ДокументыТуйинмаган бир асосли ва икки асосли кислоталар icon

Туйинмаган бир асосли ва икки асосли кислоталар

НазваниеТуйинмаган бир асосли ва икки асосли кислоталар
Дата21.05.2013
Размер33.96 Kb.
ТипДокументы
скачать

ТУЙИНМАГАН БИР АСОСЛИ ВА ИККИ АСОСЛИ КИСЛОТАЛАР.

Режа:

  1. Туйинмаган бир асосли ва икки асосли кислоталар.

  2. Номенклатура ва изомерия.

  3. Табиатда учраши ва олиниши.

  4. Физик ва кимёвий хоссалари.

  5. Ишлатилиши.

  6. Альдегидо ва кетонокислоталар.

Адабиётлар: 1, 3, 4, 5, 6, 13.

  1. Урганиладиган асосий тушунчалар. Карбоксил гурух, оксиллар, карбон кислоталар, бир в икки асосли кислоталар.


Туйинмаган бир асосли кислоталар. Уларнинг умумий формуласи CnH2n-1COOH. Демак узида бир кушбог ва карбоксил саклайдиган бирикмаларга туйинмаган бир асосли кислоталар дейилади. Бу кислоталар узида хам этилен углеводородларини, хам кислота хусусиятларини акс эттиради, шу билан бирга карбоксил гурухга кушбогнинг таъсири натийжасида молекуланинг кислота хусусияти кучайади.

А
CH2=CH-CH2OH CH2 =CH-COOH


O

II

CH2 =CH-C-H CH2 =CH-CN
крил кислота
CH2қCH-COOH туйинмаган бир асосли кислоталарнинг оддий вакили булиб, у аллил спиртни ёки акролейнни оксидлаб хамда акрил кислота натрийини гидролизлаб олинади:

С
CH2 -CH2 + HCN CH2 - CH2 - CN


  • O etilensiangidrin


CH2 - CH2 - COOH CH2 = CH - COOH


OH β-oksipropion kisplota


аноат да бу кислотаэтилен оксидига цианид таъсир эттириб олинади:

Ацетиленга углерод (II)-оксид сув иштирокида таъсир эттириб акрил кислота олинади.

HC≡CH + CO +H2O → CH2қCH-COOH

Акрил кислотанинг суйикланиш температураси 13 0С, кайнаш температураси 140 0С. у осон полимерланиб юкори молекуляр полиакрил кислота хосил килади.

nCH2қCH → [-CH2-CH-CH2-CH-CH2-CH-]n

I I I I

COOH COOH COOH COOH

→ [-CH2-CH-]n

I

COOH


Бу полимернинг эфирлари элим моддалар ва пластмассалар олишда ишлатилади.

^ Акрил кислота нитрили (акрилонитрил). 78 0С да кайновчи суйиклик булиб, ацетиленга цианид кислота таъсир эттириб олинади:

H-C≡C-H + HCN → CH2=CH-CN

Акрилонитрил саноатда пропиленни аммиак иштирокида оксидлаб олинади:

^ 2CH2қCH-CH3 + 2NH3 + 3O2 → 2CH2=CH-CN+6H2O

Акрилонитрил юкори молекуляр полимер моддалар олишда кимматбахо хом ашё хисобланади.

Туйинмаган кислоталарнинг иккинчи вакили С3Н5СООН уч хил изомери бор:

^ CH2=CH-CH2COOH CH3-CH=CH-COOH CH2=C-COOH

I

CH3

винил сирка кислота кротон кислота метакрил кислота


Кротон кислота уз навбатида иккита фазовий изомерга эга:

H - C - CH3 H3C - C - H

II II

H - C - COOH H - C - COOH

^ Цис-изомер изокротон кислота

Транс-изомер кротон кислота


Туйинмаган икки асосли кислоталар. Фумар ва малеин кислота туйинмаган икки асосли кислоталарнинг энг оддий вакили этилен дикарбон кислоталардир.

HOOC - CH = CH - COOH

Стереокимёвий назарияга кура 1,2этилендикарбон кислота иккита геометрик изомер холида булиши мумкин:

H - C - COOH

II

H - C - COOH

HOOC - C - H

II

H - C - COOH

Цис-форма

Транс-форма


Бу куринишдаги кислоталар маълум булиб, улар малеин (цис-форма) ва фумар (транс-форма) кислота деб оталади. Фумар кислота усимликлар таркибида, айникса козикорин таркибида куп учрайди. Бу кислотанинг номи хам Fumaria officinalis усимлиги номидан келиб чиккан. Малеин кислота табиатда учрамайди. Олма кислота киздирилганда икки хил туйинмаган кислота аралашмаши хосил булади.

Фумар ва малеин кислоталар уз хоссалари жихатидан бир-биридан тамоман фарк килади.

Фумар кислота игнасимон крисстал модда булиб, суйикланмасдан 200 0С да сублиматланади, сувда ёмон эрийди. Малеин кислота бекарор модда булиб, 130 0С да суйикланади, сувда яхши эрийди, фумар кислотага нисбатан кучли кислотадир.Похожие:

Туйинмаган бир асосли ва икки асосли кислоталар iconКарбон кислоталар. Режа
Утиладиган асосий тушунчалар. Икки асосли карбон кислоталар, синтетик толалар, туйинмаган бир ва икки асосли карбон кислоталар, ароматик...
Туйинмаган бир асосли ва икки асосли кислоталар iconДокументы
1. /Акрамов А_Kислота асосли титрлашни амалиётда ишлатилиши.doc
Туйинмаган бир асосли ва икки асосли кислоталар iconТуйинмаган углеводородлар
Алкенлар.(бир кушбогли, углеводородлар, олефинлар). Туйинган углеводородлардан икки водород атомига кам булган, узида битта -бог...
Туйинмаган бир асосли ва икки асосли кислоталар iconКислота – асосли титрлаш усулининг кимёвий таҳлилда қўлланиши. Алкалиметрия. Ацидометрия
Титрлаш сакрамасини титрланувчи ва титрант эритмалари концентрациясига боғлиқлиги
Туйинмаган бир асосли ва икки асосли кислоталар iconНозидлик қонуни айни бир предмет ёки ходиса хақида айтилган икки ўзаро бир-бирини истисно қилувчи (қарама-қарши ёки зид) фикр бир вақтда ва бир хил нисбатда бирданига чин бўлиши мумкин эмаслигини,
Маълумки, объектив воқеликдаги буюм ва ходисалар бир вақтда, бир хил шароитда бирор хусусиятга хам эга бўлиши, хам эга бўлмаслиги...
Туйинмаган бир асосли ва икки асосли кислоталар iconТўғри айтасиз. Папиросни қаердан оларкан?
Григорьевларникидан қандайдир китоб сўраб келишган экан, уйда йўқсиз деб юбордим. Почтачи газета билан икки хат ташлаб кетди. Айтмоқчи,...
Туйинмаган бир асосли ва икки асосли кислоталар iconСаноат ва маиший хизмат корхоналари чикиндиларини зарарсизлантириш ва тозалаш усуллари. Р е ж а
Хамма чикиндилар икки гурухга булинади,суюк ва каттик чикиндилар. Шу икки гурухга булинган чикинди-ахлатларни йук килиш учун хар...
Туйинмаган бир асосли ва икки асосли кислоталар iconДокументы
1. /Нуклеин кислоталар методичка.doc
Туйинмаган бир асосли ва икки асосли кислоталар iconФармацияси факультети 4 курс талабалари учун
Диализ усулида ажратиб олинадиган заҳарли моддалар. Минерал кислоталар, ишқорлар ва тузлар
Туйинмаган бир асосли ва икки асосли кислоталар iconСпиртлар. Оддий эфирлар. Куп атомли спиртлар
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации