ДокументыНорезидент жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадидан тўлов манбаида солиќ агенти томонидан ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини ќайтариш тўѓрисида Ариза icon

Норезидент жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадидан тўлов манбаида солиќ агенти томонидан ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини ќайтариш тўѓрисида Ариза

НазваниеНорезидент жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадидан тўлов манбаида солиќ агенти томонидан ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини ќайтариш тўѓрисида Ариза
Дата05.07.2013
Размер31.94 Kb.
ТипДокументы
скачать___________________Давлат солиќ инспекциясига


Норезидент жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадидан тўлов манбаида солиќ агенти томонидан ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини ќайтариш тўѓрисида

Ариза


1. Аризачининг тўлиќ исми, шарифи, фамилияси

2. Резидентлик мамлакати:

3. Ариза берувчининг резидентлик мамлакатдаги солиќ раќами:

4. Ариза берувчининг резидент бўлган мамлакатдаги юридик манзили:

5. Ариза берувчининг (ёки у ваколатлаган шахснинг) Ўзбекистон Республикасидаги манзили:

6. Ўзбекистон Республикаси ва

(давлат номи)

ўртасидаги

(Битимнинг тўлиќ номи ва у кучга кирган сана)

Битим ќоидаларига мувофиќ равишда

(Ўзбекистон Республикасининг даромадни тўлаб берадиган

резидент (норезидент) солиќ агентининг тўлиќ номи )

томонидан

солиќ тўловчи солиќ агентининг идентификация раќами:

солиќ агентининг юридик манзили (жойлашган жойи):


________________ йилдаги ______ сонли контракт (бошќа ћужжат) бўйича

(________________ йилдаги ______ сонли (ќўшимча келишув бўйича)


тўлов манбаида

(даромад тури кўрсатилади)
даромадидан ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини ќайтариш масаласини кўриб чиќишингизни сўрайман.


7. Даромад тўланган (ўтказилган) сана(лар)

8. Жисмоний шахснинг жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓи ушлангунга ќадар даромад суммаси(лари):

(сумма раќам билан) (тўлов валютаси)

(сумма ёзув билан)


9.Бюджетга тўланган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓи суммаси (лари):

(сумма раќам билан)

(сумма ёзув билан)

10. Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓининг тўланганлигини тасдиќловчи тўлов ћужжатининг раќами ва санаси:_______________________________

11. Бюджетдан ќайтарилиши сўралаётган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓи суммаси:

(сумма раќам билан)

(сумма ёзув билан)

12. Ќайтариладиган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓи суммасини ќуйидаги банк ћисобвараѓига ўтказиб беришингизни сўрайман:

(банкнинг номи, юридик манзили,коди ва ћисоб раќами)

Ушбу билан:

- амалда даромад олувчи эканлигимни;

- ушбу аризада таќдим этилган маълумотлар тўѓри ва тўлиќ эканлигини;

- нотўѓри ва тўлиќ бўлмаган маълумотларни кўрсатиш мазкур аризани кўриб чиќишни рад этиш учун асос бўлиши менга маълум.


Норезидент-чет эллик жисмоний

шахснинг фамилияси, исми, шарифи

(ёки у ваколатлаган шахс)

(фамилияси, исми, отасининг исми) (имзо)


« » _____________20__ й.


Ўзбекистон Республикаси солиќ органининг белгиси


Мазкур аризада кўрсатилган маълумотлар Ўзбекистон Республикаси ва _____________

(давлат номи, Битимнинг тўлиќ номи, кучга кирган сана)

ўртасидаги Халќаро Битим ќоидаларига мувофиќ эканлиги ва

(сумма раќам ва ёзув билан)

бюджетдан ќайтарилиши лозим эканлиги тасдиќланади.


Давлат солиќ инспекцияси

бошлиѓи

(фамилияси, исми, отасининг исми) (имзо)


« » _____________20__ й.


Эслатма.

1)Ушбу аризадаги суммаларнинг барчаси миллий валюта “сўм”да кўрсатилади, 8-банд бундан мустасно.

2) Ариза икки нусхада тузилади.Ўзбекистон Республикасида даромад тўланган жойдаги давлат солиќ хизмати органига таќдим этилади. Солиќ органи аризада келтирилган маълумотлар ушбу давлат билан тузилган Шартномага мос келишини текшириб, тегишли белги ќўйган ћолда аризанинг бир нусхасини аризачига ќайтариб беради.

3) Ариза нафаќат аризачи томонидан балки у томонидан ишонч билдирилган шахс томонидан ћам топширилиши мумкин. Бунда, ариза топшириш учун ишонч билдирилган шахс тегишли ћужжатларни таќдим этиши лозим
Похожие:

Норезидент жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадидан тўлов манбаида солиќ агенти томонидан ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини ќайтариш тўѓрисида Ариза iconЧет эллик жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадини жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓидан (тўлиќ ёки ќисман) озод ќилиш тўѓрисида Ариза
Ариза берувчининг (ёки у ваколатлаган шахснинг) Ўзбекистон Республикасидаги манзили
Норезидент жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадидан тўлов манбаида солиќ агенти томонидан ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини ќайтариш тўѓрисида Ариза iconНорезидентнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида доимий муассаса орқали фаолиятни амалгаошириш билан боғлиқ бўлмаган даромадларидан солиқ агенти томонидан тўлов манбаида ушлаб қолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғини қайтариш тўғрисида ариза
Норезидентнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида доимий муассаса орқали фаолиятни амалгаошириш билан боғлиқ бўлмаган даромадларидан...
Норезидент жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадидан тўлов манбаида солиќ агенти томонидан ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини ќайтариш тўѓрисида Ариза iconЖисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини энг юќори солиќ ставкаси бўйича ушлаб ќолиш тўѓрисида ариза
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини энг юќори солиќ ставкаси бўйича ушлаб ќолиш тўѓрисида
Норезидент жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадидан тўлов манбаида солиќ агенти томонидан ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини ќайтариш тўѓрисида Ариза iconЖисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини ушлаб ќолмаслик тўѓрисида ариза

Норезидент жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадидан тўлов манбаида солиќ агенти томонидан ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини ќайтариш тўѓрисида Ариза iconТўланган даромадлар ва ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓи суммалари тўѓрисида маълумотнома юридик шахс (иш берувчи) тўѓрисида маълумот

Норезидент жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадидан тўлов манбаида солиќ агенти томонидан ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини ќайтариш тўѓрисида Ариза iconЎзбекистон Республикаси ҳудудида доимий яшаш жойи бўлмаган чет эллик жисмоний шахснижисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғидан (тўлиқ ёки қисман) озод қилиш тўғрисида ариза
Республикаси ҳудудида доимий яшаш жойи бўлмаган чет эллик жисмоний шахснижисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғидан (тўлиқ...
Норезидент жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадидан тўлов манбаида солиќ агенти томонидан ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини ќайтариш тўѓрисида Ариза iconОйлар бўйича ћисоблаб ёзилган даромадлар расшифровкаси
Жисмоний шахсга тўланган даромад ва ушланган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓи тўѓрисидаги маълумотга илова
Норезидент жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадидан тўлов манбаида солиќ агенти томонидан ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини ќайтариш тўѓрисида Ариза iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2010 йил 27 майда 2107-сон билан рўйхатга олинган
Республикаси олий ўқув юртларида таълим олишга (ўзининг ўқиши ёки йигирма олти ёшга тўлмаган фарзандларининг таълим олиши учун) йўналтириладиган...
Норезидент жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадидан тўлов манбаида солиќ агенти томонидан ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини ќайтариш тўѓрисида Ариза iconЯкка тартибда тадбиркорлик фаолияти билан шуѓулланувчи жисмоний шахсларни ягона солиќ тўлови тўловчиси сифатида рўйхатга олиш тўѓрисида ариза
Биргаликдаги оддий ширкат шартномаси асосида фаолият юритаётган тадбиркорлар тўѓрисида маълумот
Норезидент жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадидан тўлов манбаида солиќ агенти томонидан ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини ќайтариш тўѓрисида Ариза iconТранспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш қоидаларига
Ариза берувчи–жисмоний шахснинг паспорти: серияси : рақами:, 20 йил да томонидан берилган
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации