари учун нефть маісулотлари, суюлтирилган ва сиєилган газ сотиш тизимини тартибга солиш ва ёнилји таєсимлашнинг...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 09. 2007 й. N 204 iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Ахборот фаолияти ва маълумотлар узатишни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш бўйича идоралараро мувофиєлаштириш комиссияси...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации