ДокументыKimyo fanidan 7-sinf uchun tavqim mavzuiy reja (haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat, laboratoriya ishlari darslik bo‘yicha raqamlangan) icon

Kimyo fanidan 7-sinf uchun tavqim mavzuiy reja (haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat, laboratoriya ishlari darslik bo‘yicha raqamlangan)

НазваниеKimyo fanidan 7-sinf uchun tavqim mavzuiy reja (haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat, laboratoriya ishlari darslik bo‘yicha raqamlangan)
Дата25.08.2013
Размер344.41 Kb.
ТипДокументы
скачать
1. /Kimyo reja.docKimyo fanidan 7-sinf uchun tavqim mavzuiy reja (haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat, laboratoriya ishlari darslik bo‘yicha raqamlangan)KIMYO

FANIDAN UZVIYLASHTIRILGAN VA “XAYOT XAVFSIZLIGI ASOSLARI” KURSI INTEGRASIYALASHGAN O’QUV DASTURI BO’YICHA TUZILGAN MAVZUIY REJA

(7-9- SINFLAR)

KIMYO FANIDAN 7-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZUIY REJA

(haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat, laboratoriya ishlari darslik bo‘yicha raqamlangan)

Dars

Dars

mavzusi

soati

Dars o’tish middati (hafta kun

lari)

Dars o‘tish sanasi

Darsda qo’llaniladigan ko’rgazmali vositalar

Uyga vazifa

1

Kimyo fаnining predmeti vа vаzifаlаri

1

2


O’zbekistondagi kimyogar olimlarning kimyo faniga qo’shgan hissalari

1
Kimyogar olimlarning rasmlari.
3


Modda va uning xossalari

1
Laboratoriya ishi1.Osh tuzi, shakar, ko‘mir(kichkina bo‘lagi), temir, mis, oltingugurt, rux, alyuminiy, yod, spirt, ichimlik sodasi, suv, mis kuporosi, probirkalar, stakanlar, shisha tayoqcha, shisha bo’lagi.
4

1-amaliy mashg’ulot. Kimyo xonasida jihozlar va reaktivlar bilan ishlashda xavfsizlaik qoidalariga rioya qilish

1


Polipropilen va shisha stakanlar, probirka, shtativ, kolbalar, qisqich, menzurka, keramik plita, bug’latish kosachasi, pipetka, suv, xavfsizlik qoidasi plakatlari.
5

2-amaliy mashg’ulot. Laboratoriya jihozlari bilan ishlash. Alanganing tuzilishini o’rganish. Gulxan.

1Probirkalar, shtativ, tarozi, areometr, qizdirish asboblari, filtr qog’oz, pipetka va boshqalar, stakan, spirt lampasi yoki quruq yonilg;i, keramik plita.
6

Atom molekulyar ta’limot. Kimyoviy element, kimyoviy belgi

1Elementlar davriy jadvali. Proeksion ko‘rgazmali-metodik qo‘llanmalar.
7


Atomrning nisbiy va absolyut massasi.

1Proeksion ko‘rgazmali-metodik qo‘llanmalar.
8

1-Nazorat ishi

1Kimyoviy diktant 1-7-darslarda o`rganilgan BKM lar qamrab olinadi
9


Atom va molekulalar uyushmasi. Molekulyar va nomolekulyar tuzilishli moddalar

1

10

Sof modda va aralashmalar

1Natriy xlorid, distillangan suv, shisha va polipropilen stakan, keramik plita, quruq yonilg’i, bug’latish kosachasi, shpatel, shisha tayoqcha, shtativ, temir qirindisi, shakar, qum, yog’och qipigi.
11

3-amaliy mashg’ulot. Ifloslangan osh tuzini tozalash

1100 gr tozalangan osh tuzi, 100 ml distillangan suv, probirkalar, buglatish kosachasi, shisha tayoqcha, voronka, filtr qog’ozi, qaychi, quruq yoqilg’i, shtativ.
12


Oddiy va murakkab moddalar

1Laboratoriya ishi 4. Temir, alyuminiy, mis, oltingugurt, rux bo’lakchalari (granulasi), mis (II)-oksid, natriy xlorid, temir (III)-oksid, suv, minerallar to‘plami.
13


Moddaning agregat holati

1Proeksion ko‘rgazmali-metodik qo‘llanmalar. Elektron qo‘llanmalar.
14

Kimyoviy formula. Valentlik.

1Elementlar davriy jadvali, proeksion ko‘rgazmali-metodik qo‘llanmalar.
15

Molekulalar

ning o’lchami, nisbiy va absolyut massasi. Mol va molyar massa. Avogadro doimiysi

1Proeksion ko‘rgazmali-metodik qo‘llanmalar. Elektron qo‘llanmalar.
16

Fizik va kimyoviy o’zgarishlar

1Laboratoriya ishi 2,3 Parafin (sham), etil spirti, sirka kislotasi, osh tuzi (NaCl), distillangan suv, mis plastinka, qog’oz, xlorid kislota, bo’r marmar, ohaktosh, probirkalar, tomchi analiz uchun to’plam, chinni kosacha, quruq spirt yoki spirt lampasi, shisha tayoqcha, bug’latish kosachasi, keramik plita, shtativ, torozi, shpatel, qisqich, gugurt.
17

Kimyoviy reaksiyalarning borish shartlari Kimyoviy reaksiya tenglamalari. Koeffitsient

1Mis bo‘laklari yoki mis sim, suyultirilgan xlorid kislota, natriy karbonat, etil spirti, distillangan suv, qog’oz, probirkalar, chinni kosacha, quruq yonilg’i yoki spirt lampasi, shisha tayoqcha, bug’latish kosachasi, keramik plita, shtativ, shpatel, qisqich
18

2-Nazorat ishi

19-17-darslarda o`rganilgan BKM lar asosida yozma ish
19

Tarkibning doimiylik qonuni

1Jadval, proeksion ko‘rgazmali-metodik qo‘llanmalar.
20

Massaning saqlanish

qonuni


1Ko’rgazma-namoyishli tajriba: Massaning saqlanish qonunini namoyish etish asbobi (teng elkanli shayin 1 ta, shayin uchun ilmoqlar 3 ta, rezina tiqinli va osma halqali Landolt idishi 1 ta, osma halqali kosacha 1 ta, og’irlikka qarshi kukun, 100 g) kimyoviy jihozlar va moddalar (pipetka, razima tiqin, quruq yonilg’i-urotropin, bariy xlorid va sulfat kislotaning 10 % li eritmalari yoki qizil fosfor 1 g miqdorida)
21

Ekvivalentlik qonuni

1Jadval, proeksion ko‘rgazmali-metodik qo‘llanmalar
22

Avogadro qonuni. Molyar hajm

1Jadval, proeksion ko‘rgazmali-metodik qo‘llanmalar
23

Kimyoviy reaksiya turlari

1Laboratoriya ishi 5. Kalsiy oksidi, malaxit, mis (II)-xlorid, temir bo’laklari (temir qirindisi), temir mix, fenolftalein, shtativ, probirkalar, stakan, shpatel, tomchi analiz uchun to’plam, quruq yoqilg’i yoki spirt lampasi, qisqich, gugurt, menzurka.
24

O’tilgan mavzularga oid masalalar yechish

1I bobga doir masalalar, testlar yechish (Kimyoning asosiy tushuncha va qonuniyatlari mavzusiga doir)
25

3-Nazorat ishi

117-24-darslarda o`rganilgan BKM lar asosida
26

Kislorod kimyoviy element. Kislorod-oddiy modda. Uning olinishi

1Kaliy permanganat KMnO4, S,P,C,Mg,Cu, MnO2, shtativ, quruq yoqilg’i, probirka, stakanlar, rezina nay, gaz olish asbobi, gaz o’tkazuvchi nayli tiqin, menzurka.
27

Kislorodning kimyoviy xossalari, biologik ahamiyati va ishlatilishi

1Laboratoriya ishi 6.Oksidlarning namunalari bilan tanishish. Jadval, proeksion ko‘rgazmali-metodik qo‘llanmalar.
28

Kislorodning tabiatda aylanishi, havoning tarkibi. Havoning ifloslanishdan saqlash. Havo tarkibining ifloslanishi

1Jadval, proeksion ko‘rgazmali-metodik qo‘llanmalar. Elektron qo‘llanmalar.
29

Moddaning yonishi. Yonilg’ilarning turlari. Havo tarkibining ifloslanishi

1Laboratoriya ishi7. Yonilg’ilarning turli xillari va ulardan unumli foydalanish usullari bilan tanishiladi.sham, quruq yonilg’i, chinni kosacha, ko’mir (kichkina bo’lagi).
30

4-amaliy mashg’ulot. Kislorod olish va uning xossalari bilan tanishish

1Kaliy permanganat, suv, gaz o’tkazgichli nay o’rnatilgan tiqin, shtativ, quruq, yonilg’i, probirkalar, menzurka, shtativ, stakan.
31

4-Nazorat ishi

125-31-darslarda o`rganilgan BKM lar asosida
32

Vodorod kimyoviy element. Uning kimyoviy belgisi, atom massasi, tabiatda tarqa-lishi, olinishi Kislotalar haqida dastlabki tushunchalar

1Proeksion ko‘rgazmali-metodik qo‘llanmalar. Elektron qo‘llanmalar.
33

Vodorodning olinishi.

1Laboratoriya ishi 8. Rux bo’laklari, suyultirilgan xlorid kislota eritmasi (1:1 nisbatda), probirkalar, gaz olish asbobi, menzurka, tomchi analiz uchun to’plam, gaz o’tkazuvchi nay, gugurt, shisha plastinka, spirt lampasi yoki quruq yonilg’i.
34

Vodorod oddiy modda.Vodorodning fizik, kimyoviy xossalari. Vodorod sof ekologik yonilg, uning ishlatilishi

2Laboratoriya ishi 9. Rux bo’laklari, suyultirilgan xlorid kislota eritmasi(1:1 nisbatda), mis (II)-oksid, probirkalar, gaz olish asbobi, menzurka, tomchi analiz uchun to’plam, gaz o’tkazuvchi nay, gugurt, shisha plastinka, spirt lampasi yoki quruq yonilg’i.
35

Suv murakkab modda, uning tarkibi, molyar massasi, fizik va kimyoviy xossalari

1Ko’rkazmali namoish.


Proeksion Ko‘rgazmali-metodik qo‘llanmalar. Elektron qo‘llanmalar.
36

Suvning tabiatda tarqalishi, ahamiyati, ishlatilishi

1Elektron qo‘llanmalar
37

Suv havzalarini ifloslanishdan saqlash choralari. Suv tarkibining ifloslanishi. Suvni tozalash usullari.

1Proeksion ko‘rgazmali-metodik qo‘llan malar. Elektron qo‘llanmalar.
38

Suv eng yaxshi erituvchi. Eruvchanlik

1Jadval va diagrammalar, proeksion ko‘rgazmali-metodik qo‘llanmalar. Elektron qo‘llanmalar. Shakar, osh tuzi, kaliy xlor, kaliy permanganat, kaliy bixromat, natrit karbonat, suv, stakanlar, probirkalar, shisha tayoqcha, quruq yoqilg’i.
39

Eritmalar va ularning konsentrasiyasi haqida tushuncha, eritmalarning ahamiyati.

1

40

Eritmada erigan moddaning massa ulushi, molyar va normal konsentrsiyasi. Molyar va normal konsentrasiyasi

1Proeksion ko‘rgazmali-metodik qo‘llanmalar. Elektron qo‘llanmalar. Osh tuzi, shakar, suv, stakanlar, probirkalar, shisha tayoqcha, quruq yoqilg’i.
41

5-Nazorat ishi

133-41- darslarda o`rganilgan BKM lar asosida
42

5-amaliy mashg’ulot. Eritmalar tayyorlash.


1Osh tuzi, torozi, o’lchov kolbalari, menzurka, shisha tayoqcha, shishaga yozadigan qalam yoki etiketka, qoshiqcha, probirka
43

Masala va mashqlar bajarish

1Masalalar kitobi
44

Metallar va metallmaslar. Murakkab moddalarning toifalanishi

1Proeksion ko‘rgazmali-metodik qo‘llanmalar. Elektron qo‘llanmalar.
45

Oksidlarning tarkibi, tuzulishi,nomlanishi. Oksidlarning toifalanishi

2Proeksion ko‘rgazmali-metodik qo‘llanmalar. Elektron qo‘llanmalar.
46

Oksidlarning olinishi va xossalari

1Laboratoriya ishi 10Kalsiy oksidi, lakmus, fenolftalein, metilzarg’aldog’i eritmasi, fosfor (V)-oksidi, mis (II)-oksid, suv, stakanlar, o’lchov kolbalari, menzurka, probirkalar, tomizgich, shisha tayoqcha, qoshiqcha.
47

Eng muhim oksidlarning ishlatilishi

1Proeksion ko‘rgazmali-metodik qo‘llanmalar. Elektron qo‘llanmalar.
48

Asoslarning tuzulishi, tarkibi nomlanishi va toifalanishi

1Laboratoriya ishi 11Mis (II)-gidroksid, temir (III)-giroksid suv, sulfat kislota xlorid kislota eritmalari, probirkalar, menzurka, tomchi analiz uchun to’plam, planshet yoki shisha plastinka.
49

Asoslarning olinishi va xossalari.

1Laboratoriya ishi 12, 13. Mis (II)-gidroksid, temir (III)-giroksid suv, sulfat kislota xlorid kislota eritmalari, natriy gidoksid eritmasi, fenolftalein eritmasi, probirkalar, shtativ, quruq yonilg’i yoki spirt lampasi, chinni kosacha, menzurka, tomchi analiz uchun to’plam, shisha tayoqcha, planshet yoki shisha plastinka.
50

Eng muhim asoslarning ishlatilishi

1

51

6-Nazorat ishi

140-52- darslarda o`rganilgan BKM lar asosida
52

6-amaliy mashg’ulot. Tuproqning suvli eritmasida ishqor borligini aniqlash

Masalalar yechish.

1Tuproq namunasi, kaliy xlorid eritmasi, shtativ, pipetka, indikator qog’ozi, tarozi, probirkalar, stakanlar, qoshiqcha, tomizgich
53

Kislotalarning tarkibi, tuzilaisjhi, nomlanishi va toifalanishi

1Proeksion ko‘rgazmali-metodik qo‘llanma lar. Elektron qo‘llanmalar.
54

Kislotalarning olinishi va xossalari

1Laboratoriya ishi 14, 15, 16. Xlorid kislota eritmasi, lakmus, metilzarg’aldog’i, sulfat kislota eritmasi, rux, mis bo’laklari, temir (III) oksid, magniy oksid, spirtovka, quruq yonilg’i, probirkalar, menzurka, pipetka.
55

7-amaliy mashg’ulot. CuO va Fe2O3 bilan sulfat kislota orasidagi reaksiyalarni o’tkazish

1Mis (II)-oksid, temir (III)-oksid, sulfat kislota 10 % li eritmasi, probirkalar, shtativ, chinni kosacha, spirt lampasi yoki quruq yonilg’i, filtr qog’z, stakanlar, shisha tayoqcha, chinni kosacha, pobirka qisqich, tiqin.
56

Eng muhim kislotalarni

ishlatilishi

1Proeksion ko‘rgazmali-metodik qo‘llanma lar. Elektron qo‘llanmalar.
57

Tuzlarning tarkibi, tuzulishi, nomlanishi

1Proeksion ko‘rgazmali-metodik qo‘llanma lar. Elektron qo‘llanmalar.
58

Tuzlar formulalarinig ifodalanishi, ularning toifalanishi.

1Proeksion ko‘rgazmali-metodik qo‘llanmalar. Elektron qo‘llanmalar.
59

Tuzlarni olinishi va xossalari.

1Temir, mis, xlorid kislota, mis xlorid, natriy gidroksid, probirkalar, quruq yonilg’i, qisqich, stakanlar,
60

Eng muhim tuzlarning ishlatilishi

1Proeksion ko‘rgazmali-metodik qo‘llanmalar. Elektron qo‘llanmalar.
61

7-Nazorat ishi

154-61- darslarda o`rganilgan BKM lar asosida
6263646566

KIMYO FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZUIY REJA

(haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat, laboratoriya ishlari darslik bo‘yicha raqamlangan)
Dars mavzusi

Soat

Dars o’tish middati (hafta kun

lari)

Dars o‘tish sanasi

Darsda qo’llaniladigan ko’rgazmali vositalar

Uyga vazifa

1

Elеmеntlar Davriy sistеmasi va Davriy qonun.

Atom tuzilishi nuqtai-nazaridan kimyoviy elеmеntlar Davriy sistеmasi va Davriy qonuni. Davr va guruhlarda elеmеntlar xossalarining o`zgarishi.1
2

Kimyoviy bog`lanishning turlari: kovalеnt (qutbsiz va qutbli), ionli bog`lanishlar Elеmеntlar valеnt imkoniyatlari va ularning oksidlanish darajasi.1

3

Elеktrolitik dissotsiyalanish nazariyasi.


1

4

Masala va mashqlar yechish


1

5

Metallmaslar. Uglеrod guruhidagi elеmеntlarning umumiy tavsifi.Uglеrodning elеmеntlar davriy sistеmasida joylashgan o`rni, atom tuzilishi uglеrod allotropiyasi.1

6


Tabiatda tarqalishi va biologik ahamiyati. Uglеrodning fizik va kimyoviy xossalari.1

7

Eng muhim vodorodli va kislorodli birikmalari. Uglеrod (II)-oksid va uglеrod (IV)-oksidlari. Fizik va kimyoviy xossalari, olinishi va ishlatilishi.1

8

1-Oraliq nazorat


1

9

Karbonat kislota va uning xossalari.

Eng muhim kаrbonatlar va ularning amaliy ahamiyati. Kаrbonat ioni.


Laboratoriya ishi 1.

1

10

Amaliy mashg`ulotlar. 1. Uglеrod (IV)-oksid olish va uning xossalari bilan tanishish. Tuproqda karbonat kislota tuzlari borligini sifat jihatdan aniqlash (1 soat ).1

11

Krеmniyning elеmеntlar davriy sistеmasida joilashgan o`rni, atom tuzilishi, tabiatda tarqalishi

1

12

Krеmniyning olinishi, ishlatilishi va biologik ahamiyati. Krеmniyning fizik, kimyoviy xossalari. Laboratoriya ishi 21

13

Eng muhim birikmalari. Krеmniy (IV)-oksid, silikat kislotasi, silikatlar. Shisha va sеmеnt ishlab chiqarish. Bеton va tеmir bеton haqida tushuncha.

Laboratoriya ishi 31

14

2-Oraliq nazorat

1

15

Metallarning tabiatda tarqalishi, olinishi va ishlatilishi. Oraliq metallar (xrom, marganes) va ularning birikmalari. Laboratoriya ishi 4.

1

16

Qotishmalar va ularning ishlatilishi. Laboratoriya ishi 51

17

Metallarning fizik va kimyoviy xossalari. Metall bog‘lanish. Metallarning elektrokimyoviy kuchlanish qatori. Laboratoriya ishi 61

18

Metallarning korroziyasi

1

19

Elektroliz va uning amaliy ahamiyati. Laboratoriya ishi 7.1

20

Ishqoriy mеtallarning davriy sistеmada joylashgan o`rni. Ularga atom tuzilishi asosida tavsif. Tabiatda uchrashi va olinishi

1

21

Natriy va kaliyning fizik va kimyoviy xossalari1

22

Natriy va kaliyning eng muhim birikmalari Ishqoriy mеtallar va ularning birikmalarini biologik ahamiyati. Ishlatilishi.1

23

Soda ishlab chiqarish.1

24

3-Oraliq nazorat1

25

Ishqoriy yer metallarini davriy sistemada joylashgan o’rni, atom tuzilishi. Tabiatda uchrashi va olinishi.1

26

Kalsiy va magniyni fizik va kimyoviy xossalari.1

27

Kalsiy va magniyning eng muxim birikmalari. Ularni biologik ahamiyati. Ishlatilishi.


1

28

Suvning qattiqligi va uni yumshatish usullari.

1

29

Amaliy mashg`ulotlar. «Ishqoriy metallar» va «Metallar» mavzulari bo‘yicha tajribaviy masalalar yechish.1

30

4-oraliq nazorat


1

31

Alyuminiyning elеmеntlar davriy sistеmasida joylashgan o`rni, atom tuzilishi. Tabiatda uchrashi va olinishi.


1

32

Xossalari va ishlatilishi. Laboratoriya ishi 8,91

33

Alyuminiy oksidi va gidroksidi, amfotеrlik xossasi Laboratoriya ishi 10,111

34

Masala va mashqlar yechish1

35

Temirning elementlar davriy sistemasida joylashgan o‘rni, atom tuzilishi. Temirning tabiatda tarqalishi, olinishi.1

36

Temirning fizik va kimyoviy xossalari. Laboratoriya ishi 121

37

Temir oksidi va gidroksidi .1

38

O’zbekistonda metallurgiya. Qotishmalar va ularni halq ho’jaligidagi ahamiyati. Cho’yan ishlab chiqarish. Laboratoriya ishi 13.1

39

Po’lat ishlab chiqarish. Laboratoriya ishi 13.1

40

Masala va mashqlar yechish.1

41

Mis, oltin kumushning davriy sistemadagi tutgan o’rni, atom tuzilishi, tabiatda tarqalishi, xossalari va ahamiyati1

42

Rux va II-gurux yonaki guruxchasi elementlarining davriy jadvaldagi o’rni va atom tuzilishi. Xossalari (Berilliy, bariyning davriy sistemadagi tutgan o’rni, atom tuzilishi, tabiatda tarqalishi, xossalari)1

43

Xromning davriy jadvaldagi o’rni va atom tuzilishi. Xossalari1

44

Xromning 2,3,6 valent birikmalari va xossalari.1

45

Marganesning davriy jadvaldagi o’rni va atom tuzilishi. Xossalari. Birikmalari. (Qalay, qo’rg’oshin, xromning davriy sistemadagi tutgan o’rni, atom tuzilishi, tabiatda tarqalishi, xossalari)1

46

5-Oraliq nazorat


1

47

Organik kimyo uglerod birikmalari kimyosidir. Organik birikmalarning kimyoviy tuzilish nazariyasi


1

48

To’yingan uglevodorodlarni metan misolida tushuntirish. Metanning tuzilishi, tabiatda uchrashi, xossalari, olinishi, ishlatilish sohalari1

49

To’yinmagan uglevodorodlar. Etilen qatori. Tuzilishi, ishlatilish sohalari va ahamiyati.1

50

To’yinmagan uglevodorodlar. Asetilen qatori. Tuzilishi, ishlatilish sohalari va ahamiyati.1

51

To’yinmagan uglevodorodlar. Diyen qatori. Tuzilishi, ishlatilish sohalari va ahamiyati.1

52

Aromatik uglevodorodlar. Tuzilishi, ishlatilish sohalari va ahamiyati.1

53

6-Oraliq nazorat1

54

Uglevodorodlarning tabiiy manbalari. Laboratoriya ishi 14.1

55

Spirtlar. Metil va etil spirti. Tuzilishi, ishlatilish sohalari va ahamiyati.1

56

Aldegidlar. Tuzilishi, ishlatilish sohalari va ahamiyati.1

57

To’yingan bir asosli karbon kislotalar. Tuzilishi, ishlatilish sohalari va ahamiyati.1

58

Murakkab efirlar. Tuzilishi, ishlatilish sohalari va ahamiyati. Maishiy kimyoviy vositalar.1

59

Uglevodlar. Tuzilishi, ishlatilish sohalari va ahamiyati.

1

60

Azotli organik birikmalar. Aminokislotalar. Oqsillar. Tuzilishi, ishlatilish sohalari va ahamiyati. Laboratoriya ishi 15. (darslikdagi 19 o’rniga) Uy ro‘zg’orda ishlatiladigan oqsil namunalari bilan tanishtirish.1

61

Yuqori molekulyar birikmalar. Laboratoriya ishi 16, 17. (darslikdagi 20, 21)1

62

7-Oraliq nazorat


1

63


Kimyoviy ishlab chiqarish istiqbollari

Atmosfera va gidrosferani muhofoza qilish

Jamoa muhofaza vositalari.1


64

D.I.Mеndеlееvning Davriy qonuni va kimyoviy elеmеntlar Davriy sistеmasi. Izomеriya xodisasi. Kimyoviy bog`lanishning elеktron tabiati.1

65

Noorganik va organik moddalarning xossalari, ishlatilishi haqidagi bilimlarni umumlashtirish.1

66

Kimyoviy rеaktsiyalarning qonuniyatlari haqidagi bilimlarni umumlashtirish. Масалалар ечиш.1

67

O`zbеkistonning tabiiy boyliklari. O`zbеkistonda kimyo fani va kimyo sanoatini rivojlanishi.1

68

8-Yakuniy nazorat

1

Похожие:

Kimyo fanidan 7-sinf uchun tavqim mavzuiy reja (haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat, laboratoriya ishlari darslik bo‘yicha raqamlangan) icon7 sinf. Zoologiya haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat

Kimyo fanidan 7-sinf uchun tavqim mavzuiy reja (haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat, laboratoriya ishlari darslik bo‘yicha raqamlangan) icon5 sinf. Botanika haftasiga 1 soatdan, jami 34 soat

Kimyo fanidan 7-sinf uchun tavqim mavzuiy reja (haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat, laboratoriya ishlari darslik bo‘yicha raqamlangan) iconFanidan laboraтoriya ishlari (Тexnika oliy o’quv yurtlarining ixtisosligi kimyogar bo’lmagan ta’lim yo’nalishlari bo’yicha bakalavrlar uchun mo’ljallangan)
«Kimyo» fanidan tuzilgan ushbu laboratoriya ishlari birinchi bosqich talabalariga kimyodan laboratoriya ishlarini mustaqil bajarishlariga...
Kimyo fanidan 7-sinf uchun tavqim mavzuiy reja (haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat, laboratoriya ishlari darslik bo‘yicha raqamlangan) icon9 sinf. Biologiya(sitologiya vagenetika asoslari). (haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat

Kimyo fanidan 7-sinf uchun tavqim mavzuiy reja (haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat, laboratoriya ishlari darslik bo‘yicha raqamlangan) icon8 sinf. Biologiya(odam va uning salomatligi). (haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat

Kimyo fanidan 7-sinf uchun tavqim mavzuiy reja (haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat, laboratoriya ishlari darslik bo‘yicha raqamlangan) iconДокументы
1. /Kimyo fanidan laboratoriya ishlari uchun uslubiy qo'llanma.doc
Kimyo fanidan 7-sinf uchun tavqim mavzuiy reja (haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat, laboratoriya ishlari darslik bo‘yicha raqamlangan) iconДокументы
1. /Organik kimyo fanidan laboratoriya ishlari uchun uslubiy qo'llanma.doc
Kimyo fanidan 7-sinf uchun tavqim mavzuiy reja (haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat, laboratoriya ishlari darslik bo‘yicha raqamlangan) iconO`zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi 8-sinf uchun fizika fanidan laboratoriya ishlari elektron axborot-ta’lim resursidan foydalanish

Kimyo fanidan 7-sinf uchun tavqim mavzuiy reja (haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat, laboratoriya ishlari darslik bo‘yicha raqamlangan) iconO`zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi 6-sinf uchun fizika fanidan laboratoriya ishlari elektron axborot-ta’lim resursidan foydalanish

Kimyo fanidan 7-sinf uchun tavqim mavzuiy reja (haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat, laboratoriya ishlari darslik bo‘yicha raqamlangan) iconO`zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi 9-sinf uchun fizika fanidan laboratoriya ishlari elektron axborot-ta’lim resursidan foydalanish

Kimyo fanidan 7-sinf uchun tavqim mavzuiy reja (haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat, laboratoriya ishlari darslik bo‘yicha raqamlangan) iconO`zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi 9-sinf uchun fizika fanidan laboratoriya ishlari elektron axborot-ta’lim resursidan foydalanish

Загрузка...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации