ДокументыМундарижа: I. Умумий қоидалар icon

Мундарижа: I. Умумий қоидалар

НазваниеМундарижа: I. Умумий қоидалар
страница2/4
Дата02.03.2014
Размер0.86 Mb.
ТипДокументы
скачать
1   2   3   4

2.6.

Электрон таълим ресурслари ва ZioNET тармоғи воситасида таълим муассасалари иқтидорли ўқувчилари ўртасида “online” режимида виртуал муҳитда ҳар хил интеллектуал танловлар (олимпиадалар), форумлар ташкил қилиш.


2009 йилдан

Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази, ZioNET маркази

Ёшларнинг ахборот-коммуникация ресурсларига бўлган эҳтиёжлари қондирилади, Интернет онлайн режими қўлланади. Ёшларнинг ўз иқтидорларини намойиш этиш имконияти кенгаяди

0

20

20

20

20

20

2.7.

Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими ўқув режа, дастур, ўқув қўлланмалари ва дарсликлар мазмунини касб-ҳунарга йўналтириш.

2008-2009 йиллар

Халқ таълими, Соғлиқни сақлаш вазирликлари,
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази

Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими ўқув режа, дастур, ўқув қўлланмалари ва дарсликлар мазмунини касб-ҳунарга йўналтириш такомиллаштирилади.

20

30

50


2.8.

Таълим-тарбиянинг узлуксизли- гини таъминлаш бўйича махсус дастурни босқичма-босқич ишлаб чиқиш, илғор педагогик технологияларни татбиқ этишнинг илмий-назарий асосларини яратиш.

2009 йил


Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази

Таълим–тарбия жараёнларини илмий асосда ташкил этиш, унинг самарадорлигини ошириш имконияти кенгаяди.

0

30

70


2.9.

Ахборот технологиялари ва компьютерлар асосида таълим олишни ўқув–услубий мажмуаларини яратиш ва амалга татбиқ қилиш.2009 йил


Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази


Ўқувчи талабаларнинг мустақил билим олишининг услубий асоси яратилади.

0

35

65


2.10.

Вариатив таълим дастурларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий қилиш.

2012 йил


Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази


Талабаларнинг индивидуал хусусиятларини инобатга олган ҳолда таълим бериш амалга оширилади.

0

25

10

20

20

25

2.11.

Ўқув адабиётларининг янги авлодларини яратишнинг илмий- услубий асосларини ишлаб чиқиш ва замонавий дарслик моделини яратиш.

2008 йил

Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази


Ривожланган давлатлар тажрибалар ни ўзида мужассамлаштирган замонавий дарслик намунаси яратилади

0

100

2.12.

Таълимнинг глобаллашувини таъминлаш орқали талабларини таҳлил қилиш, ягона таълим маконини барпо этиш, илмий–услубий, ташкилий-амалий асослаш бўйича тажрибаларни такомиллаштириш.


2010 йил


Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази

Ўзбекистон таълимини глобаллашув жараёнларига тайёрлаш ишлари (амалга оширилади) ривожлантир-илади.

0

35

30

352.13.

Узлуксиз таълим тизими учун Миллий ва умуммиллий қадриятлар энциклопедиясини яратиш ва чоп этиш.

2010 йил

Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази

Миллий ва умуммиллий қадриятлар тизимга солинади, улар тўғрисидаги билимлар бойитилади. Ёшларда миллий қадриятларимизга бўлган ҳурмат ва эътиборни шакллантиришни сифатли ташкил этиш имконияти кенгаяди.


0

20

35

452.14.

Узлуксиз таълимни инновацион технологиялар асосида ташкил этишнинг такомиллашган тизимини яратиш.

2011 йил

сентябрь

Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази


Таълим олувчиларнинг фанларни ўзлаштириш суръати ошади.

0

25

35

20

20
2.15.

Масофавий таълим учун электрон таълим нашрлари, интеллектуал электрон дарслик ва ўқув адабиётларини яратиш.

2012 йил


Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази


Масофавий таълимни амалга ошириш имкониятлари кенгаяди

0

45

10

10

15

20

2.16.

Таълим муассасалари кутубхоналарини ёшлар таълим-тарбиясига оид лотин ёзувига асосланган янги ўзбек алифбосидаги ўқув-қўлланмалари, бадиий адабиётлар, профилактик плакатлар билан таъминлаш ва таълим нашрларига маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан обуна квоталарини ошириш.


2008-2012 йиллар

Халқ таълими, Олий ва ўрта-махсус таълим, Молия вазирликлари, Маҳаллий ҳокимликлар

Тендер асосида ўқув-қўлланмалари, бадиий адабиётлар, профилактик плакатлар ҳарид қилинади. Натижада кўргазмали ташвиқотнинг таъсирчанлиги, қизиқарлилиги орқали доимий самарадорлигига эришилади.

40

15

15

15

10

5

2.17.

Ахборот ресурс марказлари ва таълим муассасаларининг кутубхоналарида авто-матлаштирилган ишчи ўрни ва электрон ахборот алмашинув тизимини жорий этиш.

2008-2009 йиллар

Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази, ҚР вазирлар кенгаши, вилоятлар ҳокимликлари


Ахборот-ресурс марказлари ва умумтаълим мактабларининг кутуб-хоналарида замонавий дастурий таъминот амалга оширилади ва маълумотлар базаси яратилади.

0

35

65


2.18.

Илғор, инновацион педагогик технологиялар банкини яратиш, илмий-лабораториялар ташкил этиш.

2009 йил

I чорак

Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази, “Истеъдод” жамғармаси, Молия вазирлиги

Педагогик тажрибалар банки яратилади.

Олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимини ривожлантириш маркази, Навоий давлат педагогика институти, А.Авлоний номидаги ХТХҚТМОМИ, МТМХҚТМО республика ўқув-методика маркази қошида уларни илмий-услубий жиҳатдан асослаб, амалиётга тавсия этувчи илмий-лабораториялар ташкил этилади.

Узлуксиз таълим тизимида бир-бири билан узвий боғланган лабораториялар тизими яратилади. Педагогик ва ахборот технологияларидан амалиётда фойдаланиш самарадорлиги ошади.


0

50

50


2.19.

Узлуксиз таълимнинг тадқиқот масалалари билан шуғулланувчи Педагогика Академиясини ташкил этиш.

2012 йил

Вазирлар Маҳкамаси, Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази


Таълимда узлуксизликни таъминлашнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш енгиллашади.

ЎзПФИТИ, Олий ва ўрта махсус касб-ҳунар таълимини ривожлантириш маркази базасида Педагогика Академиясини ташкил этилади.

01002.20.

Ўзбекистон телевидениеси орқали очиқ ўқув дарсларини узатиш ишларини йўлга қўйиш, Фарғона водийсида фаолият кўрсатаётган “Устоз” студияси тажрибасини Республика миқёсида оммалаштириш.

2008-2009 йиллар

Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази, Ўзбекистон теле-радиокомпанияси


Теледарслар ташкил этиш, ўқитувчи ва ўқувчилар учун ўқув дастурига кирган йўналишлар бўйича бадиий, илмий-оммабоп кўрсатувлар ташкил қилиш.

10

50

40


2.21.

Умумтаълим мактабларининг 1-синфига келувчи боланинг ижтимоий-психологик “портретини”ни ишлаб чиқиш.

2009 йил

Халқ таълими вазирлиги

Мактабгача ёшдаги болаларни мактабга тайёргарлик даражасини белгиловчи эталон ишлаб чиқилади.

0

40

60


2.22.

Мактабгача ёшдаги болалар учун “Учинчи мингйилликнинг боласи” дастурини такомиллаштириш ва унинг методик ва технологик таъминотини яратиш.

2009-2010 йиллар

Халқ таълими вазирлиги, ҳамкорлар

Мактабгача таълим мазмуни такомиллаштирилиб, болаларни мактабга тайёрлаш сифати ошади.

Мактабгача таълим мазмуни такомиллаштирилиб болаларни мактабга тайёрлаш сифати ошади.

Ўқув-методик адабиётлар яратилади ва муассасалар моддий-техника базаси ривожлантирилади.

20

30

40

102.23.

Ихтисослаштирилган мактабларнинг тажриба-синовдан ўтказилган 15 та йўналиши бўйича ўқув фанлари ўқув режа, дастурлари асосида яратиладиган дарслик ва ўқув-қўлланмаларни босқичма-босқич нашр этишни бошлаш.

2009-2012 йиллар

Халқ таълими,

Молия вазирликлари, “Мактаб китоб айланма жамғармаси”


Дарслик ва ўқув-қўлланмаларни нашр қилиш режаси, чоп этиш юзасидан Ҳукумат комиссияси йиғилишининг қарор лойиҳаси тайёрланади.

Ихтисослаштирилган мактаблар ва ўқув фанлари чуқурлаштириб ўқитиладиган синфлар учун дарслик ва ўқув-қўлланмалар яратилади. Ихтисослаштирилган мактабларда билим бериш сифати яхшиланади.

0

5

20

25

25

25

2.24.

“Мактаб кутубхонаси” сериясида чоп этиладиган бадиий адабиётлар туркумини яратиш.

2008-2012 йиллар

Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, “Ўзбеккитобсавдо” АЖ, Халқ таълими вазирлиги


Умумтаълим мактабларининг кутубхоналари болалар бадиий адабиётлари туркуми билан бойитилади.

10

10

20

20

20

20

2.25.

Ўқувчиларни онгли касб танлашга тайёрлаш тизими самарадорлигини ошириш: 2008-2010 йилларда ўқувчиларни касб-ҳунарга йўналтиришнинг ахборот тизимини яратиш ва ривожлантириш.

2008-2010 йиллар

Халқ таълими, Иқтисодиёт, Молия, Ташқи иқтисодий алоқалар, инвестициялар ва савдо вазирликлари, Ўзбекистон алоқа ва ахборотлаштириш агентлиги, Қорақалпоғистон Республикаси вазирлар кенгаши, Тошкент шаҳар ва барча вилоят ҳокимликлари


Республика, вилоятлар, туман (шаҳарлар) ўқувчиларни касб-ҳунарга йўналтириш ва психологик-педагогик ташхис марказларининг моддий-техник базаси мустаҳкамланади.

Ҳар бир таълим муассасаси, туман, шаҳар, вилоят ва Республика ўртасида корпоратив информацион тармоқ яратилади.
2.26.

Тармоқ таълим стандартлари ва ўқув дастурларини иш берувчилар талаблари асосида такомиллаш-тириш ҳамда қайта тасдиқлаш.


2010 йил

Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази

Янгиланган тармоқ таълим стандартлари ва ўқув дастурлари ишлаб чиқилади.

25

25

25

252.27.

Касб-ҳунар коллежларидаги умумтаълим фанларини касбга йўналтирилган ҳолда ихтисослаштириб ўқитишнинг меъёрий-услубий асосларини яратиш.

2011 йил


Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази

Умумтаълим фанларини касбга йўналтирилган ҳолда (профиллаб) ўқитиш тизими яратилди

0

25

25

25

25
2.28.

Таълимнинг илмий-методик асосларини ривожлантиришга йўналтирилган фундаментал, инновацион тадқиқотларни танлаш, белгилаш ва амалга ошириш.

2008-2012 йиллар

Фанлар академияси,

Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари

Умумий ўрта таълим стратегиясини аниқлашга ва методологик муаммоларни ечишга қаратилган илғор концепцияларни ўз ичига қамраб оладиган монографиялар, дастурлар, ўқув қўлланмалар, луғатлар, дарсликлар (электрон дарсликлар), кўргазмали қуроллар, янги педагогик технологиялар яратилади.

10

10

20

20

20

20

2.29.

Таълим жараёнига замонавий педагогик технологияларни жорий этишни такомиллаштириш

2008 йил

март

Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази

Мавжуд камчиликлар аниқланади, таҳлил қилинади, замонавий педагогик технологиялар яратиш вазифалари белгиланади, мониторинги олиб борилади.


0

100

2.30.

Тизимдаги педагог ходимларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институтлари профессор ўқитувчиларининг педагогик юкламаларини қайта кўриб чиқиш.

2009-2010 йиллар

Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази

Педагог ходимларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институтлари фаолияти самарадорлиги ортади.

10

30

40

202.31.

«Ёшлар ва театр» дастурини тузиш ва фаолиятини йўлга қўйиш.

2008-2012 йиллар

«Ўзбектеатр» ижодий ишлаб чиқариш бирлашмаси, Халқ таълими, Олий ва ўрта-махсус таълим вазирликлари

Театр санъати воситасида ёшларни миллий қадриятларга ҳурмат, аждодлар меросига садоқат руҳида тарбиялаш ишларининг самарадорлиги ошишига эришилади. Шунингдек, спектаклларни намойиш этишда дастур асосида яратиладиган имтиёзлар орқали ижтимоий ҳимоянинг ўзига хос тизими шаклланади.

30

15

15

15

15

10

2.32.

«Ўзбек халқи ҳеч қачон, ҳеч кимга қарам бўлмайди» мавзусидаги театрлаштирилган оммавий тадбирларни тайёрлаш ва таълим муассасаларида намойиш этиш.

2008-2012 йиллар

«Ўзбектеатр» ижодий ишлаб чиқариш бирлашмаси, Халқ таълими, Олий ва ўрта-махсус таълим вазирликлари


Ёшларни диний экстремистик ғоялар, турли салбий ахборот хуружлари таъсиридан ҳимоя қилиш, уларни ижтимоий фаоллик ва ҳушёрликка даъват этишга доир тарғибот ишларининг самарадорлиги ошади.

25

15

15

5

15

25


^ III. Таълим-тарбия жараёнини ташкил этиш ва ривожлантириш


3.1.


Таълим муассасаларидаги ўқув лаборатория жиҳозларидан, ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланиш, таълимнинг сифатини ошишини таъминлаш мақсадида:


узлуксиз электр энергияси билан таъминлаш, уларни электр энергиясига уланишнинг 3-тоифасидан 2-тоифасига ўтказиш;


узлуксиз ва сифатли алоқа тармоқлари билан таъминлаш бўйича Давлат дастурини ишлаб чиқиш, барча таълим муассасаларини интернет ва интранет тармоғига улаш.
2008 йил IV-чорак


“Ўзбекэнерго” ДАК, Молия, Халқ таълими вазирликлари, Маҳаллий ҳокимликлар Ўзбекистон Алоқа ва ахборотлаштириш агентлиги,

«Ўзбектелеком” компанияси


Таълим муассасалари электр энергиясига уланишнинг 3-тоифасидан 2-тоифасига ўтказилади. Натижада, ўқув-тарбия жараёнида узулишлар бўлмайди, таълим муассасасида ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланиш имконияти яратилади. Барча таълим муассасалари телефон алоқаси билан таъминланади.

Натижада, мактабларни “ZiyoNET” тармоғи орқали Интернет ва Интранет тармоғига чиқиши ҳамда уларни Халқ таълими вазирлигининг ахборот-таълим порталига уланиш имконияти яратилади.

0

100

3.2.

Таълим муассасаларидаги мавжуд компьютер техникасига сифатли сервис хизмати кўрсатиш тизимини йўлга қўйиш.

2008 йил йил давомида

Молия, Халқ таълими вазирликлари,

Ўрта махсус,

касб-ҳунар

таълими маркази

Таълим муассасаларига юридик мақом берилганлиги ва улар ўз молиявий-хўжалик ишларини мустақил юритишга ўтганлиги муносабати билан мактабларнинг компьютер техникаларига сервис хизмати кўрсатиш учун тегишли маблағ ажратиш масаласи ҳал этилади. Компьютер техникасидан фойдаланиш самарадорлиги ошади ва унинг доимий ишга яроқлилик ҳолати таъминланади.


0

100

3.3.

Катталар таълими (андрогогика)-нинг меъёрий-ҳуқуқий базасини яратиш ҳамда социологик мониторингини ўтказиш.

2012 йил


Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази


Умр бўйи билим олиш тизимини яратишнинг ҳуқуқий асослари шаклланади.

0

15

10

25

30

20

3.4.

Фанлар бўйича виртуал лабораториялар ташкил этиш.

2008-2012 йиллар

Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази


Фанларни замонавий таълим воситалари асосида ўқитиш имконияти яратилади.

0

20

20

20

20

20

3.5.

Таълим, илм-фан ва ишлаб чиқариш интеграциясининг илмий ва методик таъминотини ривожлантириш.

2012 йил


Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази


Фан, ишлаб чиқариш ва таълим интеграциясининг меъёрий-хуқуқий асослари такомиллаштирилади. Малакавий амалиёт мазмуни қайта ишлаб чиқилади

0

20

20

20

20

20

3.6.

Методик хизмат мутахассислари-нинг касбий маҳорат ва салоҳиятларини юксалтирувчи “Методист мактаби”ни ташкил этиш.

2009-2010

йиллар


Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази, Матбуот ва ахборот агентлиги


Иқтидорли методистлар кашф этилади, педагогларга янгиликлар тез етказилади.

“Йилнинг энг яхши методисти” Республика кўрик-танловини ўтказиш йўлга қўйилади, тизим мутахассислари учун махсус методик нашр таъсис этилади.

0

30

30

403.7.

Болаларнинг мактабга тайёргарлигини аниқлаш методикасини такомиллаштириш.


2009 йил

Халқ таълими вазирлиги

Болаларни мактабга тайёрлаш жараёнини бошқариш имконияти ошади

0

50

50


3.8.

Мактабгача таълим муассасаларига қамраб олинмаган болаларни мактабга тайёрлаш ва уларнинг тарбияси бўйича маҳаллалар қошида маслаҳат хизматларини амалга ошириш.


2008-2012 йил

Халқ таълими вазирлиги, Маҳалла жамғармаси

Болани мактабга тайёрлаш хизмати тизими кенгаяди ва ота-оналарнинг педагогик маҳорати ошади.


0

20

20

20

20

20

3.9.

Таълим муассасаларида маънавий-ахлоқий тарбиянинг илмий ва методик асосларини такомиллаштириш.

2008 йил


Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази


Тарбия жараёнларини ҳуқуқий асосларда амалга ошириш учун шароит яратилади.

0

100

3.10.

Юқори малакали илмий педагогик кадрлар тайёрлашнинг жадаллашган тизимини такомиллаштириш.

2008 йил

Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази


Илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш жадаллашади, сифати ошади. Диссертацияларни такомиллаштирилган экспертиза қилиш тизими ишлаб чиқилади.

0

100

3.11.

Умумтаълим мактабларида санъат ва мусиқа маданияти хоналарини ташкил этиш ва уларни мусиқа чолғу асбоблари билан таъминлаш.

2008 йил

IVчорак

Молия вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Маданият ва спорт ишлари вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари


Мактабларда мусиқа маданияти дарсларининг самарадорлиги ошади, ўқувчиларда мусиқанинг таъсири натижасида Ватанга муҳаббат ва садоқат туйғулари ривожланади.

15

85

3.12.

Иқтидорли болалар учун Тошкент шаҳрида ихтисослаштирилган “Ворис” Республика умумтаълим мактаб-интернатини, Жиззах, Қашқадарё, Самарқанд ва Хоразм вилоятларида унинг филиалларини ташкил этиш.

2008 йил


Молия вазирлиги, Иқтисодиёт вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Адлия вазирлиги

Ижтимоий, техник, табиий ва эстетик йўналишдаги фанлар бўйича алоҳида истеъдодга эга бўлган мамлакатимиз ёшларининг ўз қобилият ва иқтидорларини тўлақонли намоён этиши, ривожлантириши ва давлатимиз қудратини юксалтиришга катта ҳисса қўша оладиган кадрлар тайёрлаш учун мустаҳкам замин яратилади.


0

100

3.13.

Иқтидорли ва истеъдодли ёшларни излаш, аниқлаш ҳамда улар билан ишлашнинг ягона психологик-педагогик ва илмий-методик таъминотини яратиш.

2009 йил


Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази


Иқтидорли ёшларни аниқлашнинг самарали методикаси ишлаб чиқилади. Улар қобилиятларини ривожлантиришнинг илмий-методик асослари яратилади

0

35

65


3.14.

Вақтинчалик саломатлигини йўқотган, сурункали касалланган болаларни уйда ўқитиш тизимини кўриб чиқиш, бу жараёнга ахборот-коммуникация технологияларни жалб қилиш.


2008-2011 йиллар

Халқ таълими вазирлиги,

Маҳаллий ҳокимиятлар

Саломатлигини йўқотган, сурункали касалликка чалинган болаларни ўқитиш учун шароитлар яратилиб, уларнинг тиббий-психологик ҳолати яхшиланади.

10

20

20

30

20
3.15.

Ўқувчи-ёшларнинг таълим билан тўлиқ қамраб олинишини, уларни ҳисобга олиш, мажбурий таълимга жалб этилишини назорат қилиш механизмини такомиллаштириш.

2008-2009 йиллар

Халқ таълими,

Ички ишлар вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази,

Республика прокуратураси, Республика “Маҳалла” жамғармаси


Ҳар хил сабаблар билан таълимга жалб қилинмаётган вояга етмаган ёшларнинг таълим олиши таъминланади.

Болалар томонидан содир этилиши мумкин бўлган ҳуқуқбузар-ликларнинг олди олинади, вояга етмаганлар орасида ҳуқуқбузарлик камаяди.

50

25

25


3.16.

Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими Маркази қошида “Услубий хизматлар” ва ҳудудий бошқармаларда “Услубий хоналар” ташкил этиш.


2009 йил

Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази, Молия вазирлиги

ЎМКҲТ муассасаларига услубий ёрдам кўрсатишнинг янги тизими яратилади.

0

50

50


3.17.

Касб-ҳунар коллежлари ўқувчиларининг ишлаб чиқариш амалиётларини корхона ва ташкилотларда ташкил қилишнинг хуқуқий-меъёрий асосларини яратиш.


2008-2010 йиллар

Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази

Касб-ҳунар коллежларида кичик мутахасссислар тайёрлаш сифати яхшиланади.

20

25

30

253.18.

Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизимидаги педагог кадрларнинг меҳнатига ҳақ тўлаш тартибини такомиллаштириш.

2008 йил

Вазирлар Маҳкамаси,

Молия вазирлиги,

Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази

Педагог кадрларни моддий рағбатлантиришнинг самарали механизми жорий қилинди.

0

100

3.19.

Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизимига ўқувчиларни дарсликлар билан таьминлашнинг ижара тизимини татбиқ этиш.


2008-2012 йиллар

Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази

Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари ўқувчиларнинг дарсликлар билан таъминланиш кўрсаткичи ошади.


0

15

20

15

25

25

3.20.

Давлат дастурлари асосида маблағ билан таъминланган «фундаментал амалий инновацион» илмий-тадқиқот ишларини босқичма-босқич амалга оширишни тизимлаштириш, уларга иқтидорли ёш олимларни жалб этиш, илмий-тадқиқот натижалари асосида, илмий-техник ечимларни ишлаб чиқиш ва ўқув жараёнига қўллаш тизимини яратиш ҳамда амалга ошириш.


2008-2012 йиллар

Халқ таълими,

Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази

Илмий-тадқиқот ишларининг бажарилиши босқичли тизимда амалга оширилади, самарадорлиги ортади.


0

20

20

20

20

20

3.21.

«Устоз – шогирд мактаби» ҳаракати фаолиятини такомиллаштириш ва мувофиқлаштириш.

2008-2012 йиллар


Халқ таълими вазирлиги

«Маҳалла» ҳайрия жамғармаси, Маҳаллий ҳокимликлар

Психологик-педагогик ташхис асосида ўқувчиларнинг касбий лаёқатлари аниқланиб, устозларга бириктирилади ва ижтимоий фойдали меҳнатга жалб этилади. Миллий ҳунармандчилик йўналишидаги моҳир усталарнинг ўз касбларини ўқувчиларга ўргатиш, уларнинг ҳаётда керак бўладиган касб-ҳунар эгаллашлари учун яратилган шароит кенгаяди.


0

40

15

15

15

15

3.22.

Мактабдан ташқари таълим муассасалари базасида ўқувчиларнинг хоҳиш ва истакларига мос бўлган йўналишларни ўз ичига олган турли касб йўналишларига доир (кўп профилли) Марказларни ташкил этиш ва улар фаолиятининг самарадорлигини таъминлаш.


2008-2012 йиллар

Халқ таълими вазирлиги, Маҳаллий ҳокимликлар

Ўқувчи-ёшларнинг бўш вақтларини самарали ташкил этиш мақсадида мактабдан ташқари таълим муассаса-ларининг шакллари ва мазмуни тубдан янгиланади.

Натижада ўқувчилар ва уларнинг ота-оналарининг талаб ва эҳтиёжларини инобатга олган ҳолда тўгараклар ташкил этишга шароит яратилади.


25

15

15

15

15

15

3.23.

Ўқувчи-ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантириш учун таълим муассасаларида «Маънавият тарғибот» гуруҳларини шакллантириш ва узлуксиз фаолиятини йўлга қўйиш.

2008-2012 йилларда

Маънавият-тарғибот маркази, Халқ таълими, Олий ва ўрта-махсус таълим, Маданият ва спорт ишлари вазирликлари, Ўзтелерадио-компания

Ёшларимизни турли мафкуравий хуружлардан ҳимоя қилиш, ижтимоий-сиёсий саводхонлигини ошириш, мамлакатимизда амалга оширилаётган ўзгаришларга нисбатан уларда дахлдорлик ҳиссини уйғотиш, шунингдек, санъат воситалари ва ахборот технологиялардан кенг фойдаланган ҳолда тарғибот- ташвиқот ишларининг самарадорлигини оширишга эришилади.


25

15

15

15

15

15

3.24.
1   2   3   4Похожие:

Мундарижа: I. Умумий қоидалар iconУмумий ўрта таълим мактаб ўҚитувчи ва ўҚувчиларининг одоб ахлоқ Қоидалари I боб. Умумий қоидалар «Умумий ўрта таълим мактаб ўқитувчилари ва ўқувчиларининг одоб-ахлоқ қоидалари»
Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 21 майдаги 139-сон «Ўзбекистон Республикаси таълим муассасаларида мобил телефонлардан фойдаланишни...
Мундарижа: I. Умумий қоидалар iconУмумий қоидалар
Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари ҳузуридаги наркотик моддаларни назорат қилиш минтақавий комиссияси...
Мундарижа: I. Умумий қоидалар iconЎзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги тўғрисидаги низо м умумий қоидалар
Агeнтлик ўз фаoлияти тўғрисида Ўзбeкистoн Рeспубликаси Вазирлар Маҳкамасига ҳисoб бeради
Мундарижа: I. Умумий қоидалар iconЎзпфл томонидан ўтказиладиган тадбирларда оав ходимларини аккредитациядан ўтказиш тартиби I. Умумий қоидалар мазкур Қоидалар Ўзбекистон Республикасининг «Оммавий ахборот воситалари тўғрисида»
Оав ва уларнинг ходимлари (журналистлар) ҳуқуқ ва мажбуриятлари, аккредитациядан маҳрум қилиш асослари ва тартиби, Ўзпфл томонидан...
Мундарижа: I. Умумий қоидалар icon1-боб. Умумий қоидалар 1-модда. Ушбу Қонуннинг мақсади
Ушбу Қонуннинг мақсади бола ҳуқуқларининг кафолатлари соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат
Мундарижа: I. Умумий қоидалар iconI. умумий қоидалар 1-модда. Ушбу Қонуннинг мақсади
Ушбу қонун фуқароларга таьлим, тарбия бериш, касб-ҳунар ўргатишнинг ҳуқуқий асосларини белгилайди ҳамда ҳар кимнинг билим олишдан...
Мундарижа: I. Умумий қоидалар iconТиббий фаолиятни лицензиялаш тўғрисида низо м I. Умумий қоидалар
Тиббий фаолиятни лицензиялаш Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги (кейинги ўринларда лицензияловчи орган деб аталади)...
Мундарижа: I. Умумий қоидалар iconI боб. Умумий қоидалар 1-модда. Ушбу Қонуннинг мақсади
Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2002 й., 1-сон, 8-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2007 й.,...
Мундарижа: I. Умумий қоидалар iconI. умумий қоидалар 1-модда. Ушбу Қонуннинг мақсади
Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 8-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2006 й.,...
Мундарижа: I. Умумий қоидалар iconМарказий кенгашнинг (МК) иш тартиби (регламенти) I. Умумий қоидалар
Марказий кенгашнинг (МК) иш тартиби кенгаш, кенгаш раёсати фаолияти тартибини белгилайди, кенгаш ва раёсат мажлисларини режалаштириш,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации