ДокументыЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 10. 2001 й. N 429 icon

Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 10. 2001 й. N 429

НазваниеЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 10. 2001 й. N 429
Дата04.06.2013
Размер13.85 Kb.
ТипДокументы
скачать

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ВАЗИРЛАР МАІКАМАСИНИНГ

ЄАРОРИ

26.10.2001 й.

N 429


Іужжатнинг рус тилидаги

матнига єаранг


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА

РАДИОЧАСТОТА СПЕКТРИДАН

ФОЙДАЛАНГАНЛИК УЧУН ІАЄ

ТЎЛАШ ТАРТИБИ ТЎЈРИСИДАГИ

НИЗОМНИ ТАСДИЄЛАШ

ІАЄИДА


"Радиочастота спектри тўјрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Єонунининг 11-моддасига мувофиє ва республика радиочастота ресурсидан оєилона фойдаланиш маєсадида Вазирлар Маікамаси ЄАРОР ЄИЛАДИ:


1. Ўзбекистон Республикасида радиочастота спектридан фойдаланганлик учун іає тўлаш тартиби тўјрисидаги Низом иловага мувофиє тасдиєлансин ва 2002 йил 1 январдан бошлаб амалга киритилсин.


2. Белгилансинки, давлат іокимияти ва бошєаруви органлари, юридик ва жисмоний шахслар томонидан, алоєа хизматлари кўрсатиш іуєуєисиз ўз эітиёжлари учун, шунингдек давлат телерадио дастурлари тарєатилишини таъминловчи операторлар томонидан радиочастота спектридан фойдаланиш текин амалга оширилади.


3. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари К.Н.Тўлаганов зиммасига юклансин.


Вазирлар Маікамасининг

Раиси И.Каримов


"Ўзбекистон Республикаси Іукумати єарорлари тўплами",

2001 й., N 10, 60-модда.Похожие:

Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 10. 2001 й. N 429 iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 07. 04. 2010 й. N 66
Республикаси Вазирлар Маікамасининг "Электр ва иссиєлик энергиясидан фойдаланиш єоидаларини тасдиєлаш тўјрисида" 2009 йил 22 августдаги...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 10. 2001 й. N 429 iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 25. 08. 2003 й. N 367 вазирлар маікамасининг
Ахборот-комуникация технологияларини ривожлантириш жамјармаси маблајларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш маєсадида Вазирлар...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 10. 2001 й. N 429 iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тўјрисида ги Ўзбекистон Республикаси Єонунининг 5-моддасига мувофиє Вазирлар Маікамаси єарор...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 10. 2001 й. N 429 iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Вазирлар Маікамасининг 1998 йил 7 сентябрдаги 382-сон єарорига мувофиє республика халє хўжалигини ва аіолисини нефть маісулотлари...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 10. 2001 й. N 429 iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 09. 2007 й. N 204
Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси Ахборот тизимлари ва телекоммуникациялар масалалари ахборот-таілил...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 10. 2001 й. N 429 iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Республикасининг Ўрє-102-сон Єонунига іамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикасида ахборотнинг криптографик...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 10. 2001 й. N 429 iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган іолда интерактив давлат хизматлари тўјрисидаги низом 1-иловага мувофиє
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 10. 2001 й. N 429 iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Автотранспорт воситалари учун нефть маісулотлари, суюлтирилган ва сиєилган газ сотиш тизимини тартибга солиш ва ёнилји таєсимлашнинг...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 10. 2001 й. N 429 iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Ахборот фаолияти ва маълумотлар узатишни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш бўйича идоралараро мувофиєлаштириш комиссияси...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 10. 2001 й. N 429 iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 16. 08. 2005 й. N 200
Телерадиоэшиттириш соіасида радиочастота спектридан самарали фойдаланишни таъминлаш чора-тадбирлари тўјрисида 2004 йил 20 декабрдаги...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации