ДокументыТабиий ресурсларни меъёрлари ва экологик экспертиза асослари icon

Табиий ресурсларни меъёрлари ва экологик экспертиза асослари

НазваниеТабиий ресурсларни меъёрлари ва экологик экспертиза асослари
Дата21.05.2013
Размер25.19 Kb.
ТипДокументы
скачать

Табиий ресурсларни меъёрлари ва

экологик экспертиза асослари.


Р Е Ж А:


  1. Табиий ресурсларни меъёрлаш.

  2. Куриладиган корхона ва иншоотларни куришдан олдин

экологик экспертизадан утказиш.

  1. Экологик экспертиза хулосалари.

  2. Экологик экспертиза гурухларини тузиш ва уларнинг таркиби.


Экологик экспертиза-бу уша куриладиган ва курилган объект (иншоот) табиий бойликлардан фойдаланиш конлари ва бошкаларнинг атроф-мухитга таъсирини хар томонлама урганиб чикиб аник бир хулоса берилишидир.Экологик экспертиза утказиш тартиби куйидагича,куриладиган ёки кайта жихозланадиган корхоналар куйидаги материалларни (кумита) экологик экспертизага юбориш шарт:

-Кискагина,куриладиган объектнинг жойлашган жойи,метрологик факторлар (гирометдан),бу корхонанинг атроф-мухитга ташлайдиган захарли чикитлари.

-Санитар химоя зоналари ва корхона плани атмосферага чикарадиган чикитлар. -Мумкин булган кукисдан (залповой) атроф мухитга ва сув хавзаларига ташланадиган чикитлар ва окаваларнинг хисоботи. -ПДК га нисбатан атроф-мухитга ташланиши керак булган хисоб-китоблар (расчёт) -Ишлаб чикарилган ПДВ,ПДС ва РСВ лар.

Экологик экспертиза хулосасини табиатни муховаза килиш давлат кумитаси кошидаги экспертиза грухи томонидан куриб чикилиб,лойихани эгасига аник бир хулоса берилади.Агар куриладиган объектни тулигича атров мухитга таъсирини бирданига йукотишни иложи булмаса,погонали (этапний) шаклида ифлослантиришни йукотишга вактинчалик (ВСВ) атроф-мухитга ташлашга рухсат берилади,факат маълум бир вактдан кейин ПДВ,ПДС ва ПДК га етказилиши шарти билан корхона (куриладиган) узидан чикарадиган окава сувлар каттик чикитлар I классли хавфли булса,албатта бу чикитлар учун,махсус курилмалар куриш талаби куйилади.Бу курилмалар ер ости сувларига,атмосфера хавоси ва атроф мухитга жуда кам таъсир киладиган килиб курилади.

Бундан ташкари экспертизада куриладиган лойиха (корхона) курилиши, атрофидаги 20— км радиусдаги бошка объектлар хам хисобга олинади. Куриладиган объектга бошка корхоналарнинг таъсири хам урганиб чикилади ва хулосага ёзилади.Санитар химоя (зона) минтакалари норматив хужжат (СН 245—) лари асосида курилиши талаб этилади.

Охирги этапда шу корхонага экологик паспорт берилади.Табиий ресурслардан фойдаланишда албатта меъёрий хужжатлар асосида талаб этилади.Масалан, ер ости бойлиги булган сувдан унинг захирасини билмай туриб фойдаланиш рухсат этилмайди ва шунга ухшаш бошка (туз,нефть,газ, олтин ва хоказолар) ларни хам захираси хисобланган ва давлат тасдигидан (ГКЗ-Гос.контрол.запас) утказилган булиши шарт.

Атроф мухитни ифлосланишини Табиатни мухофаза килиш кумитаси ходимлари томонидан доимий назорат килиб борилади ва доимий огохлантириш ва талаблар бериб борилади.


Мустакил тайёрлаш ва тест саволлари.


  1. Табиий ресурсларни меъёрлари.

  2. Хавога чикариладиган чегаравий меъёр (ПДВ) нима.

  3. Сув хавзаларига ташланадиган чегаравий меъёр (ПДС).

  4. Рухсат берилган чегаравий таркиб тугрисида (ПДК) ва сувданфойдаланиш махсус рухсатнома тугрисида суз юритинг.

  5. Экологик экспертиза нима, у ким томонидан юритилади ва тасдикланади.

Похожие:

Табиий ресурсларни меъёрлари ва экологик экспертиза асослари iconДокументы
1. /Экологик экспертиза фанидан электрон мажмуа.doc
Табиий ресурсларни меъёрлари ва экологик экспертиза асослари iconТабиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва биосферани муҳофаза қилиш
Табиий ресурслар. Экологик муаммолар. Чиқиндисиз ишлаб чиқариш. Ёпиқ тарзда ишлаб чиқариш
Табиий ресурсларни меъёрлари ва экологик экспертиза асослари icon11-модда. Қишлоқ хўжалигининг табиий мослашуви жиҳатидан ерларни районлаштириш
Ер тузиш ерлардан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилишни ташкил этишга, ер ресурсларини ҳисобга олиш ва баҳолашга, қулай экологик...
Табиий ресурсларни меъёрлари ва экологик экспертиза асослари iconЋозирги экологик кризис (танќислик) ва унинг хусусиятлари XII экологик кризис ва экологик вазият (ситуация)
Янги сифат ўзгаришларга олиб келадиган биосфера ёки унинг катта бир бўлагининг ўзгаришига экологик кризис дейилади
Табиий ресурсларни меъёрлари ва экологик экспертиза асослари iconЭкологик билимлардан одам амалий фаолиятида фойдаланиш
Алмашлаб экиш. Монокультура. Биологик кураш методи. Ўрмончилик. Балиқчилик. Ёпиқ экологик системалар
Табиий ресурсларни меъёрлари ва экологик экспертиза асослари iconТабиий ресурслар ва улардан файдаланиш IX табиий, моддий мећнат ресурслари. Ресурслар тавсифномаси
Инсоннинг моддий манфаатини ќондириш учун фойдаланадиган табиат объектлари табиий ёки табиат ресурслари деб аталади
Табиий ресурсларни меъёрлари ва экологик экспертиза асослари iconЭкологик омиллар: биотик, абиотик, антропоген
Тирик организмларга таъсир этувчи мућитнинг ћар ќандай бўлаклари экологик омиллар дейилади
Табиий ресурсларни меъёрлари ва экологик экспертиза асослари iconБаъзи бир умумий экологик муаммолар ва уларни ечиш йўллари XIII ххi асрда барќарор ривожланишнинг асосий концепцияси
В. В. Вернадскийнинг ноосфера тўѓрисидаги барќарор ривожланиш концепциялари, экологик муаммоларга баѓишланган халќаро шартномалар...
Табиий ресурсларни меъёрлари ва экологик экспертиза асослари iconЭкологик муаммолар
Аћоли сонининг йилдан йилга ошиб бориши саноат ва транспортнинг ривожланиши, фан техниканинг тараќќий этиши, инсоннинг биосферага...
Табиий ресурсларни меъёрлари ва экологик экспертиза асослари iconДокументы
1. /Табиий бирикмаларнинг физикави(2004)/Табиий бирикмаларнинг физикави.doc
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации