ДокументыХисоб жараёниннг умумий тафсилоти. 1 Хисоб тўғрисида тушунча ва тарихий ривожланиш icon

Хисоб жараёниннг умумий тафсилоти. 1 Хисоб тўғрисида тушунча ва тарихий ривожланиш

НазваниеХисоб жараёниннг умумий тафсилоти. 1 Хисоб тўғрисида тушунча ва тарихий ривожланиш
страница4/4
Дата24.06.2013
Размер0.56 Mb.
ТипДокументы
скачать
1   2   3   4

2.5. Бош бухгалтериянинг хукуки ва мажбуриятлари.

Мулк шаклидан қатъий назар корхона ва ташкилотларда бухгалтерия хисобини тўғри ташкил қилиш корхона маблағларини мулкчиликни таҳминлашга қаратилган чора сифатида қўлланилиши мақсадга мувофиқдир.

Хисоб кўрсаткичлари ёрдамида маблағларни сон ва сифат жихатдан истеъмолчи яроқлигини ҳамда унинг пул ўчлов бирлигидаги холати ўрганилади.

Бухгалтерия хисоби ёрдамида корхона мулкчиликнинг моддий жавобгар шахслар бўйича тўлиқлигини назорат қилади. Бухгалтерия хисобини тўғри ташкил қилиш биринчи навбатда харажатларни камайтиришга махсулот таннарихини пасайтиришга меҳнат унумдорилигини оширишга ёрдам бериш керак.

Бухгалтерияда ишини тўғри ташкил қилиш меҳнат интизомини мустахкамлаш бевосита бош бухгалтер томонидан бухгалтерия аппарати ходимларнинг ишга танлаш билан боғлиқдир. Бош бухгалтер томонидан бухгалтерия аппарати ходимлари томонидан бажариладиган ишлар хажмини тўғри анақлаш талаб эътилади. Бунинг учун корхона бош бухгалтери корхона бухгалтерия хисобини ташкил қилиш режасини ишлаб чиқилиши керак. Хисоб ишларини ташкил қилиш режасида хисоб ишларини бажарилиши турилари бўйича, бажариш муддаталари ва топшириш тартиблари бўйича тўлиқ маълумотга эга бўлиш керак.

Корхона бош бухгалтери бухгалтерия хисобини ташкил қилиш хисобини тузиш ва давлат томонидан белгиланган муддатларда тегишли ташкилотларга топшрилишини таъминлаши керак. Бош бухгалтер хисоб ишларини тўғри олиб бориш мулкни муклчиликни таъминлаш бўйича назорат ишларини ташкил қилиш керак.

Ўзбекистон Республикасида қабул қилинган “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги қонуннинг 10-моддисида: “Бухгалтерия ҳисоби регистрлари икки ёқлама ёзув қоидаларга мувофиқ юритиладиган журналлар қайдномалар, дафтарлар, тасдиқланган бланкалар (шакллар)дир.Бухгалтерия хисоби регистрларига” тасдиқланган тузатишларнинг киритишига йўл қўйилмайдиган, деб белгилаб қўйилади.

Корхона бош бухгалтери амалга оширилган хўжалик операцияларини тўғри хужжатлаштирганлигини активлар ва мажбуриятларни белгиланган муддатларда инвентаризация натижаларини ўз вақтида аниқланиши назорат қилиш керак.

Бош бухгалтер махсулот ишлаб чиқаришга сарф қилинган харажатларни белгиланган меёрларга мос келишини аниқлаб боришни шу билан бирга ишлаб чиқарилган махсулот таннархини тўғри аниқланганлигини, ишлаб чиқаришдаги ички ва ташқи имкониятлардан фойдаланиш холатини ўрганиб бориш керак.

Корхона бош бухгалтери амалга оширилган хўжалик операцияларини корхона фаолияти билан боғлиқ ҳолда бажарилишини доимо назорат қилиш керак.

Корхоналарда моддий жавобгарлик лавозимига ишга қабул қилиш бевосита бош бухгалтернинг розилиги билан амалга оширилади.

Корхона моддий жавобгар шахсларнинг иш фаолияти бевосита бош бухгалтер томонидан назорат қилинади.

Бош бухгалтер иш фаолиятида амалдаги қонун ва низомларнинг бажарилишини назорат қилиш алоҳида аҳамиятлидир.

Корхоналарда товар-моддий бойликлар харажати балан, уларни тўлиқлигини таъминлаш борасидаги бош бухгалтернинг кўрсатмаси барча ходимлар томонидан бажарилиши шарт.


^ 2.6 Суд – тергов органлари ходимларининг иш

фаолиятида хисоб турларидан фойдалиниш.

Ўзбекистон Республикасини мустақил давлат деб эълон қилиниши барча йўналиш ва тизимларда шу жумладан иқтисодиётда алоҳида ўзгаришлар олиб келди. Республикамизда бозор иқтисодиёти, иқтисодий ислохатларнинг ишлаб чиқиш бевосита мулкка бўлган муносабатни ўзгариши, мулкий муносабатлар бухгалтерия хисобини ва хисоботида ўзига хос ўзгаришларни талаб қила бошлади.

Ўзбекистон бухгалтерия ҳисобини мустақиллик йилларига тўғри келди, 1994 йил 26,03,даги Ўзбкистон Республикаси Вазирлар Махкамаси “Бухгалтерия хисоби ва хисоботи тўғрисида”ги Низомни тасдиқлади. Низомни қабул қилиши мустақил давлатда бухгалтерия хисобини ташкил қилишнинг меёрий хужжатлари шакллангалигини кўсатиб берди. Шу даврдан бошлаб мустақил давлатнинг бухгалтерия хисобининг бошланиши деб айтиш мумкун.

Бухгалтерия хисоби ёрдамида корхона ва ташкилотларнинг ўзаро иқтисодий муносабатлари ўрганилади ва тартибга солинади, ўз-ўзини маблағ билан таъминлаш ички имкониятларни ишлаб чиқаришга жалб қилиш асослари яратилади.

Корхорна ва ташкилотларда бухгалтерия хисобини ташкил қилишда унинг узликсиз олиб боришлиги, хисоб ва хисобот кўрсаткичларини ўзаро боқлиқлигини таъминлашга алоҳида аҳамият берилади.

Суд–тергов органлари ходимлари томонидан олиб бориладиган текширувчиларда хисобда қўлланиладиган натурал ва пул ўлчовларида кенг қўлланилади чунки амалга оширилган жиноятларнинг салмоғини аниқлашда пул ифодасини фойдалинилади.

Суд–тергов органлар томонидан ўткизаладиган текшурувларда асосан қуйдаги маълумотлар асос қилиб олинади;

а) моддий жавобгарлик шахсларининг хисоботлари

б) хисоботлар асосида берилган бухгалтерия ёзувлари;

в) ойлик, чораклик хисоботлар,

г) аналитик счётлардаги кўрсаткичлар;

д) тасдиқловчи ведомостлар;

Суд – тергов органи ходимлари томонидан етказилган моддий зарар миқдори ва суммасини аниқлашда моддий жавобгар шахслар томонидан тузилган хисоботлар жумладан кирим–чиқим операцияларини тўғри расмийлаштирилганлигини ўрганиб чиқилади. Етказилган моддий зарар суммасини аниқ суммасини белгилашда хисобот кўрсаткичлари омборда юритладиган (омбор хисоби) аналитик ёзувлар билан таққослангандан кейин синтетик счётлардлардаги ёзувлар билан таққосланиб чиқилади ва етказиб кўрсатилади.

Суд–тергов органи ходим (терговчи) моддий жавобгар шахс томонидан етказилган зарар суммасини исботлашда оммовий далиллардан яни омборда сақланаётган товар – моддий бойликлар холатини аниқлаш омбордаги мавжуд жавобгар шахс зиммасидаги оммовий далилларда фойдаланилади.

Терговчи томонидан аниқланган товар–моддий бойликларнинг хақиқий ҳолати бухгалтерия хисобидаги ёзувлар билан таққосланади, берилган бухгалтерия ёзувлари билан счётнинг қолдиқлари билан таққосланади.

Суд–тергов органлари ходимлари томонидан олиб борилаётган текширишларда, содир қилинган жиноий ишларни аниқлашда статистик хисоб маълумотларидан хам фойдалиналиди.
1   2   3   4Похожие:

Хисоб жараёниннг умумий тафсилоти. 1 Хисоб тўғрисида тушунча ва тарихий ривожланиш iconБошкарув функциялари ва принциплари. Режа: Бошкарув умумий функциялари
Бошкариш – ташкилотнинг максадларини шакллантириш ва уларга эришиш учун зарур булган режалаштириш, ташкил этиш, рагбатлантириш, назорат...
Хисоб жараёниннг умумий тафсилоти. 1 Хисоб тўғрисида тушунча ва тарихий ривожланиш iconДокументы
1. /интеграл хисоб.DOC
Хисоб жараёниннг умумий тафсилоти. 1 Хисоб тўғрисида тушунча ва тарихий ривожланиш iconДокументы
1. /Операцион хисоб.doc
Хисоб жараёниннг умумий тафсилоти. 1 Хисоб тўғрисида тушунча ва тарихий ривожланиш iconУмумий остеология. Скелет ҳақида умумий тушунча. Сатҳлар ҳақида тушунча. Суякларларнинг тузилиши. Бошланғич терминология. Кўкрак умуртқалари. Уларнинг болалардаги хусусиятлари. Машғулотнинг мақсади
Мавзу: умумий остеология. Скелет ҳАҚида умумий тушунча. Сатҳлар ҳАҚида тушунча. Суякларларнинг тузилиши. Бошланғич терминология....
Хисоб жараёниннг умумий тафсилоти. 1 Хисоб тўғрисида тушунча ва тарихий ривожланиш iconДокументы
1. /дифференциал хисоб (математика).doc
Хисоб жараёниннг умумий тафсилоти. 1 Хисоб тўғрисида тушунча ва тарихий ривожланиш iconДокументы
1. /МОЛИЯВИЙ ХИСОБ(курс иши).doc
Хисоб жараёниннг умумий тафсилоти. 1 Хисоб тўғрисида тушунча ва тарихий ривожланиш iconДокументы
1. /Хисоб - китоб турлари ва уларнинг ?члланиш муаммолари.doc
Хисоб жараёниннг умумий тафсилоти. 1 Хисоб тўғрисида тушунча ва тарихий ривожланиш iconДокументы
1. /Хисоб - китоб турлари ва уларнинг ?члланиш муаммолари.doc
Хисоб жараёниннг умумий тафсилоти. 1 Хисоб тўғрисида тушунча ва тарихий ривожланиш iconДокументы
1. /Хисоб - китоб турлари ва уларнинг ?члланиш муаммолари.doc
Хисоб жараёниннг умумий тафсилоти. 1 Хисоб тўғрисида тушунча ва тарихий ривожланиш iconДокументы
1. /Курилиш механикаси фанидан хисоб-график ишларини бажариш учун.doc
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации